BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szewczyk Janina (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Zmiany w wyposażeniu gospodarstw w maszyny rolnicze w Małopolsce w 2002 i 2010 roku
Changes to the Equipment of Farm Machinery in Malopolska in the Years 2002 and 2010
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 4, s. 398-402, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Indywidualne gospodarstwa rolne, Maszyny i urządzenia, Metody taksonomiczne
Individual arable farms, Machinery and equipment, Taxonomic methods
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Małopolska
Malopolska
Abstrakt
Celem badań było porównanie powiatów Małopolski pod względem wyposażenia gospodarstw indywidualnych w maszyny rolnicze w 2002 i 2010 r. Wyniki PSR 2010 wskazują na duże zróżnicowanie wyposażenia gospodarstw w ciągniki i maszyny rolnicze w porównaniu z rokiem 2002. Różnorodne mierniki wyposażenia sprowadzono do stanu porównywalności, stosując metodę unitaryzacji zerowanej (MUZ). W obydwu rankingach grupę obiektów najlepiej wyposażonych tworzą powiaty: proszowicki, miechowski i olkuski. Ostatnie miejsca w rankingu zajęły powiaty: chrzanowski i Tarnów (miasto na prawach powiatu). Na podstawie współczynnika korelacji rang określono różnicę między utworzonymi rankingami. Uzyskana wartość współczynnika rs = 0,72 wskazuje na widoczną zgodność między układami. (abstrakt oryginalny)

In the light of the Central Statistical Office data from 2010, farm equipment is shows very high differentiation in spatial aspect across Poland. The paper presents an attempt to construct ranking of voivodships with respect to the level of farm equipment. On the basis of zero unitarization method different variables are compared and used to form the synthetic variable. In consequence, three groups of districts were distinguished: of high, moderate and low level of farm equipment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bogocz D., Bozek J., Kukuła K., Strojny J. 2010: Statystyczne studium struktury agrarnej w Polsce, PWN, Warszawa.
  2. Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A. 1989: Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, PWN.
  3. Kukuła K. 2000: Metoda unitaryzacji zerowanej, PWN, Warszawa.
  4. Pawlak J. 2012: Kombajny do zbioru zbóż i roślin okopowych w rolnictwie polskim, Problemy Inżynierii Rolniczej, z. 4 (78) s. 45-55.
  5. Powszechny Spis Rolny 2002. Środki produkcji w rolnictwie. 2003: GUS, Warszawa, www.stat.gov.pl
  6. Powszechny Spis Rolny 2010. Środki produkcji w rolnictwie. 2011: GUS, Warszawa, www.stat.gov.pl
  7. Sobczyk M. 2012: Statystyka, PWN.
  8. Zając S., Izdebski W., Kusz D. 2010: Podaż i popyt ciągników rolniczych w Polsce, Rocz. Nauk. SERiA, t. XII, z. 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu