BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szuk Tomasz (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Berbeka Tomasz (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Stachowiak Marek (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Koszty mechanizacji małych gospodarstw rolnych na Dolnym Śląsku
The Costs of Mechanization of Small Family Farms in Lower Silesia
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 4, s. 416-422, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Rodzinne gospodarstwo rolne, Mechanizacja rolnictwa, Koszty eksploatacji maszyn
Family farm, Agricultural mechanization, Costs of exploitation of machines
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Dolny Śląsk
Lower Silesia
Abstrakt
Celem badań było określenie kosztów mechanizacji w małych gospodarstwach rodzinnych położonych na Dolnym Śląsku, a w szczególności ich poziomu, struktury oraz udziału w kosztach produkcji rolnej. Badania przeprowadzono w latach 2008-2010. Materiały źródłowe pochodziły z 25 gospodarstw indywidualnych o powierzchni do 15 ha UR i nieprzekraczającym 12 ESU, położonych w najbardziej intensywnych rolniczo podregionach Dolnego Śląska. Stwierdzono, że przeciętnie koszty mechanizacji wynoszą 1615,49 zł/ha i stanowią 44,5% całkowitych kosztów produkcji rolnej. Analiza struktury kosztów mechanizacji wykazała dominujący udział kosztów amortyzacji i zakupu usług mechanizacyjnych. (abstrakt oryginalny)

In the study the analysis of mechanization costs in small family farms located on Lower Silesia - especially level, structure and share of costs in total agriculture production has been presented. The researches conducted in 2008 and 2010. The databese has been collected on the basis of 25 small individual farms located in intensive-agricultural subregions of Lower Silesia. The researche shows that average mechanization costs was 1615.49 PLN per hectare with 44.50% share of total agricultural costs. Analysis of the cost structure of mechanization showed a dominant share of depreciation and purchase mechanization services. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Karwowski T. 2008: Podstawy zespołowego użytkowania maszyn w aspekcie efektywności produkcji roślinnej, IBMER Warszawa, s. 11-12.
 2. Kocira S., Sawa J. 2005: Koszty mechanizacji w gospodarstwach o różnej wielkości ekonomicznej, Inżynieria Rolnicza, 6, s. 321-328.
 3. Kowalski J. 2005: Poziom kosztów i efektywność mechanizacji w wybranych gospodarstwach Polski i Niemiec, Inżynieria Rolnicza, 6, s. 369-375.
 4. Muzalewski A. 2009: Koszty eksploatacji maszyn rolniczych nr 24, IBMER Warszawa, s. 7-12.
 5. Muzalewski A., Olszewski T. 2000: Ekonomiczno-organizacyjne aspekty zespołowego użytkowania maszyn rolniczych, IBMER Warszawa, ss. 89.
 6. Muzalewski A., Pawlak J., Wójcicki Z. 1997: Dobór maszyn i ich racjonalne użytkowanie. Materiały seminarium doradczo-szkoleniowego, IBMER Warszawa. ss. 26.
 7. Olszewski T. 2000: Jak obniżyć koszty mechanizacji w rolnictwie, Technika Rolnicza, 3, s. 4-6.
 8. Olszewski T. 2001: Zespołowe użytkowanie środków technicznych w rolnictwie krajowym i wybranych krajach europejskich, Inżynieria Rolnicza, 1, s. 247-254.
 9. Pawlak J. 2005: Wykorzystanie ciągników i maszyn samobieżnych w rolnictwie polskim, Problemy Inżynierii Rolniczej, 4(50), s. 51-56.
 10. Pawlak J. 2010: Rola mechanizacji w rozwoju rolnictwa, Rocz. Nauk Roln., seria G, 97, 2, s. 165-175.
 11. Polski FADN 2008: Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa uczestniczące w Polskim FADN w 2007 r. [www.Polski FADN.pl].
 12. Sawa J. 2000: Efektywność mechanizacji produkcji rolniczej w różnych warunkach gospodarowania. Probl. Inż. Rol., 3, s. 85-94.
 13. Tabor S., Cupiał M. 2005: Wpływ zmian wyposażenia technicznego na koszty mechanizacji produkcji rolniczej, Inżynieria Rolnicza, 7, s. 341-348.
 14. Ziętara W. 2009: Miary wielkości gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych. Rocz. Nauk Rol.h, seria G, t. 97, z. 2, s. 267-276.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu