BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sulewski Piotr (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Samoocena postaw rolników wobec ryzyka a wybrane elementy charakterystyki gospodarstwa
Farmers' Self-Assessment of Attitudes Towards Risk and Selected Features of Farm Profile
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 4, s. 392-397, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Ryzyko, Zarządzanie ryzykiem
Arable farm, Risk, Risk management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono wyniki badań dotyczące samooceny postaw rolników względem ryzyka. Badaniami objęto reprezentatywną grupę 593 gospodarstw z terenu całego kraju, prowadzących rachunkowość rolną FADN. Większość rolników oceniła siebie jako osoby niechętne do ryzykowania. Przeprowadzone analizy wykazały zróżnicowanie postaw w stosunku do ryzyka ze względu na obszar jakiego ono dotyczy. Wskazały również na duże różnice w charakterystyce gospodarstw w zależności od postawy rolnika względem ryzyka. (abstrakt oryginalny)

In the research farmers' self-assessments of their attitude towards in specified kind of risk have been investigated. Majority of interviewed farmers declared rather high level of risk aversion in each of specified risk' field. However this analysis revealed differentiation between level of risk aversions in dependency on risk field. Some distinctions in farms' characteristics differentiated by risk aversion level have been observed as well. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Antle J. 1987: Econometric estimation of producers' risk attitudes, American Journal of Agricultural Economics 69, s. 509-522.
  2. Bard S.K., Barry P.J. 2001: Assessing farmers' attitudes toward risk using the "closing-in" method, Journal of Agricultural and Resource Economics, 26, s. 248-260.
  3. Damodaran A. 2009: Ryzyko strategiczne. Podstawy zarządzania ryzykiem, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa.
  4. Gardebroek C. 2006: Comparing risk attitudes of organic and non-organic farmers with a Bayesian random coefficient model, European Review of Agricultural Economics 33, s. 485-510.
  5. Knight F. 1921: Risk, Uncertainty and Profit, www.econlib.org/library/Knight/knRUP.html, dostęp 17.07.2012.
  6. Lien G., Flaten O., Korsaeth A., Schuman K.D., Richardson J.W., Eltun R. 2005: Comparison of Risk in Organic, Integrated and Conventional Cropping System in Eastern Norway, [In:] Developing Entrepreneurship Abilities to Feed the World in a Sustainable Way, 15th IFMA Congress, Campinas, Brazil.
  7. Neumann J. von, Morgenstern O. 1953: Theory of Games and Economic Behavior, Princeton University Press, www.analizystatystyczne.com/tag/test-wilcoxona, dostęp z 15.04.2013 r. www.wikipedia.org/ wiki/Czynnikowa_teoria_osobowości, dostęp 15.04.2013.
  8. Zalaśkiewicz T. 2004: Przedsiębiorczość i podejmowanie ryzyka, [W:] Tyszka T. (red.), Psychologia ekonomiczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu