BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wesołowski Grzegorz (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Efekty finansowania władztwa podatkowego gmin województwa lubelskiego w zakresie podatku rolnego
Effects of Financing the Tax Sway in Range of Agricultural Tax on the Base of Communes in Lublin Province
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 4, s. 453-458, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Podatek rolny, Stawki podatkowe, Polityka podatkowa
Agricultural tax, Tax rates, Tax policy
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo lubelskie
Lubelskie voivodship
Abstrakt
Celem badań było przedstawienie skutków polityki podatkowej gmin województwa lubelskiego, powstałych w wyniku obniżek stawek podatkowych, wyrażonych w wielkości utraconych dochodów podatkowych potencjalnie możliwych do uzyskania, a także ocena aktywności tych jednostek w zakresie korzystania z władztwa podatkowego dotyczącego możliwości obniżania stawek podatku rolnego. Władztwo podatkowe gmin w zakresie podatku rolnego może obejmować m.in. możliwości kształtowania przez władze samorządowe wysokości stawek podatkowych, umorzenie podatku, stosowanie zwolnień, odroczenie lub ulgi podatkowe. W związku z tym, że podatek rolny jest podatkiem samorządowy wpływy z niego osiągane zasilają bezpośrednio budżety jednostek samorządu terytorialnego jakimi są gminy. Podatek rolny wprowadzony ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. (z późniejszymi zmianami) pomija zróżnicowanie sytuacji gospodarczej kraju, województw oraz gmin. Może to wynikać ze stosowania zunifikowanych współczynników przeliczeniowych oraz wykorzystania do ustalenia podstawy wymiaru podatku rolnego średnich cen kwintala żyta z trzech pierwszych kwartałów roku poprzedzających rok powstania zobowiązania podatkowego. (abstrakt oryginalny)

Communes of Lublin region significantly benefit from tax-sway within agricultural tax. The great majority of communes decide to use reduced tax rates regarding agricultural tax. Communes slightly take into account average rye prices given by Central Statistical Office to determine the reductions of 1 q rye's average purchase rates. Rates reductions are very differentiated. As far as the lost of due tax income concerned, it is connected with tax rates reduction especially noticeable in rural communes. But it should be noticed that divergence within using of tax-sway in rural communes has decreasing tendency. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Etel L. 2008: Podatek rolny, [W:] C. Kosikowski, E. Ruśkowski (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe, Wyd. Wolter Kluwer Polska Sp. z o. o., Warszawa, s. 578.
  2. Hanusz A. 1992: Podatki i opłaty samorządowe, Wyd. UMCS, Lublin, s. 20.
  3. Harasimowicz J. 1988: Finanse i prawo finansowe, PWE, Warszawa, s. 153.
  4. Kosek-Wojnar M. 2007: Samodzielność finansowa organów samorządowych, [W:] M. Kosek-Wojnar, K. Surówka (red.), Podstawy finansów samorządu terytorialnego, PWN, Warszawa, s. 78-83.
  5. Ostaszewski J. (red.). 2013: Finanse, Wyd. Difin, Warszawa, s. 161-163.
  6. Owsiak S. 2005: Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa, s. 519-521.
  7. Podstawka M. 2000: System podatkowy w rolnictwie, Wyd. SGGW, Warszawa, s. 54.
  8. Podstawka M. 2011: Podstawy finansów. Teoria i praktyka, Wyd. SGGW, Warszawa, s. 190.
  9. Smoleń P. 2011: Podatki samorządowe, [W:] W. Wójtowicz (red.), Zarys finansów i prawa finansowego, Wyd. Wolters Kluwer Polska Sp. z o. o., Warszawa, s. 268-269.
  10. Ustawa z dnia z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolny, tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późń. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu