BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ossowska Luiza (Politechnika Koszalińska), Janiszewska Dorota A. (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Zmiany poziomu rozwoju infrastruktury kanalizacyjnej na obszarach wiejskich województwa zachodniopomorskiego
Changes in Development Level of Sewerage Infrastructure in Rural Areas of Zachodniopomorskie Province
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 4, s. 310-315, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Gospodarka wodno-ściekowa, Sieć wodociągowa, Oczyszczanie ścieków
Rural areas, Water and wastewater management, Water supply network, Sewage treatment
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstrakt
Celem badań była ocena poziomu rozwoju infrastruktury kanalizacyjnej na obszarach wiejskich województwa zachodniopomorskiego w 2002 i 2011 r. Wzięto pod uwagę gminy wiejskie oraz obszary wiejskie w gminach miejsko-wiejskich. Poziom uwarunkowań wyznaczono metodą wskaźnika syntetycznego. Najwyższym poziomem infrastruktury kanalizacyjnej charakteryzowały się gminy położone w północno-zachodniej części województwa oraz tereny nadmorskie. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article was an appraisal of sewerage infrastructure development level in rural areas of Zachodniopomorskie province in 2002 and 2011. The research was conducted on both the rural municipalities and rural areas in urban-rural municipalities. The municipalities determinants levels was determined using the synthetic indicator. The highest level of sanitation characterized the municipalities located in the north - western part of the Zachodniopomorskie as well as the coastal municipalities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bank Danych Lokalnych GUS, www.stat.gov.pl, dostęp: styczeń-luty 2013.
  2. Baran S., Łabętowicz J., Krzywy E. 2011: Przyrodnicze wykorzystanie odpadów. Podstawy teoretyczne i praktyczne, Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, s. 201-202.
  3. Dyrektywa Rady EWG 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych.
  4. Łyp B. 2008: Infrastruktura wodno ściekowa w planowaniu miast, WKŁ, Warszawa, s. 90.
  5. Możliwość aplikowania o fundusze Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2007-2013. 2007: Związek Gmin Wiejskich RP, Poznań, s. 5.
  6. Strategia rozwoju województwa zachodniopomorskiego do 2020 roku. 2005: Szczecin.
  7. Wysocki F., Lira J. 2003, Statystyka opisowa, Wyd. AR w Poznaniu, Poznań, s. 173-175.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu