BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wawrzynowicz Jacek (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Sajna Piotr (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Wajszczuk Karol (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Pietrzak-Abucewicz
Tytuł
Analiza komparatywna ogólnych warunków kontraktacji surowca w przemyśle cukrowniczym
Comparative Analysis of the General Terms of Contracts for Production Material in the Sugar Industry
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 4, s. 448-452, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Przemysł cukrowniczy, Surowce roślinne, Współpraca produkcyjna, Analiza porównawcza
Sugar industry, Raw plant materials, Production cooperation, Comparative analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono wyniki analizy porównawczej warunków kontraktacji buraków cukrowych przewidzianych w kampanii w 2013/2014. oferowanych przez cztery koncerny cukrownicze w Polsce. Analiza zakresem objęła zagadnienia agrotechniki uprawy buraków, wymagania jakościowe, warunki płatności oraz warunki dostaw surowca. Przeprowadzone badania wykazały, że producenci cukru stawiają przed plantatorami zbliżone wymagania oraz oferują wsparcie techniczno-merytoryczne w zakresie agrotechniki uprawy, zbioru i transportu jako wyraz dbałości o jakość surowca i wysokie plony. Różnice między poszczególnymi koncernami występują w zakresie zasad i stawek kształtujących finalną cenę za buraki, czyli m.in. podziału nadwyżki, premii za dbałość o jakość surowca i terminowości dostaw, kosztów transportu oraz kar umownych za nieprzestrzeganie zasad dostaw. (abstrakt oryginalny)

This paper presents the results of a comparative analysis of the sugar beet contracts provided in the campaign in 2013/2014, offered by four sugar companies in Poland. The analysis included within its scope the issues beet cultivation technology, quality requirements, payment terms and conditions for supply of raw material. The study showed that sugar producers put before growers similar requirements and provide technical and substantive support in the agricultural technology of cultivation, harvesting and transport as an expression of commitment to the quality of raw material and high yields. The differences between the concerns found in the rules and rates influencing the final price for sugar, which include distribution of surplus, premium attention to quality and timely delivery of raw material, transport costs and penalties for non-compliance of supply. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Abt S. 2000: Zarządzanie logistyczne w agrobiznesie. Zarządzanie logistyczne w praktyce. Poznań, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
  2. Bobeł Ł. 2007: Prawo do uprawy i dostawy buraków cukrowych (zagadnienia wybrane), Przegląd Prawa Rolnego, s. 1.
  3. Kozikowska K. 2007: Umowa kontraktacji i grupy producenckie, [W:] M. Jarosiewicz, K. Kozikowska (red.), Prawo rolne, Kraków.
  4. Lipińska I. 2012: Kontraktacja jako ogniwo łańcucha agro-logistycznego, Logistyka, nr 4, s. 1066-1071.
  5. Małysz J. 1998: Integracja w agrobiznesie, [W:] A. Woś (red.), Encyklopedia Agrobiznesu, Fundacja Innowacja, Warszawa, s. 387-391.
  6. Stelmachowski A. 2011: Kontraktacja, [W:] Z. Radwański (red.), System Prawa Prywatnego. Prawo zobowiązań - część szczegółowa, t. 7, Warszawa.
  7. Świetlicki S. 2013: Wyniki techniczno - produkcyjne polskich cukrowni w kampanii cukrowniczej 2012/2013, www.stc.pl, dostęp 25.03.2012.
  8. Zdziennicki B. 2011: Kontraktacja, [W:] P. Czechowski (red.), Prawo rolne, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu