BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stawicka Ewa (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Efektywność ekonomiczna a społeczna odpowiedzialność w przedsiębiorstwach agrobiznesu - dylematy dotyczące zrównoważonego rozwoju w agrobiznesie
The Economic Efficiency and Social Responsibility of Agribusiness Companies - Dilemmats of Sustainability in Agribusiness
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 4, s. 380-385, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Efektywność ekonomiczna, Agrobiznes, Rozwój zrównoważony, Społeczna odpowiedzialność
Economic efficiency, Agrobusiness, Sustainable development, Social Responsibility
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań było przedstawienie zależności pomiędzy efektywnością ekonomiczną a społeczną odpowiedzialnością w agrobiznesie. Badania dotyczyły mikro, małych i średnich podmiotów gospodarczych z obszarów wiejskich. Skupiono się na analizie niepowodzeń realizacji celów i priorytetów społecznej odpowiedzialności, które w praktyce często kolidują z efektami ekonomicznymi. Podkreślono rozproszone korzyści i rozproszoną przewagę konkurencyjną we wdrażaniu działań z zakresu społecznej odpowiedzialności (zrównoważonego rozwoju) w agrobiznesie w sektorze MSP. Podkreślono, że na polskim rynku w sektorze MSP branży agrobiznesu zarządzanie strategiczne z wykorzystaniem elementów społecznej odpowiedzialności, jako długoterminowej strategii powiązanej z korzyściami ekonomicznymi, jest sporadyczne. W przypadku tych przedsiębiorstw strategia społecznej odpowiedzialności nie jest traktowana jako innowacja i przewaga konkurencyjna. Stwierdzono, że koncepcja społecznej odpowiedzialności wciąż jest praktyką głównie większych przedsiębiorstw, szczególnie z branży przetwórstwa przemysłowego, a wdrożone działania w tym zakresie są efektywne ekonomicznie. (abstrakt oryginalny)

The paper aims to analyse the relationships between efficiency and social responsibility in agribusiness. It highlights the benefits and dispersed scattered competitive advantage in implementing practical measures of sustainable development /corporate social responsibility in agribusiness. It was found that the concept is the practice of large companies, particularly in the manufacturing sector and implemented activities in this area are cost-effective. It was stressed that the Polish market in the agribusiness industry to take action as a socially responsible long-term strategy and associated economic benefits is not a common practice, there is very little appreciated in practice. An essential element in the development of the SME business is to increase awareness and its importance in generating revenue, CSR efficiency, competitiveness, transparency required by more and more conscious consumers. An opportunity may also be guidelines and funds to support the promotion of CSR and sustainable development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Buks J., Floriańczyk Z., Toczyński T. 2011: Zagadnienia produktywności w strategiach rozwoju i jej pomiar w odniesieniu do gospodarstw zrównoważonych, IERiGŻ-PIB Warszawa, s. 62-63.
  2. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. 2010: Komunikat Komisji, Bruksela, 03.03.2010, s. 11.
  3. Kowalska I., Dziekoński J. 2012: Społeczna odpowiedzialność biznesu jako czynnik wzrostu konkurencyjności spółki Raisio, [W:] J. Wołoszyn (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu w obszarze przedsiębiorczości, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 47.
  4. Makuch Ł. 2012: Zrównoważony rozwój podstawa budowy wartości przedsiębiorstw. Mierzenie efektywności i wpływu społecznego działań CSR. FOB, Warszawa, s. 14.
  5. Odpowiedzialny biznes w Polsce, dobre praktyki. 2011: Raporty, FOB.
  6. Standardy AA 1000. Narzędzia społecznej odpowiedzialności organizacji, CSR Info, Warszawa 2011, s. 7.
  7. Stawicka E. 2012: Praktyka społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach agrobiznesu, Rocz. Nauk. SERiA, t. XIV, z. 1, Białystok, s. 480.
  8. Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2011-2020, 2010: MRiRW, Warszawa, s. 14.
  9. Wołoszyn J., Stawicka E., Ratajczak M. 2012: Społeczna odpowiedzialność małych i średnich przedsiębiorstw agrobiznesu z obszarów wiejskich, Wyd. SGGW, Warszawa.
  10. Wrzaszcz W. 2011: Poziom zrównoważenia środowiskowego gospodarstw indywidualnych w Polsce (na podstawie danych FADN), Rocz. Nauk. SERIA t. XIII, z. 5, Wrocław, s. 74.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu