BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mickiewicz Bartosz (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Tendencje zmian poziomu wykształcenia ludności rolniczej i sposobów kierowania gospodarstwem rolnym
Tendencies of Changes of the Level of Rural Inhabitants Education and Ways of Farm Management
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 4, s. 273-279, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Ludność wiejska, Wykształcenie, Gospodarstwa rolne, Zarządzanie gospodarstwem rolnym
Rural population, People's education, Arable farm, Arable farm management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań było przedstawienie zmian, które zaszły w poziomie wykształcenia ludności rolniczej w okresie pomiędzy spisami rolnymi z 2002 i 2010 r. Do istotnych czynników wpływających na proces kształtowania czynnika ludzkiego zaliczono wzrost wymagań wobec osób kierujących gospodarstwem rolnym, wynikający z zasad spełniania wymogów wzajemnej zgodności. Wyniki spisu rolnego wykazały, że coraz więcej młodych osób przejmuje zarządzanie gospodarstwem. Tylko 36,4% osób kieruje nim 21 i więcej lat. Następuje wyraźna rotacja pokoleń w kierunku odmłodzenia pokolenia rolników indywidualnych. (abstrakt oryginalny)

The paper presents changes in education level of rural inhabitants which took place between agricultural indexes from 2002 and 2010. Increase of requirements to managers of agricultural holdings was considered as main reason influencing on human factor creation what results of requirements of cross-compliance. The results of agricultural index shows that among managers of farms there are more and more young people. Only 36,4% people managed them 21 and more years. There can be observed clearly noticed rotation of generation into direction of rejuvenation of individual farmers. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Klepacki B. 2007: Niematerialne czynniki rozwoju rolnictwa polskiego, Rocz. Nauk. SERiA, t. IX, z. 1.
  2. Kłodziński M. 2005: Kapitał ludzki, społeczny i kulturowy polskiej wsi, [W:] Kwestia agrarna w Polsce i na świecie, SGGW, Warszawa.
  3. Kodeks cywilny. 1964: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93.
  4. Miś T. 2010: Rola kapitału ludzkiego w rozwoju regionu rozdrobnionego rolnictwa, UR, Rzeszów.
  5. Powszechny Spis Rolny 2002 i 2010: GUS, Warszawa.
  6. Prus P., Wawrzyniak B.M. 2011: Charakterystyka regulacji prawnych Unii europejskiej w zakresie wymogów wzajemnej zgodności, Rocz. Nauk. SERiA, t. XIII, z. 2.
  7. Wawrzyniak B. M., Wojtasik B. 2001: Kategoria poziomu wykształcenia jako wskaźnik aktywności ekonomicznej ludności wiejskiej, [W:] Rola agrobiznesu w kształtowaniu jakości życia, AE, Wrocław.
  8. Wilkin J. 1998: Bariery edukacyjne i informatyczne, [W:] Rozwój obszarów wiejskich w Polsce, FAPA, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu