BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jasiński Andrzej
Tytuł
Praca socjalna środowisk studenckich
Źródło
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2009, nr 1, s. 243-248, bibliogr. 9 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Słowa kluczowe
, Wolontariat, Studenci
, Volunteering, Students
Abstrakt
Większość studentów zaangażowana w pracę socjalną wiąże ją ze swoją przyszłą specjalizacją, przyszłym zawodem, albo też traktują ją jako "poligon doświadczalny" pod przyszłe życie [Gramlewicz, 2009: 37]. Nie ma w tej chwili regionu w Polsce gdzie nie istniały by ośrodki pracy studenckiej w ramach pracy socjalnej. Najwięcej studentów pracuje m.in. w służbie zdrowia, hospicjach, do-mach opieki społecznej, domach starców, w sieci handlowej, domach dziecka, szpitalach, sanatoriach, urzędach pracy, terenowych ośrodkach pomocy społecznej, więzieniach oraz szpitalach dziecięcych. (fragment tekstu)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Gołoś, M. 2009. Tożsamość narodowa czy europejska - problem współczesnej Europy, w: Białoruś, Mołdawia i Ukraina wobec wyzwań współczesnego świata, red. T. Kapuśniak, K. Fedorowicz, M. Gołoś, Lublin.
  2. Gramlewicz, M. 2009. Praca socjalna, Katowice.
  3. Jansen, E. 2009. Social work, Stockholm.
  4. Nowakowski, Z. 2001. Transformacja systemowa w Polsce, Zeszyty Naukowe WSIZiA, Warszawa.
  5. Nowakowski, Z. 2008. Przemoc i agresja a bezpieczeństwo imprez masowych, Rzeszów.
  6. Rocznik statystyczny, 2009.
  7. Sirojć, Z. 2004. Wpływ procesu integracji z Unią Europejską na zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji państwowej, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 2.
  8. Sirojć, Z. 2005. Ekonomiczeskaja transformacja w Polsze, w: Problemy powyszenia effektiwnosti inwesticjonno-stroitielnogo i żyliszczno-kommunalnogo kompleksow, Moskwa.
  9. Sirojć, Z. 2009. Zarządzanie rozwojem metropolii w aspekcie europejskiego modelu polityki społecznej, w: Zarządzanie w nowej gospodarce, M.W. Staniewski, P. Szczepankowski / red. /, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-0171
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu