BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mizerska-Wrotkowska Małgorzata (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Hiszpania w Unii Europejskiej
Źródło
Stosunki Międzynarodowe, 2012, t. 46, nr 2, s. 177-203, tab., bibliogr. 86 poz.
International Relations
Słowa kluczowe
Integracja gospodarcza państw z UE, Polityka zagraniczna, Historia integracji europejskiej
Economic integration with the EU countries, Foreign policy, History of European integration
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Hiszpania
Spain
Abstrakt
Hiszpania, ze względu na swoje położenie geograficzne na półwyspie oddzielonym od Francji pasmem Pirenejów, wykazywała często tendencje do izolowania się od reszty kontynentu. Pierwszy okres jej separowania się miał początek w VIII wieku wraz z inwazją Arabów. Od tamtej pory przez osiem wieków państwo zmagało się z rekonkwistą. Również w XX wieku Hiszpania była izolowana na arenie międzynarodowej. Państwo to nie wzięło udziału w II wojnie światowej. Jednak mocarstwa zwycięskie nie chciały włączyć Hiszpanii do budowania powojennego ładu międzynarodowego świadome, że to Niemcy i Włochy przyczyniły się do objęcia autorytarnych rządów przez generała Francisco Franco. Karą za poparcie podczas wojny zbrodniczych reżimów oraz brak demokracji po wojnie było m.in. niedopuszczenie Hiszpanii do konferencji założycielskiej ONZ w San Francisco w czerwcu 1945 r. oraz nieobjęcie jej Planem Marshalla w 1947 r. Hiszpania nie została też przyjęta do Organizacji Europejskiej Współpracy Gospodarczej (OEEC), która nie tylko zajmowała się dystrybucją amerykańskiej pomocy, ale także wspomagała wymianę handlową. Ze względu na autorytarny system rządów, Hiszpania nie została zaproszona do Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, Euratomu i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 39(1) z 12 grudnia 1946 r.: Relations of Members of the United Nations with Spain.
 2. Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 386(V) z 4 listopada 1950 r.: Relations of States Members and specialized agencies with Spain
 3. J.M. Beneyto, J.C. Pereira (red.), Política Exterior española: Un balance de futuro, Madrid 2011
 4. R. Tamames, La larga marcha de España a la Unión Europea: un futuro para el desarrollo, Madrid 1999
 5. Carta del Ministro de Asuntos Exteriores, Fernando María Castiella al Presidente del Consejo de Ministros de la CEE (9 de febrero de 1962), w: R. Tamames, La larga marcha de España a la Unión Europea: un futuro para el desarrollo, Madrid 1999
 6. R. Bassols, España en Europa: historia de la adhesión a la CE 1957-85, Madrid 1995
 7. A. Sánchez-Gijón, El camino hacia Europa. Negociaciones España - CEE, Madrid 1973;
 8. P. Preston, D. Smyth, España ante la CEE y la OTAN, Barcelona-Buenos Aires-México D.F. 1985;
 9. W.T. Salisbury, Western Europe, w: J.W. Cortada (red.), Spain in the Twentieth-Century World. Essays on Spanish Diplomacy 1898-1978, London-Westport (Connecticut) 1980;
 10. G. Bernatowicz-Bierut, Stosunki Grecji, Hiszpanii i Portugalii z EWG i NATO, Warszawa 1981;
 11. G. Bernatowicz-Bierut, Negocjacje akcesyjne: wnioski z doświadczeń Grecji, Hiszpanii i Portugalii, Warszawa 1999.
 12. Ch.Powell, España en Europa: de 1945 a nuestros días, w: F. Portero (red.), La política exterior de España en el siglo XX, Madrid 2003
 13. Traktatu o EWWiS
 14. Traktatu o EWG
 15. Traktatu o Euratomie.
 16. S. Petschen, El pensamiento de los europeístas españoles, "Política Exterior" 2007, nr 118, s. 167-197;
 17. J. Gołębiowski, Od izolacji do integracji: Europa w hiszpańskiej myśli politycznej 1945-1995, Lublin 2007.
 18. B. Wojna, Polityka Hiszpanii w Unii Europejskiej, "Biuletyn PISM" 2004, t. 239, nr 51;
 19. B. Wojna, Przyjaciele Traktatu Konstytucyjnego - wnioski ze spotkania w Madrycie, "Biuletyn PISM" 2007, t. 420, nr 6.
 20. A. Moreno-Juste, Del "problema de España" a "laEspaña europeizada": excepcionalidady normalización en la posición de España en Europa, w: J.C. Pereira (red.), La política exterior de España (1800-2003), Barcelona 2003, s. 314-315.
 21. A. Navarro-González, La posición de España ante la Unión Europea, "Revista Española de Derecho Europeo" 2004, nr 12, s. 509-518.
 22. España en la construcción de una política europea de inmigración, I seminario Inmigración y Europa, Barcelona 2005.
 23. S. Piedrafita, F. Steinberg, J.I. Torreblanca, La europeización de España (1986-2006), "Política Exterior" 2007, nr 117, s. 153.
 24. Relaciones financieras entre España y la Unión Europea, Madrid 2001.
 25. I. Solorio, La europeización de la política energética en España: ¿qué sendero para las renovables?, "Revista Española de Ciencia Política" 2011, nr 26, s. 105-123.
 26. J.V. González García, La transposición de la directiva de servicios: Aspectos normativos y organizativos en el Derecho español, "Revista Española de Derecho Europeo" 2009, nr 32, s. 469-506;
 27. F. J. Garcimartín Alférez, La europeización del Derecho Privado y el Derecho de OPAs, "Revista Española de Derecho Europeo" 2004, nr 11, s. 343-391;
 28. C.F. Fernández Beistegui, La adaptación del derecho español a la política comunitaria en materia de seguridad marítima y prevención de la contaminación, "Revista Española de Derecho Internacional" 1997, t. 49, nr 2, s. 356-358;
 29. J.F. García de Pablos, Consecuencias de la sentencia del TJUE sobre el canon digital en España, "Revista Española de Derecho Europeo" 2011, nr 38, s. 229-246;
 30. R. Alonso García, La recepción del proceso de construcción europea según el informe del Consejo de Estado sobre la reforma constitucional española, "Revista Española de Derecho Europeo" 2006, nr 19, s. 329-338;
 31. I. Gómez Fernández, La Constitución Española "frente" al Tratado por el que se establece una Constitución para Europa: entre la necesidad y la conveniencia de una reforma constitucional, "Revista Española de Derecho Europeo" 2005, nr 14, s. 297-327;
 32. V. Ramírez González, A. Palomares Bautista, M.L. Márquez García, Un método para distribuir los escaños del Parlamento Europeo entre los Estados miembros de la UE, "Revista Española de Ciencia Política" 2006, nr 14, s. 71-85;
 33. C. Closa Montero, España y el futuro constitucional de la UE, Fundación Alternativas, Documento de Trabajo 2008, nr 25;
 34. J.M. de Areilza Carvajal, M.-J. Garot, España y la reforma constitucional europea, w: J. García, G. González de Castejón (red.), Perspectivas exteriores 2004: los intereses de España en el mundo, Madrid 2004, s. 94-97;
 35. A. Navarro, E. Viguera, España y las perspectivas financieras de la UE, "Política Exterior" 2005, nr 106, s. 65-75.
 36. A. Estoa Pérez, Ayudas de Estado y crisis actual: Orientaciones de la Comisión y ayudas al sector financiero español, "Revista Española de Derecho Europeo" 2010, nr 34, s. 265-300.
 37. J. Aixalá, La peseta en el sistema monetario europeo, w: A. Carreras i in., España de la UE. Balance de un Decenio: X Jornadas de Alicante sobre Economía Española, Madrid 1996, s. 203-220;
 38. J. Almunia, España en la Unión Económica y Monetaria: la estabilidad presupuestaria, "Revista Española de Derecho Europeo" 2005, nr 14, s. 163-175.
 39. J.L. Sánchez Carrión, Los convenios bilaterales de Seguridad Social suscritos por España y su conexión con el Derecho comunitario, "Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales" 2003, nr 47, s. 17-48.
 40. B. Wojna, Plan oszczędności budżetowych w Hiszpanii, "Biuletyn PISM" 2010, t. 683, nr 75.
 41. M. Palomares-Amat, La participación del Parlamento de Cataluña en la aplicación y el control del principio de subsidia- riedad, "Revista de Derecho Comunitario Europeo" 2011, nr 38, s. 19-58.
 42. J. Martín y Pérez de Nanclares, Comunidades Autónomas y Unión Eueropea tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. Sobre los riesgos de una reforma del Estado Autonómico sin reforma de la Constitución, "Revista Española de Derecho Europeo" 2010, nr 33, s. 45-90.
 43. E. Lombardo, La europeización de la política española de la igualdad de género, "Revista Española de Ciencia Política" 2003, nr 9, s. 65-82.
 44. C. Izquierdo Sans, Conflictos entre la jurisdicción comunitaria y la jurisdicción constitucional española (en materia de derechos fundamentales), "Revista Española de Derecho Europeo" 2010, nr 34, s. 193-233.
 45. J. Díez Medrano, La opinión pública española y la integración europea (1986-2006), w: F. Morata, G. Mateo (red.), España en Europa - Europa en España (1986-2006), Barcelona 2007
 46. P. Otero Felipe, Integración europea y opinión pública en el sur de Europa: un análisis del eurooptimismo, "Revista Española de Ciencia Política" 2008, nr 19, s. 137-167.
 47. M. Kwiatkowska, Stanowisko hiszpańskich partii politycznych wobec integracji europejskiej i rozszerzenia, "Biuletyn PISM" 2002, nr 56.
 48. J.M. de Areilza Carvajal, España y la evolución política de la Unión Europea, w: Perspectivas exteriores 2002: los intereses de España en el mundo, Madrid 2002
 49. B. Wojna, Stanowisko Hiszpanii wobec Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, "Biuletyn PISM" 2004, t. 229, nr 41.
 50. A. Sánchez Ortega, L.J. Ruiz Días, La incorporación de la política exterior española a la Política Europea de Seguridad y Defensa, w: D.J. Liñán Nogueras, J. Roldán Barbero (red.), El estatuto jurídico de las fuerzas armadas españolas en el exterior, Madrid 2009
 51. C. Angulo Barturen, VI Cumbre UE - América Latina: una nueva oportunidad en una compleja etapa, "Revista Española de Desarrollo y Cooperación" número extraordinario 2010, s. 43-50.
 52. B. Wojna, Stosunki polsko-hiszpańskie w Unii Europejskiej, "Biuletyn PISM" 2005, t. 263, nr 18.
 53. J.C. Jiménez Redondo, De Suárez a Rodríguez Zapatero: la política exterior de la España democrática, Madrid 2006
 54. R. Bermejo García, L. San Martín Sánchez de Muniáin, Las lenguas de trabajo de las Comunidades Europeas: ¿el español en peligro?, "Revista Española de Derecho Internacional" 2001, t. 53, nr 1, s. 711-716.
 55. A.Tovias, España en la Comunidad Europea, w: R. Gillespie, F. Rodrigo, J. Story (red.), Las relaciones exteriores de la España democrática, Madrid 1995
 56. J. Roy, A. Kanner, España y Portugal en la Unión Europea, México 2001;
 57. J. Roldán Barbero, Las relaciones exteriores de España, Madrid 2001
 58. V. Pou, España - Comunidad Europea: después de la adhesión, Barcelona 1990
 59. J. Colino, El impacto de la integración sobre la agricultura española, w: A. Carreras et al., España de la UE. Balance de un Decenio: X Jornadas de Alicante sobre Economía Española, Madrid 1996
 60. J.A, Alonso, V. Donoso, El consumo en España tras la adhesión a la CEE, "Estudios sobre consumo" 1986, nr 7
 61. C. Martín, España en la nueva Europa, Madrid 1997;
 62. F. J. Quel López, La actitud de España en el marco de la coordinación de la política exterior comunitaria: el reconocimiento de los nuevos Estados surgidos de la antigua URSS y de la República Socialista Federativa de Yugoslavia, "Revista Española de Derecho Internacional" 1992, t. 44, nr 2, s. 704-707.
 63. P. Solbes Mira, La Presidencia española de las Comunidades Europeas, Madrid 1988
 64. A.M. Fernández Pasarín, Las presidencias españolas del Consejo de la Unión Europea, w: F. Morata, G. Mateo (red.), España en Europa - Europa en España (1986-2006), Barcelona 2007
 65. J. Fuentes, La presidencia española de la UEy el futuro de Europa, w: Perspectivas exteriores 2002: los intereses de España en el mundo, Madrid 2002
 66. A. Baer, Prezydencja Hiszpanii w Radzie Unii Europejskiej 2010. Doświadczenia, wyzwania, priorytety, w: Z. Czachóra, M.J. Tomaszyk (red.), Przewodnictwo państwa w Radzie Unii Europejskiej - doświadczenia partnerów, doświadczenia dla Polski, Poznań 2009
 67. D. Eggert, W Europejskiej Unii, "Polski Kalendarz Europejski" 2002, t. 61, nr 1
 68. M. Mizerska, W. Bendorf-Bundorf, Wywiad z Juanem Pablo de Laiglesia González de Peredo - Ambasadorem Królestwa Hiszpanii w Polsce, "Polski Kalendarz Europejski" 2002, t. 61, nr 1
 69. A Wójcik, Priorytety prezydencji hiszpańskiej w Unii Europejskiej, "Biuletyn UKIE" 2001, nr 12, s. 4-5.
 70. J.I. Torreblanca, Principios, intereses, instituciones y preferencias: un análisis de la racionalidad de la ampliación de la Unión Europea, "Revista Española de Ciencia Política" 2001, nr 4
 71. S. Royo, Los retos de la ampliación de la UE para España, w: J. García, G. González de Castejón (red.), Perspectivas exteriores 2004: los intereses de España en el mundo, Madrid 2004
 72. www.eu2010.es (20.08.2011).
 73. Traktat o Unii Europejskiej, "Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej" z 9 maja 2008 r.
 74. A. Kreczmańska, Nowe stanowiska wysokiego przedstawiciela Unii oraz przewodniczącego Rady Europejskiej w systemie instytucjonalnym UE, "Biuletyn PISM" 2009, t. 608, nr 76
 75. Programa de la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea 1 de enero a 30 de junio de 2010, Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación
 76. Programa Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea, "Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración", 2010, nr 10
 77. B. Wojna, Prezydencja Hiszpanii w Unii Europejskiej, "Biuletyn PISM" 2010, t. 609, nr 1.
 78. M. Guinea Llorente, El Servicio Europeo de Acción Exterior: génesis de una diplomacia europea, "Revista de Derecho Comunitario Europeo" 2010, nr 37
 79. N. Fernández Sola, La Presidencia de España del Consejo de la Unión Europea. Prioridades en Política Exterior, de Seguridady Defensa, "Revista Electrónica de Estudios Internacionales" 2009, nr 18
 80. M. Belén Olmos, Avances recientes en la cooperación en materia de lucha contra el terrorismo entre la Unión Europea y los Estados Unidos: la Declaración Conjunta de 3 de junio de 2010 suscrita en el marco de la Presidencia Española de la Unión Europea, "Revista Española de Derecho Internacional" 2010, t. 62, nr 1
 81. I. Martín, Las prioridades de la Presidencia española de la UE en el Mediterráneo: ser y deber ser, "Análisis del Real Instituto Elcano" 2010, nr 71
 82. A. Nowak, Prezydencja hiszpańska 2010. Śródziemnomorskie priorytety a polityka wschodnia Unii Europejskiej, "Analizy Natolińskie" 2010, t. 47, nr 5.
 83. P. Blanco-Morales Limones, La Presidencia española de la UE 2010: contribuciones del derecho internacional privado para el espacio de libertad, seguridad y justicia, "Revista Electrónica de Estudios Internacionales" 2009, nr 18
 84. D. López Garrido, La Presidencia española del Consejo de la Unión Europea de 2010: una brillante oportunidad para la acción exterior de España, "Revista Española de Derecho Europeo" 2009, nr 32, s. 417-427.
 85. A. Mangas Marín, 25 años de España en la Unión Europea: Reflexiones, "Revista de Derecho Comunitario Europeo" 2011, nr 38, s. 7-15.
 86. Oświadczenie ze szczytu państw strefy euro, Bruksela 29 czerwca 2012 r., http://www.european-council.europa.eu/council-meetings.aspx?lang=pl (09.07.2012).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0209-0961
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu