BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mądra Magdalena (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Znaczenie finansowania kapitałem własnym w towarowych gospodarstwach rolniczych
The Role of Equity Capital in Agriculture Holdings
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 4, s. 267-272, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Wielkotowarowe gospodarstwa rolne, Źródła finansowania, Kapitał własny
Large-scale farms, Source of financing, Ownership capital
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań było przedstawienie roli kapitału własnego w opinii zarządzających w finansowaniu działalności towarowych gospodarstw rolniczych. Dane empiryczne wykorzystane dla celów określenia struktury kapitału w gospodarstwach towarowych w Polsce pochodziły z bazy FADN, natomiast opinie rolników pozyskano metodą kwestionariusza wywiadu. Kapitał własny pełni istotną rolę w finansowania działalności towarowych gospodarstw rolniczych. Znaczenie tego źródła finansowania wiąże się ze specyfiką produkcji, a także ograniczonymi możliwościami zmiany struktury kapitału. Samofinansowanie działalności towarowych gospodarstw rolniczych przyczynia się m.in. do zwiększenie rentowności kapitału własnego, głównie w gospodarstwach silniejszych ekonomicznie oraz możliwości wzrostu rentowności produkcji, co nie zostało jednak potwierdzone dla gospodarstw silniejszych ekonomicznie. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the role of equity capital in financing agriculture farms. The empirical data for holding farms was based on the FADN data, while opinion of framers were collected by questionnaire method. The equity capital in farms played a significant role, which could be ascertained by high level of this source in assets. This factor influenced increasing profitability of equity capital (mainly in farms with high economic power) and possibilities of further development, as well as improvement of financing stability. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Beck T., Demirguc-Kunt A., Maksimovic V. 2008: Financing patterns around the world: Are small firms different? Journal of Financial Economics, vol. 89, s. 467-487.
 2. Chojnacka E. 2012: Struktura kapitału spółek akcyjnych w Polsce w świetle teorii hierarchii źródeł finansowania, Wyd. EDEWU, Warszawa.
 3. Franc-Dąbrowska J., Kobus P. 2012: Koszt kapitału własnego - dylematy wyceny. Zag. Ekon. Roln., Wyd. Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarski Żywnościowej, nr 1/2012, Warszawa.
 4. Goraj L. 2010: Przestrzenne zróżnicowanie produkcji towarowej gospodarstw rolnych w Polsce. Opinie i Ekspertyzy OE-149, Biuro Analiz i Dokumentacji Dział Analiz i Opracowań Tematycznych, Wydawnictwo Kancelaria Senatu, Warszawa.
 5. Hutchinson P. 2003: How much does growth determine SME's capital structure? 16th Annual Conference of Small Enterprise Association of Australia and New Zealand, 28th September - 1th October 2003.
 6. Jerzemowska M. 1996: Analiza teorii struktury kapitału w spółkach akcyjnych, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 7. Kowalczyk J., Kusak A. 2006: Decyzje finansowe firmy - metody analizy, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 8. Łuczka T. 1997: Problemy struktury kapitałowej małego i średniego przedsiębiorstwa prywatnego, [W:] Kapitał jako przedmiot gospodarki finansowej małego i średniego przedsiębiorstwa prywatnego, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 9. Mądra M. 2008: Hierarchia źródeł finansowania w mikro przedsiębiorstwach rolniczych. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 10, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 10. Mądra M. 2009: Identyfikacja czynników kształtujących efektywność działalności mikroprzedsiębiorstw rolniczych, Zesz. Nauk. Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 11. Mądra M. 2010: Czynniki wpływające na zaangażowanie zewnętrznych źródeł finansowania w strukturze kapitału mirkoprzedsiębiorstw rolniczych, Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 12. Tokarski A. 2007: Strategie finansowania działalności przedsiębiorstw produkcyjnych. Wyd. Adam Marszałek, Toruń.
 13. Waśniewski T., Skoczylas W. 2002: Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości, Warszawa.
 14. www.fadn.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu