BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maryniak Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Tłuczak Agnieszka (Uniwersytet Opolski)
Tytuł
Mikro- i makroekonomiczne determinanty rozwoju agrobiznesu na przykładzie rynku owocowo-warzywnego
Micro- and Macroeconomic Determinants of the Development of Agribusiness on the Example of the Fruit and Vegetable Market
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 4, s. 261-266, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Warzywa, Owoce, Łańcuch dostaw
Vegetables, Fruit, Supply chain
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań było wykazanie, iż istnieją przesłanki, które prowadzą do nierównomiernego rozkładu wartości dodanej w ramach łańcucha dostaw owoców i warzyw oraz że istnieją regiony, które mają większe szanse przeciwdziałania tym negatywnym tendencjom. Reforma rynku owoców i warzyw wdrożona w 2009 r. jest konsekwencją polityki wspierającej paradygmat rolnictwa wolnokonkurencyjnego. W dalszym ciągu istnieje jednak wiele barier utrudniających osiąganie przewagi konkurencyjnej, zwłaszcza przez podmioty początkowego ogniwa łańcucha. Przeprowadzono analizę, na podstawie której potwierdzono występowanie dysproporcji cenowych w poszczególnych ogniwach łańcucha dostaw oraz zidentyfikowano regiony o najwyższym poziomie koncentracji. (abstrakt oryginalny)

In 2009 the reform of the fruit and vegetables market is a consequence of the policies to support agriculture paradigm of free competition. However, there are still numerous barriers that prevent the achievement of competitive advantage, particularly regarding the subjects on the initial stages in the supply chain. Considering the above, the aim of this paper was to present the premises that lead to unequal distribution of the added value in the supply chain of fruit and vegetables and to demonstrate that there are regions that are more likely to counter the negative trends in this area of analysis. Applying the previously used assumptions, an analysis was conducted that confirmed price disproportions in some links of the supply chain. Moreover, regions with the highest concentration level were distinguished. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bieniek-Majka M. 2013: Korzyści i bariery tworzenia grup producentów owoców i warzyw, www.kpsw.edu. pl/menu/pobierz/RE4/11_bieniek_majka.pdf, dostęp 10.03.2013.
 2. Biuletyn Statystyczny GUS. 2013, http://stat.gov.pl/gus/5840_738_PLK_HTML.htm, dostęp 10.03.2013.
 3. Chmielewska B. (red.) 2008: Kierunki rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w wybranych krajach europejskich, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 4. Coleman W.D., Grant W., Josling T.E. 2004: Agriculture in the New Global Economy, Edward Elgar, Cheltenham, s. 94-99.
 5. Fiedor B. 2010: Kryzys gospodarczy a kryzys ekonomii jako nauki, Artykuły 30.06.2010, http://olr.pte.pl/ pliki/2/12/01A.Fiedor.pdf, dostęp 8.03.2012.
 6. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich. 2013: KSOW, http://ksow.pl/grupy-producentow-rolnych/warto-wiedziec.html, dostęp 10.03.2013.
 7. Krajowy Związek Grup Producentów Rolnych. 2013: KZGPR, http://www.kzgpr.pl/informacje_o_gpr/ wykaz-grup-producentow-rolnych-w-polsce.html, dostęp 10.03.2013.
 8. Nassbitt J. 1997: Megatrendy. Dziesięć nowych kierunków zmieniających nasze życie, Zysk i S-ka, Poznań.
 9. Rocznik statystyczny rolnictwa. 2013: GUS, Warszawa, http://www.stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup.dims?p_id=341420&p_token=0.8254065137004546, dostęp 10.03.2013.
 10. Rynek Rolny. 2004-2012: IERiGZ-PIB, http://www.ierigz.waw.pl/publikacje/rynek-rolny/1320014187.
 11. Szewczyk M., Tłuczak A. 2011: Rozpoznanie potencjalnych kierunków rozwoju inicjatyw klastrowych w województwie opolskim - analiza koncentracji pracujących, [W:] P. Antonowicz (red.), Współczesne modele biznesu. Diagnoza i perspektywy, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Fundacja rozwoju UG, Sopot.
 12. Wawrzyniak J. 2005: Rachunek kosztów a zarządzanie w przedsiębiorstwach ogrodniczych, Wyd. PRODRUK, Poznań.
 13. Zawojska A. 2006: Paradygmaty dla współczesnego rolnictwa - protekcjonizm kontra liberalizm, RNR, seria G, t. 92, z. 2, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu