BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olszańska Anna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Organizacja skupu i formy współpracy producentów rolnych z podmiotami skupującymi żywiec
Organization of Purchasing and Forms of Cooperation between Farmers and Companies Purchasing Animals for Slaughtering
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 4, s. 304-309, rys., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja rolna, Produkcja zwierzęca, Rynek żywca, Ceny skupu, Współpraca produkcyjna
Agricultural production, Animal production, Livestock market, Purchase prices, Production cooperation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy była analiza wyników badań producentów żywca rzeźnego dotyczących sposobu sprzedaży produkowanego w gospodarstwie żywca. Badania empiryczne w formie wywiadu standaryzowanego zostały przeprowadzone w trzech województwach: dolnośląskim, podkarpackim i wielkopolskim. Jako główny problem swojej działalności producenci żywca wymieniali niepewność dotyczącą cen skupu. Jednak podejmowali niewiele działań, aby tą niepewność zmniejszyć. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to analyse the organization of purchasing and forms of cooperation between farmers and companies purchasing animals for slaughtering. Empirical research based on standardized interviews took place in three provinces: dolnośląskie, podkarpackie and wielkopolskie. The results show that the analyzed producers mentioned uncertainty in relation to purchasing prices as the main problem in their operations. On the other hand the producers did not take any actions to reduce this uncertainty. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Marsh C., Scarborough E. 1990: Testing nine hypothesis about quota sampling, The Journal of the Market Research Society, nr 32, s. 485-506.
  2. Mroczek R. 2000: Rozwój procesów integracyjnych producentów żywca wieprzowego z zakładami przetwórczymi. IERiGŻ, Warszawa, s. 5.
  3. Pepliński B, Wajszczuk K., Wielicki W. 2004: Integracja pionowa a opłacalność produkcji żywca wieprzowego, Wyd. Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań, s. 5.
  4. Szymanowski W. 2000: Modernizacja systemu dystrybucji produktów spożywczych w Polsce, [W:] T. Hunek i inni: Dylematy polityki rolnej. Integracja polskiej wsi i rolnictwa z UE, FAPA, Warszawa, s. 152-154.
  5. Urban S., Szlachta K. 2000: Ekonomika i organizacja handlu żywnością, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, s. 84.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu