BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Minta Stanisław (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Bariery rozwoju rynku produktów regionalnych i tradycyjnych na przykładzie Dolnego Śląska
Development Barriers of Market of Regional and Traditional Products on an Example of Lower Silesia
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 4, s. 280-284, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Rynek regionalny, Produkty regionalne, Produkty żywnościowe
Regional market, Regional product, Food products
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Dolny Śląsk
Lower Silesia
Abstrakt
Celem badań było przedstawienie barier rozwoju polskiego rynku produktów regionalnych. Wyniki otrzymano dzięki opiniom osób reprezentujących dolnośląskie podmioty mające produkty regionalne na Liście Produktów Tradycyjnych. Wśród barier najczęściej wskazywano nieodpowiednie przepisy prawne i nadmierną biurokrację. Poza tym wymieniano: zbyt niskie dochody kupujących, ich małą świadomość o produktach regionalnych, wysokie koszty produkcji, niezadowalający poziom cen sprzedaży i brak współpracy producentów. Z przeprowadzonych badań płyną wnioski o konieczności uproszczenia procedur prawno-administracyjnych, a także potrzebie silnej współpracy producentów w obszarze sprzedaży, promocji i działań podnoszących świadomość konsumentów o zaletach produktów regionalnych. (abstrakt oryginalny)

The paper presents a study on the development barriers of the Polish market of regional products. The results obtained on the basis of opinion of experts who have worked in companies from Lower Silesia offering regional products. Among the analyzed barriers often pointed to inadequate law regulation and excessive bureaucracy. As other restrictions were: low income of buyers, low consumer awareness of regional products, high production costs, unsatisfactory level of sales prices and lack of cooperation between producers. The conclusions of the study are the following: the need to simplify the legal and administrative procedures, as well as the need for strong producers cooperation in sale, promotion and activities to raising of consumer awareness about the benefits of regional products. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bilska B. 2008: Konkurencyjność produktów regionalnych i tradycyjnych, Rocz. Nauk. SERiA, t. X, z. 4, 20.
 2. Błąd M. 2006: Produkty tradycyjne i regionalne - dywersyfikacja działalności rolniczej, Wieś Jutra, nr 6(95), s. 38.
 3. Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W. 2001: Marketing punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWN, Warszawa, s. 212-214.
 4. Gąsiorowski M., Jasiński J. 2004: System ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych, Zag. Dor. Rol., nr 1, s. 86-87.
 5. Kupracz M. 2007: Z problematyki żywności tradycyjnej, Studia Regionalne i Lokalne, nr 4 (30), s. 103.
 6. MinRol 2013: Strona internetowa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod adresem www.minrol. gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Lista-produktow-tradycyjnych, dostęp 15.03.2013.
 7. Pawłowski L. 2011: Rola monitoringu środowiska w realizacji zrównoważonego rozwoju, Rocznik Ochrona Środowiska, t. 13, Wyd. Środkowo-Pomorskiego Towarzystwa Ochrony Środowiska, Koszalin, s. 333-334.
 8. Rak L. 2008: Produkty tradycyjne i regionalne - przegląd aktów prawnych regulujących ochronę i produkcję cz. II, Ekonatura, nr 3/2008, s. 20.
 9. Szkarowski A. 2005: Analiza ekonomiczna w zagadnieniach ochrony środowiska, Rocznik Ochrona Środowiska, t. 7, Wyd. Środkowo-Pomorskiego Towarzystwa Ochrony Środowiska, Koszalin, s. 205.
 10. Tańska-Hus B., Minta S. 2012: Miejsce produktów regionalnych i tradycyjnych w kształtowaniu wizerunku regionu, Zesz. Nauk. Uniwersytetu Szczecińskiego nr 709, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 23, Szczecin, s. 217-230.
 11. Zdon-Korzeniowska M. 2009: Jak kształtować regionalne produkty turystyczne? Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu