BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sobierajewska Jolanta (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Możliwości rozwojowe gospodarstw sadowniczych w Polsce
Development Opportunities for Orchard Farms in Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 4, s. 368-373, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja owoców, Ogrodnictwo, Efektywność inwestycji, Inwestycje w rolnictwie
Production of fruits, Gardening, Efficiency of investment, Investments in agriculture
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań była ocena sytuacji ekonomicznej, w jakiej znajdowały się polskie gospodarstwa sadownicze w latach 2005-2010 prowadzące rachunkowość rolną na potrzeby Polskiego FADN. Analizą objęto 100 gospodarstw sadowniczych z regionu Mazowsze i Podlasie, które ze względu na wartość wskaźnika efektywności technicznej VRS podzielono na trzy grupy: rozwojowe, problemowe i zagrożone. Gospodarstwa rozwojowe oprócz dodatniej stopy inwestycji netto, dodatniego dochodu z zarządzania uzyskały także dochód parytetowy w stosunku do wynagrodzeń w gospodarce narodowej, co świadczyło o ich zdolności do rozwoju. (abstrakt oryginalny)

The paper analyzes a total of 100 orchard farms classified as farms from the region Mazowsze and Podlasie, monitored by the Polish Farm Accounting Data Network in the years 2005-2010. The sample was divided according to the technical efficiency factor VRS, into three groups: development, problematic and threatened. Development and problematic farm were effective and generated income from management, while farms from the third group were ineffective and the negative income from management testified about their inability to develop. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Kukuła K. 2000: Metoda unitaryzacji zerowanej, PWN, Warszawa.
  2. Manteuffel R. 1963: Efektywność inwestycji rolniczych, PWRiL, Warszawa.
  3. Rocznik statystyczny rolnictwa. 2011: GUS, Warszawa.
  4. Sobierajewska J. 2012: Efektywność funkcjonowania polskich gospodarstw ogrodniczych, Rocz. Nauk. SERiA, t. XIV, z. 1.
  5. Ziętara W., Zieliński M. 2011: Polskie gospodarstwa roślinne na tle gospodarstw węgierskich i niemieckich, [W:] W. Ziętara (red.), Program Wieloletni 2011-2014, Raport nr 19, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  6. Ziętara W., Sobierajewska J. 2012: Gospodarstwa ogrodnicze w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej, [W:] W. Ziętara (red.), Program Wieloletni 2011-2014, Raport nr 58, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu