BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szűcs Csaba (Károly Robert College, Hungary), Zörög Zoltán (Károly Robert College, Hungary), Csomós Tamás (Károly Robert College, Hungary)
Tytuł
Career Tracking of Agricultural Graduates in Hungary
Monitorowanie ścieżki kariery absolwentów studiów rolniczych na Węgrzech
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 4, s. 409-415, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Edukacja rolnicza, Kariera zawodowa, Zatrudnienie absolwentów szkół wyższych
Higher education, Agricultural education, Professional career, University graduate employment
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Węgry
Hungary
Abstrakt
Ożywienie gospodarcze miało związek z rozpowszechnieniem edukacji wyższej i założeniem, że to ci absolwenci łatwiej znajdą pracę, co miało wpłynąć na zmniejszenie bezrobocia. Celem badań było rozpoznanie tego problemu wśród absolwentów uczelni rolniczych. Respondenci oceniali w jaki sposób mogą wykorzystać swoją wiedzę, w jakim stopniu ich wykształcenie nawiązuje do ich obecnej pracy oraz jak szybko mogliby znaleźć pracę po zdaniu egzaminów końcowych. Osoby z wyższym wykształceniem łatwiej znajdują pracę i są lepiej wynagradzane. Od 2000 r. absolwenci szkół wyższych napotykali na coraz większe trudności w znalezieniu pracy na Węgrzech. Podkreśla się ten fakt ze względu na to, że jest on całkowicie sprzeczny z prognozami z lat 90. XX wieku. Szanse osób z wyższym wykształceniem na znalezienie pracy badano wieloma metodami. Istnieją sektory zawodowe, w których znalezienie pracy jest łatwiejsze - w tym przypadku zarobki są zazwyczaj niższe. Informacje dostarczone przez system monitorowania ścieżki kariery absolwentów stwarza szansę na określenie do jakiego stopnia osoby z wyższym wykształceniem spełniają wymagania rynku pracy. (abstrakt oryginalny)

The examination of the continuity between higher education and the labour market is a research area that is increasingly being dealt with. It is a generally accepted fact that people with a higher education degree can more easily find a job and receive a higher salary. The examination of the ways how new graduates are provided with the opportunity of filling in a post tailored to their skills, abilities and qualification in the least complicated and smoothest way has already been a subject of several labour market studies in Europe. In Hungary, finding a job has apparently become more difficult for graduates since about 2000. This fact has been stressed since it contrasts with the expectations of the 1990s. There are a number of processes behind the statistics attempting to describe the chances of degree holders to find employment. Naturally, there are professional fields in which it is easier to find a job - in this case payment is usually lower. In other areas, the opposite tendency holds true. Data provided by the graduate career tracking system present a good opportunity to examine to what extent degree holders graduating from the Hungarian higher education system, which has been developing rapidly since the political transformation, meet labour market expectations. Economic recovery was related to the expansion of higher education and it was supposed that it was easier for graduates to find a job, which could reduce unemployment. The present paper examines this issue among agricultural graduates. The respondents' evaluation of the work carried out in institutions of higher education is considered together with how they could make use of their knowledge, to what extent their qualification correlates with their present job and also how fast they could find a job after taking their final exams. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Educatio Nonprofit Kft. career tracking database 2011.
  2. Furlong A. 2003: Sebezhetőség és ifjúsági munkaerőpiac, [In:] A. Furlong, B. Stadler, A. Azzopardi (eds.), Sebezhető ifjúság: Sebezhetőség az oktatásban, a munkaidőben és a szabadidőben Európában, Perspektívák, Szeged.
  3. Schomburg H., Teichler U. 2006: Higher education and graduate employment in Europe, Higher Education Dinamics, vol. 15. Springer.
  4. Stadler B. 2003: Sebezhetőség és oktatás, [In:] A. Furlong, B. Stadler, A. Azzopardi (eds.), Sebezhető ifjúság: Sebezhetőség az oktatásban, a munkaidőben és a szabadidőben Európában, Perspektívák, Szeged.
  5. Teichler U. 1999: Higher education policy and the world of work: Changing Conditions and Challenges, Higher Education Policy, p. 12.
  6. Yorke M. 2006: Employability in higher education: what it is - what it is not, Heslington, The Higher Education Academy.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu