BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pietrzak Michał Bernard (Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland), Walczak Damian (Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland)
Tytuł
Changes in Agrarian Structure in Poland in 1921 and 2002 Based on the Example of Selected Provinces from Three Annexed Territories
Zmiany w strukturze agrarnej w Polsce w latach 1921 i 2002 na przykładzie wybranych województw z trzech byłych zaborów
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 4, s. 333-336, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Struktura agrarna, Współczynnik Giniego, Zróżnicowanie regionalne
Agrarian structure, Gini coefficient, Regional diversity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań była ocena struktury agrarnej w Polsce na przykładzie wybranych województw z trzech byłych zaborów: województwa wielkopolskiego z zaboru pruskiego, województwa małopolskiego z zaboru austriackiego oraz województwa świętokrzyskiego z zaboru rosyjskiego. Ocenie zmian w strukturze agrarnej posłużyło jej porównanie dla lat 1921 oraz 2002. Do analizy struktury agrarnej wykorzystano współczynnik Giniego oraz współczynnik urolnienia. Wskazano, że struktura agrarna, pomimo upływu lat oraz przekształceń ją determinujących, uległa podobnym zmianom w obrębie trzech zaborów. Oznacza to, że w badanych województwach struktura agrarna ma silne uwarunkowania historyczne. Różnice w strukturze agrarnej pomiędzy obszarami trzech zaborów zostały zachowane do obecnych czasów, pomimo wspólnej polityki rolnej, gospodarczej i ekonomicznej prowadzonej na tym terytorium przez prawie 100 lat. (abstrakt oryginalny)

The objective of the paper is to analyse agrarian structure in Poland in 1921 and 2002 based on the examples of the following selected provinces from the former three annexed territories: the Greater Poland Province from the Prussian partition, the Lesser Poland Province from the Austrian partition and the Świętokrzyskie Province from the Russian partition. The subject of evaluation of changes in agrarian structure is based on comparisons of 1921 and 2002. The Gini coefficient and the arable coefficient were applied in the analysis of agrarian structure. As shown in the paper, changes in agrarian structure, despite the flow of many years and the transformations determining it, were much alike within the three annexed areas. This means that agrarian structure, within the three annexed areas, is strongly conditioned by history. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bank Danych Lokalnych, [http://www.stat.gov.pl], access 10.01.2013.
  2. Grancelli B. 2011: Local development in the rural regions of Eastern Europe: Post-socialist paradoxes of economic and social Entrepreneurship, Journal for East European Management Studies, vol. 16, issue 1, pp. 31-53.
  3. Happe K. 2004: Agricultural policies and farm structures. Agent-based modeling and application to EU-policy reform. Studies on the Agricultural and Food Sector in Central and Eastern Europe, vol. 30, Halle (Saale): IAMO, pp. 1-13.
  4. Happe K., Balmann A., Kellermann K. et al. 2005: Does structure matter? The impact of switching the agricultural policy regime on farm structures, Journal of Economic Behavior& Organization, vol. 67, issue 2, pp. 432-436.
  5. Özdemir P., Karabulut E., Menteş T. 2011: Examination of Inequality of Life Span by Using the Gini Coefficient in the Turkish Population for the Period 1990-2008, Balcan Medical Journal, vol. 28, issue 4, p. 421.
  6. Pierwszy Spis Rolny Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 1921 r., Główny Urząd Statystyczny, [http://www.stat.gov.pl], access 11.01.2013.
  7. Pietrzak M.B., Walczak D. 2012: The evaluation of the agrarian structure in the Pomerania and Kujawy regions in the years 1921 and 2002, Rocz. Nauk. SERiA, t. XIV, z. 6, pp. 211-215.
  8. Spaulding R.M. 2009: 'Agricultural Statecraft' in the Cold War: A Case Study of Poland and the Westfrom 1945 to 1957, Agricultural History, vol. 83, issue 1, pp. 5-28.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu