BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stanisławska Joanna (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Florek Joanna (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Efektywność finansowa branż przemysłu spożywczego w Polsce
The Financial Effectiveness of the Branches of the Food Industry in Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 4, s. 374-379, tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Przemysł spożywczy, Efektywność finansowa, Efektywność przedsiębiorstwa, Badanie efektywności
Food industry, Financial efficiency, Enterprise effectiveness, Research efficiency
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań było przedstawienie zróżnicowania branż przemysłu spożywczego według efektywności finansowej przy zastosowaniu taksonomicznej miary rozwoju Hellwiga w 2011 r. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że najwyższymi wartościami syntetycznego miernika efektywności finansowej charakteryzowały się branże produkcji piwa i produkcji gotowej karmy dla zwierząt domowych. Odznaczyły się one najwyższym poziomem rentowności, niską kapitałochłonnością oraz wysokim poziomem mnożnika kapitałowego, co wskazywało, że zarządzający w tych przedsiębiorstwach w celu poprawy rentowności kapitału własnego wykorzystywali także pozytywny efekt dźwigni finansowej. Najniższą efektywnością finansową odznaczyły się produkcje: cydru i pozostałych win owocowych, napojów bezalkoholowych, wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych, kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych, a także destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi, produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych oraz produkcja soków z owoców i warzyw. Branże te charakteryzowały się wysoką kapitałochłonnością oraz relatywnie niską rentownością sprzedaży. (abstrakt oryginalny)

The article presents the diversification of the branches of the food industry in Poland according to their financial effectiveness in 2011 by means of Hellwig's taxonomic measure of development. On the basis of the research it is possible to say that the following branches had the highest values of the synthetic measure of financial effectiveness: manufacture of beer and manufacture of prepared pet foods. They were marked by the highest level of profitability, low capital intensity and high level of equity multiplier. This fact indicated that in order to improve the return on equity the managers in those enterprises also took advantage of the positive financial leverage effect. On the other hand, the following branches were marked by the lowest financial effectiveness: manufacture of cider and other fruit wines, manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled waters, manufacture of cocoa, chocolate and sugar confectionery, distilling rectifying and blending of spirits, manufacture of margarine and similar edible fats and manufacture of fruit and vegetable juice. The branches had high capital intensity and relatively low return on sales. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamska J. 2006: Ocena poziomu życia rolników na tle innych grup społeczno-ekonomicznych ludności, Rocz. Nauk. SERiA, t. VIII, z. 3, s. 9-10.
 2. Baran J., Pietrzak M. 2008: Ocena efektywności spółdzielni mleczarskich w oparciu o wskaźniki finansowe i metodę DEA - analiza porównawcza, [W:] T. Dudycz (red.), Wartość jako kryterium efektywności, Wyd. Indygo Zahir Media, Wrocław, s. 1-8.
 3. Dudycz T. 2001: Pomiar efektywności przedsiębiorstwa w stosunku do zainwestowanego kapitału, Rachunkowość 2/2001, Warszawa, s. 242-248.
 4. Grzesiak S. 1997: Metody ilościowe w badaniu efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw, Rozprawy i studia, t. 2666, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 5. Jaki A. 2011: Paradygmat efektywności w zarządzaniu, Przegląd organizacji, 4/2011, Warszawa, s. 3-7.
 6. Marciniak S. 2001: Makro- i mikroekonomia - podstawowe problemy, PWN, Warszawa.
 7. Maślanka T. 2008: Przepływy pieniężne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 8. Niepublikowane dane Głównego Urzędu Statystycznego 2011: F-02, statystyczne sprawozdanie finansowe, produkcja artykułów spożywczych, produkcja napojów. 2012: GUS, Warszawa.
 9. Polska Klasyfikacja Działalności - PKD 2007: Złącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 24.12.2007. Dz. U. 251, poz. 1885. GUS, Warszawa, www.stat.gov.pl, dostęp 10.12.2012.
 10. Sierpińska M., Jachna T. 2004: Ocena przedsiębiorstw według standardów światowych, PWN, Warszawa.
 11. Supernat J. 2005: Zarządzanie, Wyd. Kolonia, Wrocław.
 12. Wysocki F., Lira J. 2005: Statystyka opisowa. Wyd. Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu