BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Majewski Janusz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Zróżnicowanie wydajności miodowej rodzin pszczelich w Polsce
Differentiation of the Honey Yield Bee Colonies in Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 4, s. 254-260, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Produkty pszczele, Zróżnicowanie regionalne
Bee products, Regional diversity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań była próba określenia zróżnicowania regionalnego wydajności miodowej rodzin pszczelich w Polsce. Wskazano czynniki różnicujące wielkość produkcji miodu od rodziny pszczelej. Określono przeciętne wielkości produkcji miodu od rodziny pszczelej w poszczególnych województwach. Wskazano, że średnia wydajność miodowa pni pszczelich w Polsce określona na podstawie danych Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie była związana z udziałem powierzchni rzepaku i rzepiku w ogólnej powierzchni województw. (abstrakt oryginalny)

This paper attempts to identify regional differences honey yield of bee colonies in Poland. There were identified factors differentiating the volume of production of honey by bee colony. Determined the average honey production from bee colony in different provinces. It was pointed out that the average yield of honey by bee-hives in Poland defined based on the data the National Animal Breeding Centre in Warsaw was related with the participation of area of rape and turnip rape in the total area of the province. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Madras-Majewska B., Majewski J. 2004: Opłacalność produkcji pszczelarskiej w Polsce, Zesz. Nauk. SGGW Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 53, s. 175-185.
 2. Majewski J. 2008: Pszczelarstwo jako czynnik wpływający na konkurencyjność w rolnictwie, Rocz. Nauk. SERiA, t. X, z. 4, s. 255-259.
 3. Majewski J. 2010: Straty wynikające z niewystarczające liczby zapylaczy - próba szacunku, Rocz. Nauk. SERiA, t. XII, z. 1, s. 122-127.
 4. Prabucki J. (red.). 1998: Pszczelnictwo, Wyd. Promocyjne "Albatros", Szczecin.
 5. Pszczelarstwo i rynek miodu w Polsce. Materiały Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tryb dostępu: www.minrol.gov.pl/pol/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Pszczelarstwo-i-rynek-miodu, dostęp maj 2012.
 6. Rocznik statystyczny rolnictwa. 2012: GUS, Warszawa.
 7. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu, Dz.U. 2003 nr 181, poz. 1773 z późn. zm.
 8. Semkiw P. 2012: Sektor pszczelarski w Polsce w 2012 roku, tryb dostępu: www.opisik.pulawy.pl, dostęp kwiecień 2013.
 9. Semkiw P., Ochal J. 2010: Analiza sektora pszczelarskiego w Polsce, tryb dostępu: www.opisik.pulawy.pl. dostęp maj 2010.
 10. Semkiw P., Ochal J. 2010: Sektor pszczelarski w Polsce - dane aktualne (część I), Pszczelarstwo, nr 5.
 11. Wyniki oceny terenowej pszczół w 2012 roku. 2013: Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu