BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Müller-Frączek Iwona (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Muszyńska Joanna (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Regionalne zróżnicowanie wielkości ekonomicznej indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce
Regional Differentiation in the Economic Size of Private Farms in Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 4, s. 292-297, tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Indywidualne gospodarstwa rolne, Wartość ekonomiczna, Zróżnicowanie regionalne
Individual arable farms, Economic value, Regional diversity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono analizę wielkości ekonomicznej indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce w latach 2004-2011. Zbadano jej zróżnicowanie regionalne na poziomie województw. Potwierdzono także hipotezę o zachodzeniu procesu β-konwergencji wielkości ekonomicznej indywidualnych gospodarstw rolnych o powierzchni użytków rolnych powyżej 1 ha oraz zasadniczym wpływie na to zjawisko wielkości gospodarstwa. Narzędziami badawczymi służącymi do weryfikacji postawionych hipotez były dynamiczne modele panelowe. W analizie wykorzystano materiał statystyczny pochodzący z witryny internetowej GUS. Estymację parametrów modeli przeprowadzono w programie GRETL. (abstrakt oryginalny)

The article presents an analysis of the economic size of private farms in Poland in the years 2004-2011. The differences in the regions were examined at the level of provinces. Research tools that served to verify the hypotheses were dynamic panel data models. The analysis was based on statistic material derived from the CSO website. All calculations were performed in GRETL. The analysis confirmed the possibility of levelling the economic size of private farms in Poland. This means that regardless of the location of the farm, they can generate revenue from agricultural activities at the same level. However, this effect is strongly conditioned by the agricultural land area of the farm. Compared with the agricultural land area the structure of production is of a little relevance. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Baltagi B.H. 2005: Econometric Analysis of Panel Data, John Wiley & Sons, Ltd., Chichester.
  2. Ciołek D. 2004: Konwergencja krajów w okresie transformacji do Unii Europejskiej, Praca doktorska, Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
  3. Dańska-Borsiak B. 2011: Dynamiczne modele panelowe w badaniach ekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
  4. Goraj L., Bocian M., Cholewa I., Nachtman G., Tarasiuk R. 2012: Współczynniki Standardowej Produkcji "2007" dla celów Wspólnotowej Typologii Gospodarstw Rolnych, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  5. www.fadn.pl, dostęp 2013.
  6. www.stat.gov.pl/bank danych lokalnych, dostęp 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu