BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rytko Anna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Znaczenie ugrupowań integracyjnych w handlu rolno-spożywczym
The Meaning of Integrative Formations in the Agri-Food Trade
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 4, s. 355-361, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Handel międzynarodowy, Handel produktami rolnymi, Handel artykułami spożywczymi, Integracja gospodarcza
International trade, Agricultural trade, Foodstuffs trade, Economic integration
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań było przedstawienie znaczenia i roli integracji gospodarczej w handlu międzynarodowym ze szczególnym uwzględnieniem handlu rolno-spożywczego. Obroty handlu międzynarodowego, w tym także wielkość obrotów i kierunki strumieni artykułów rolno-spożywczych, w dużym stopniu zależą od regionalnych procesów integracyjnych. Podstawowy cel pracy został zrealizowany na podstawie weryfikacji hipotezy badawczej, która zakładała, że ugrupowania integracyjne przyczyniają się do wzrostu obrotów, w tym także obrotów rolno-spożywczych. Wzrost ten jest zróżnicowany i zależy od formy integracji gospodarczej. W 2011 r. światowy handel rolno-spożywczy w 76% realizowany był przez ugrupowania integracyjne. W wielu ugrupowaniach obroty rolno-spożywcze zwiększały się szybciej niż obroty przemysłowe czy paliwami. Handel rolno-spożywczy realizowany był nie tylko w ramach handlu wewnętrznego. Tylko w UE, MERCOSUR i NAFTA obroty z własnym ugrupowaniem wynosiły ponad 50%, pozostałe ugrupowania handlowały głównie z krajami trzecimi, a odsetek ten był znacznie niższy. (abstrakt oryginalny)

International trade flows, including the size of the turnover and directions streams agri-food products, to a large extent depend on the regional integration processes. The goal is to develop commodity and geographical changes in the structure of international trade, taking into account the largest in terms of turnover, regional integration groupings. The basic aim of the work was carried out on the basis of the research hypothesis verification, which assumed that integration groupings are contributing to the increase in turnover of agri-foodstuffs, however, this increase is dictated by the structure of the economy, and a form of economic integration model and the intensity of its trade policy. In 2011 the global agri-food trade in the 76% achieved by integration groupings. In many groupings agri-food turnover increased faster than the industrial turnover or fuels. Agri-food trade is carried out not only in the framework of internal trade. Only in the EU, NAFTA and the MERCOSUR internal turnover amounted to over 50%. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bagwell K., Staiger R.W. 1998: Will preferential agreements undermine the multilateral trading system? Economic Journal 108(449), s. 1162-1182.
  2. Boonekamp C. 2002: Regional Trade Integration under Transformation, Regional Trade Agreement Section, WTO Secretariat, Preliminary Draft prepared for the Seminar on Regionalism and the WTO, WTO Secretariat, Geneva, s. 4.
  3. Budnikowski A. 2006: Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa, s. 21.
  4. Crawford J.A., Fiorentino R.V. 2005: The Changing Landscape of Regional Trade Agreements, Discussion Paper No 8, World Trade Organization, Geneva, s. 3.
  5. International Trade Statistics 2012: World Trade Organization, Centre William Rappard, Genewa, s. 54.
  6. The WTO and preferential trade agreements: From co-existence to coherence. 2011: World Trade Report, Genewa, s. 62.
  7. www.wto.org, dostęp 05.03.2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu