BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Powęska Halina (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Częstotliwość przekraczania granicy przez uczestników handlu przygranicznego a struktura towarowa transgranicznych zakupów na pograniczu polsko-ukraińskim
The Frequency of Trips Made by Cross-Border Shoppers and the Commodity Structure of Cross-Border Shopping in the Polish-Ukrainian Border Region
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 4, s. 337-343, tab., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Region przygraniczny, Handel, Ruch graniczny, Zakupy transgraniczne
Border areas, Trade, Border movement, Cross-border shopping
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Ukraina
Ukraine
Abstrakt
Wśród uczestników handlu przygranicznego na pograniczu polsko-ukraińskim tak w 2001 r., jak i w 2011 r. występowały wyraźne różnice pod względem częstotliwości podróżowania w zależności od narodowości. Zdecydowanie częściej podróże transgraniczne w celu dokonania zakupów odbywali Ukraińcy niż Polacy. W 2001 r. uczestnicy handlu przygranicznego niezależnie od narodowości i częstotliwości podróżowania, przewozili przez granicę polsko-ukraińską alkohol wysokoprocentowy i papierosy. W 2011 r. dominującym towarem kupowanym przez uczestników handlu przygranicznego narodowości ukraińskiej w Polsce były materiały budowlane, Polacy zajmujący się handlem przygranicznym przywozili z Ukrainy głównie paliwo. Czynnikiem mającym największy wpływ na częstotliwość podróży i strukturę towarową handlu przygranicznego na pograniczu polsko-ukraińskim były różnice cen. (abstrakt oryginalny)

In the Polish-Ukrainian border region, in both 2001 and 2011, clear-cut differences were reported in the frequency of visits of cross-border shoppers depending on the nationality: Ukrainian citizens travelled across the border to do their shopping much more often than Polish citizens. In 2001, irrespective of nationality and the frequency of travels, high-proof spirits and cigarettes were the items carried across the border most frequently. In 2011, the major commodities purchased by Ukrainian citizens in Poland were building materials, while Polish cross-border shoppers brought mainly fuel from Ukraine. Price differences were the major factor affecting the frequency of travels and the commodity structure of cross-border trade in the Polish-Ukrainian border region. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Badanie obrotu towarów i usług w ruchu granicznym na granicy zewnętrznej Unii Europejskiej na terenie Polski w I kwartale 2010 roku, 2010: Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów.
  2. Powęska H. 2008: Cross-border shopping in Poland in the early 21st century, Oeconomia ACTA 7.
  3. Powęska H. 2011: Struktura towarowa handlu przygranicznego na pograniczu polsko-ukraińskim, Rocz. Nauk. SERiA, t. XIII, z. 2, s. 371-376.
  4. Ruch graniczny oraz przepływ towarów i usług na granicy polsko-ukraińskiej w 2011 r. 2012: Rzeszów, Informacje i opracowania statystyczne, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, GUS.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu