BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawlak Joanna (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Paszko Dariusz (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Wróblewska Wioletta (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Podatek rolny a podatek dochodowy - wysokość obciążeń podatkowych indywidualnych gospodarstw rolnych
Farm Tax and Income Tax - Level of Fiscal Burdens of Individual Farms
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 4, s. 327-332, tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Podatek rolny, Podatek dochodowy
Arable farm, Agricultural tax, Income tax
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono obciążenia podatkowe gospodarstw indywidualnych podatkiem rolnym oraz podjęto próbę symulacji wpływu wprowadzenia w miejsce podatku rolnego podatku od dochodów rolniczych. Przedstawiono różnice w obciążeniach podatkowych z tytułu podatku dochodowego indywidualnych gospodarstw rolnych w zależności od wybranego modelu opodatkowania dochodów rolniczych, na przykładzie gospodarstw ogrodniczych z województwa lubelskiego. Stwierdzono, że zastąpienie podatku rolnego podatkiem dochodowym zmieniłoby rozkład zobowiązań podatkowych. Do płacenia podatku zobowiązane byłyby gospodarstwa, których dochody byłyby na tyle wysokie, że nawet po zastosowaniu wszelkiego rodzaju odliczeń powstałoby zobowiązanie podatkowe. (abstrakt oryginalny)

This study presents actual farm tax burdens of an individual farm. An attempt has been made to simulate the impact of agricultural farms tax with farming activity income tax as well as forecast impact on financial and economic condition of such a farms. Premising that farmers is treated as a natural person engaged in economic activity and may select one of the taxation schemes, 3 various income tax scenarios are presented below. Conducted simulations show that, in farm A, income tax would each year by far exceed the level of farm tax obligations. It appears highly probable that substitution of farm tax with income tax would severely impact the financial and economic standing of farms, especially cash crop farm. But on a farm that has a low income, taxes could significantly decrease, remain at a similar level, but may also increase. Depends on the assumed form of taxation, which would assume the holding valid. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chlebicka A., Lewandowki-Lepak R. 2012: Objęcie dochodów z działalności rolniczej podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce, Rocz. Nauk. SERiA, t. XIV, z. 3, s. 38-41.
 2. Czyżewki A., Smędzik K 2011: Wpływ opodatkowania dochodów rolniczych na sytuację ekonomiczną indywidualnych gospodarstw rolnych z obszaru intensywnego rolnictwa (próba symulacji w odniesieniu do gospodarstw FADN z powiatu gostyńskiego), Zesz. Nauk. Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej, nr 92, s. 5-16.
 3. Dziemianowicz R.I. 2008: System podatkowy jako czynnik wpływający na konkurencyjność gospodarstw rolnych (na przykładzie wybranych państw UE), Rocz. Nauk. SERiA, t. X, z. 3, s. 139-144.
 4. Dziemianowicz R.I. 2007: Ocena polskich rozwiązań w zakresie opodatkowania rolnictwa na tle systemów obowiązujących w wybranych krajach Unii Europejskiej, Zesz. Nauk. SGGW w Warszawie, seria Problemy Rolnictwa Światowego, t. XVII, s. 184-194.
 5. Forfa M. 2011a: Podatek rolny a rozwój gospodarstw rolnych, Zesz. Nauk. Ekonomiki i Organizacji Gospodarski Żywnościowej, nr 89, s. 75-82.
 6. Forfa M. 2011b: Obciążenia fiskalne gospodarstw rolniczych w zależności od wielkości ekonomicznej oraz typu rolniczego, Zesz. Nauk. Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej, nr 92, s. 89-102.
 7. Gruziel K. 2008: Stan i kierunki zmian w opodatkowaniu gospodarstw rolniczych, Wyd. SGGW, Warszawa.
 8. Mądra M. 2009a: Obciążenia podatkiem rolnym indywidualnych gospodarstw rolnych, Zesz. Nauk. Ekonomiki i Organizacji Gospodarski Żywnościowej, nr 76, s. 175-186.
 9. Mądra M. 2009b: Opodatkowanie indywidualnych gospodarstw rolnych a ich siła ekonomiczna, Zesz. Nauk. Ekonomiki i Organizacji Gospodarski Żywnościowej, nr 78, s. 187-196.
 10. Pieczonka J. 2012: Wpływ formy opodatkowania dochodów rolniczych na sytuację ekonomiczną indywidualnego gospodarstwa rolnego (próba symulacji w odniesieniu do gospodarstwa z powiatu opolskiego), J. Agribus. Rural. Dev., nr 3(25), s. 181-193.
 11. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 1997 r., Ordynacja podatkowa, Dz.U. 1997r. nr 137. poz. 926, ze zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu