BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matera Paulina (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Rywalizacja gospodarcza Stanów Zjednoczonych z Chinami w Afryce Subsaharyjskiej w XXI wieku
Źródło
Stosunki Międzynarodowe, 2012, t. 46, nr 2, s. 155-175, rys., bibliogr. 46 poz.
International Relations
Słowa kluczowe
Rywalizacja, Inwestycje zagraniczne, Handel międzynarodowy
Rivalry, Foreign investment, International trade
Kraj/Region
Afryka Sub-Saharyjska, Chiny, Stany Zjednoczone Ameryki
Sub-Saharan Africa, China, United States of America (USA)
Abstrakt
Po zakończeniu "zimnej wojny" państwa afrykańskie znalazły się na dalekich miejscach na liście priorytetów polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych. Spadło ich znaczenie jako terenu rywalizacji o wpływy z ZSRR. Poza tym w latach 90. XX wieku ceny ropy naftowej były stosunkowo niskie, co sprawiło, że malało zainteresowanie inwestorów tym kontynentem. Gospodarcze angażowanie się w Afryce było postrzegane jako ryzykowne. Paradoksalnie, taki obraz umacniały organizacje pomocowe, zbierające fundusze na potrzeby najbiedniejszych państw. Ich gospodarki były przedstawiane jako mało rozwojowe, niszczone przez korupcję i liczne konflikty zbrojne. Sytuacja zmieniła się za rządów George'a W. Busha. Po atakach terrorystycznych z 11 września 2001 r. Stany Zjednoczone zaczęły koncentrować się na walce z grupami terrorystycznymi działającymi w Afryce oraz zapewnieniu sobie dostaw ropy naftowej. Takie określenie celów prowadziło do tzw. militaryzacji polityki USA wobec tego kontynentu. Jednak w XXI wieku kraje afrykańskie zaczęły przyciągać więcej inwestycji zagranicznych, nastąpiło też ożywienie wymiany towarowej. W zdobywaniu rynków i inwestycji przedsiębiorcy z USA napotykali coraz poważniejszą konkurencję, głównie przedsiębiorstw chińskich. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. MBENDI: The Global Information Resource for Business, http://www.mbendi.com/indy/oilg/af/p0005.htm (20.05.2011).
 2. National Energy Policy. Raport of the National Energy Policy Development Group, http://www.ne.doe.gov/pdfFiles/nationalEnergyPolicy.pdf (02.05.2011).
 3. G. LeMelle, Africa Policy Outlook 2008, February 7, 2008, "Foreign Policy in Focus", http://www.fpif.org/articles/africa_policy_outlook_2008 (13.03.2010).
 4. U.S.-Sub-Saharan Africa Trade Profile 2010, http://www.agoa.gov/build/groups/public/@agoa_main/documents/webcontent/agoa_main_003357.pdf (29.01.2012).
 5. CRS Report for Congress, U.S. Trade and Investment Relationship with Sub-Saharan Africa: The African Growth and Opportunity Act and Beyond, http://fpc.state.gov/documents/organization/138718.pdf (20.04.2011).
 6. AGOA Country Eligibility, http://agoa.info/index.php?view=about&story=country_eligibility (12.02.2012).
 7. Washington Fair Trade Coalition, http://www.washingtonfairtrade.org/news/Jan09_newsletter.htm (23.01.2012)
 8. Trade with Sub-Saharan Africa, http://fpc.state.goV/documents/organization/76898.pdf (02.02.2012)
 9. China in Africa at a Glance, http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/zimbabwe/8315107/China-in-Africa-at-a-glance.html (11.10.2011).
 10. U.S.-Sub-Saharan Africa Trade Profile 2010, http://www.agoa.gov/build/groups/public/@agoa_main/documents/webcontent/agoa_main_003357.pdf, (29.01.2012).
 11. S. Hanson, China, Africa, andOil, "Council on Foreign Relations" z 6 czerwca 2008 r., http://www.cfr.org/china/china-africa-oil/p9557 (15.06.2011).
 12. E.C. Economy, China in Africa: Implications for U.S. Policy, Senate Committee on Foreign Relations Subcommittee on African Affairs, z 4 czerwca 2008 r., http://www.cfr.org/Economy%20China-Africa-Senate (23.10.2011).
 13. P. Lyman, China's Rising Role in Africa, "Council on Foreign Relations" z 21 lipca 2005 r., http://www.cfr.org/china/chinas-rising-role-africa/p8436 (20.04.2011).
 14. A. Nossiter, U.S. Engages With an Iron Leader in Equatorial Guinea, "The New York Times" z 30 maja 2011 r., http://www.nytimes.com/2011/05/31/world/africa/31guinea.html?pagewanted=all (3.02.2012).
 15. Office of the United States Trade Representative, Remarks by Ambassador Demetrios Marantis Deputy United States Trade Representative, The Center for Strategic and International Studies Washington, DC, 13 maja 2011 r., http://iipdigital.usembassy.gov/iipdigital-en/index.html (31.01.2012).
 16. African Economic Outlook, 2011, External Financial Flows to Africa, http://www.africaneconomi-coutlook.org/en/outlook/external-financial-flows-to-africa (12.01.2012).
 17. US Bureau of Economic Analysis, www.bea.gov/international/di1usdbal.htm (20.04.2011).
 18. African Economic Outlook, 2011, Direct Investment Flows, http://www.africaneconomicoutlook.org/en/outlook/external-financial-flows/direct-investment-flows (12.01.2012).
 19. L. Langeni, US in Drive to Raise African Investment, http://www.businessday.co.za/articles/Content.aspx?id=132562 (27.01.2011).
 20. Office of the United States Trade Representative, Remarks by Ambassador Demetrios Marantis-Deputy United States Trade Representative, The Center for Strategic and International Studies Washington, DC, 13 maja 2011 r., http://iipdigital.usembassy.gov/iipdigital-en/index.html (31.01.2012).
 21. Regional Economic Outlook: Sub-Saharan Africa. Recovery and New Risks, z kwietnia 2011 r., International Monetary Fund, http://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2011/afr/eng/sreo0411.pdf (10.02.2012).
 22. W. Minter, America and Africa. Beyond the Double Standard, "Current History" z maja 2000 r., s. 199.
 23. The Conversation behind Closed Doors. Inside the Boardroom: How Corporate America Really Views Africa, http://www.usafricainvestment.com/pdf_files/14930_Inside-2.pdf, (20.04.2011).
 24. E.B. Kapstein, Africa's Capitalist Revolution, "Foreign Affairs" 2009, t. 88, nr 4, s. 121.
 25. Global Economic Prospects - czerwiec 2011 r., http://web.worldbank.org/ WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTDECPR0SPECTS/GEPEXT/0,content DK:22804791~pagePK:51087946~piPK:51087916 ~theSitePK:538110,00.html (12.02.2012).
 26. B. Christensen, China in Africa. A Macroeconomic Perspective, 22 grudnia 2010 r., http://www.cgdev.org/files/1424567_file_Christensen_China_in_Africa_FINAL.pdf (30.01.2012);
 27. UNCTAD Survey - Press Release, http://www.unctad.org/templates/webflyer.asp? docid=15210&intItemID=5803&lang=1 (30.01.2012)
 28. N. Salidjanova, Going Out: An Overview of China's Outward Foreign Direct Investment, U.S.-China Economic & Security Review Commission Research Papers, z 30 marca 2011 r., http://www.uscc.gov/researchpapers/2011/Going0ut.pdf (30.01.2012);
 29. Global Economic Prospects January 2012 Sub Saharan Africa Annex, http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/3349341322593305595/82871391326374900917ZGEP12a_SSA_Regional_Annex.pdf (30.01.2012);
 30. Statistical Bulletin of China's Outward FDI 2010, http://hzs.mofcom.gov.cn/accessory/201109/1316069658609.pdf, (30.01.2012) .
 31. S. Kratzsch, Forms and Performance of Foreign Direct Investment in Sub-Saharan Africa, http://www.nai.uu.se/ecas-4/panels/61-80/panel-67/Stefan-Kratzsch-Full-paper.pdf, (12.01.2012)
 32. D. Scissors, China's Investment Overseas in 2010, 3 lutego 2010 r., http://www.heritage.org /research /reports/2011/02/chinas-investment-overseas-in-2010 (10.02.2012).
 33. R. Hu, Chinese Investment in Africa: A Dangerous Game, "American Foreign Policy" z 16 marca 2011 r., http://afpprinceton.com/2011/03/chinese-investment-in-africa-a-dangerous-game (23.11.2011).
 34. African Economic Outlook, 2011, http://www.africaneconomicoutlook.org/en/menu-miscellaneous/total-pages/in-depth/tables (12.01.2012).
 35. The African Development Bank Group, Chinese Trade and Investment Activities in Africa, "Policy Brief', t. 1, nr 4 z 29 lipca 2010 r., http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/Chinese%20Trade%20%20Investment%20Activities%20in%20Africa%2020Aug.pdf (20.08.2011).
 36. European Commission: http://ec.europa.eu/trade/wider-agenda/development/generalised-system-of-preferences/everything-but-arms (12.01.2012).
 37. H.G. Broadman, The Back Story of China and India 's Growing Investment and Trade With Africa: Separating the Wheat from the Chaff, Perspectives on Topical Foreign Direct Investment Issues, Vale Columbia Center on Sustainable International Investment, nr 34, 17 lutego 2011 r., Columbia University, http:// www.vcc.columbia.edu/content/backstory-china-and-india-s-growing-investment-and-trade-africa-separating-wheat-chaff (24.05.2011).
 38. China in Africa at a glance, http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindian-ocean/zimbabwe/8315107/China-in-Africa-at-a-glance.html (11.10. 2011).
 39. F.N. Nesbitt, America vs China in Africa, "Foreign Policy in Focus" z 1 grudnia 2011 r., http://www.fpif.org/articles/america_vs_china_in_africa (23.01.2012).
 40. P.M. Lewis, African Economies' New Resilience, "Current History" z maja 2010 r., s. 193.
 41. U.S.-Sub-Saharan Africa Trade Profile 2010, http://www.ag0a.g0v/build/gr0ups/public/@ag0a_main/documents/webcontent/agoa_main_003357.pdf (29.01.2012).
 42. International Monetary Fund, Regional Economic Outlook: Sub-Saharan Africa. Recovery and New Risks, kwiecień 2011 r., http://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2011/afr/eng/sreo0411.pdf (10.02.2012).
 43. T. Dagne, Africa: U.S. Foreign Assistance Issues, Congressional Research Service, 15 września 2011 r., http://www.fas.org/sgp/crs/row/RL33591.pdf (30.01.2012).
 44. L. Ploch, Africa Command: U.S. Strategic Interests and the Role of the U.S. Military in Africa, Congressional Research Service, 22 lipca 2011 r., http://www.fas.org/sgp/crs/natsec/RL34003.pdf (23.01.2012).
 45. International Information Programs, U.S. Department of State, http://iipdigital.usembassy.gov/iipdigital-en/index.html (23.01.2012).
 46. R.C. Altman, The Great Crash, 2008: A Geopolitical Setback for the West, "Foreign Affairs" 2009, nr 1, s. 6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0209-0961
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu