BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rakowska Joanna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Demograficzna deterioracja zasobów potencjalnej siły roboczej na obszarach wiejskich Polski
Demographic Deterioration of Potential Labour Force in Rural Areas of Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 4, s. 344-348, tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Procesy demograficzne, Siła robocza
Rural areas, Demographic process, Labour force
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań była identyfikacja zasięgu przestrzennego i natężenia tego zjawiska na obszarach wiejskich Polski, na poziomie lokalnym LAU2. Starzenie społeczeństwa Polski i UE jest przyczyną wielu negatywnych zjawisk społeczno-ekonomicznych, w tym niekorzystnych ilościowych i jakościowych zmian zasobów siły roboczej, w postaci jej relatywnie niskiego udziału w populacji, niekorzystnej struktury wiekowej i niskiego wskaźnika odnawialności. Splot tych cech wskazuje na demograficzną deteriorację. (abstrakt oryginalny)

Ageing of Polish and European societies is the reason of numerous disadvantageous social and economic phenomena, including unfavourable changes in the quantity and quality of labour force, which shows in its relatively low share in population, its aged structure and low index of replacement. Combination of these characteristics indicates demographic deterioration. The paper presents findings on: location, territorial range and intensity of demographic deterioration of potential labour force in rural areas of Poland, on local level LAU 2. In general demographic deterioration of potential labour force in its extreme form does not appear in rural areas. Rural labour force is mostly characterised by medium values of analysed variables. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ageing Report 2012. 2011: Underlying Assumptions and Projections Methodologies, European Economy 4, European Commission, Economic and Financial Affairs Directorate General, European Union 2011.
 2. Boni M. (red.) 2009: Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warsaw.
 3. Carone G., Costello D., Guardia N.D., Mourre G., Przywara B., Salomaki A. 2005: The economic impact of ageing populations in the EU-25 Member States. European Economy. Economic Papers, December 2005. Brussels, ss. 57.
 4. European Commission. Europe 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, 2010a: Communication from the Commission, Brussels.
 5. European Network of Heads of PES. 2011: Meeting the Challenge of Europe's Aging Workforce, The Public Employment Service Response, Warsaw.
 6. Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C. 1991: Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność", Gdańsk.
 7. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Directions of Rural Development. Assumptions for 'Strategy of Sustainable Rural Development', 2010: Warszawa.
 8. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020. 2009: Regiony, miasta, obszary wiejskie, Warsaw.
 9. Morrow K.Mc, Roeger W. 1999: The economic changes of ageing populations. European Economy. Economic Papers. November 1999, Brussels.
 10. Rakowska J. 2012: Selected Aspects of Registered Unemployment in Rural Areas in Poland 2009-2011. Rocz. Nauk. SERiA, t. 14, z. 6, s. 236-241.
 11. Rakowska J. 2013: Klasyfikacje obszarów - kryteria, definicje, metody delimitacji. Studium metodyczno-statystyczne. Wyd. Wieś Jutra, Warszawa.
 12. The 2012 Ageing Report: Economic and budgetary projections for the 27 EU Member States (2010-2060). 2012: European Economy 2, Economic and Financial Affairs Directorate General, European Union.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu