BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żukowska-Nawrot Karina (Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie)
Tytuł
Syndrom niedostosowania społecznego
Źródło
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2009, nr 1, s. 237-241, bibliogr. 12 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Słowa kluczowe
Społeczeństwo, Patologie społeczne, Rodzina
Society, Social pathologies, Family
Abstrakt
O społecznym niedostosowaniu mówimy wówczas, gdy zachowanie się jednostek niezgodne jest z ogólnie przyjętymi normami, wartościami i stanowi utrwaloną tendencję do zachowań aspołecznych. Jest wiele definicji niedostosowania społecznego, rozpatrywanego na płaszczyźnie socjologicznej, pedagogicznej, czy psychologicznej, niemniej jednak wszystkie interpretacje zgodne są co do tego, że wyraża się ono w negatywnym stosunku do norm i wartości akceptowanych przez ogół społeczeństwa. Za jego zaś etiologię odpowiedzialne są czynniki zarówno środowiskowe, jak i biologiczne (np. uszkodzenie centralnego układu nerwowego). (fragment tekstu)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baláž, I. 2005. Problémy masmediálnej etiky, In: Viera a Život, Trnava: Dobrá kniha, Roč. XV., č.: 3.
 2. Gołoś, M. 2009. Tożsamość narodowa czy europejska - problem współczesnej Europy, w: Białoruś, Mołdawia i Ukraina wobec wyzwań współczesnego świata, red. T. Kapuśniak, K. Fedorowicz, M. Gołoś, Lublin.
 3. Grzegorzewska, M. 1964. Pedagogika specjalna, Warszawa.
 4. Kopeć- Chrościcka, M. 1984. Kurator sądowy zadania profilaktyczne i resocjalizacyjne, Warszawa.
 5. Lipkowski, O. 1971. Dziecko społecznie niedostosowane i jego resocjalizacja, Warszawa.
 6. Sirojć, Z. 2004. Wpływ procesu integracji z Unią Europejską na zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji państwowej, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 2.
 7. Słomski, W. 2009. Philosophical attempts, Hannover.
 8. Stolárik, S. 1997. Zbytočná filozofia? In: Verbum, roč. 8, č. 4.
 9. Stolárik, S. 1998. Stručne o dejinách filozofie. Košice: Kňazský seminár.
 10. Szczęsny, M. 2003. Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki, Warszawa.
 11. Wawrzonkiewicz, A. 2005. O pojęciu wartości w ujęciu interdyscyplinarnym, in : Filozofia bliższa życiu, Warszawa.
 12. Wielka Encyklopedia Powszechna, Warszawa 1966.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-0171
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu