BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pasławska Marta (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Jałoszyński Klaudiusz (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Stępień Bogdan (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Surma Mariusz (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Mikrofalowo-próżniowe odwadnianie drożdży gorzelniczych
Microwave-vacuum dehydration of distillery yeast
Źródło
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 4 (147), s. 249-258, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Agricultural Engineering
Słowa kluczowe
Browarnictwo, Właściwości fizykochemiczne, Eksperyment badawczy
Brewing industry, Physicochemical property, Scientific experiment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W badaniach przeprowadzono mikrofalowo-próżniowe suszenie drożdży gorzelniczych Saccharomyces cerevisiae immobilizowanych na nośnikach pochodzenia naturalnego (płatkach owsianych, otrębach pszennych, sianie i słomie). Zastosowano nagrzewanie mikrofalami niskiej mocy (180 W) przy jednocześnie obniżonym ciśnieniu (4-6 kPa). Stwierdzono, że w zastosowanych warunkach mikrofalowo-próżniowych woda z komórek drożdży odprowadzana była w sposób łagodny, bez uszkadzania struktur komórkowych, a uzyskany w czasie 30 minut susz wykazywał wysoką żywotność (84-95%) i aktywność enzymatyczną po ponownym uwodnieniu.(abstrakt oryginalny)

Microwave- vacuum drying of distillery yeast Saccharomyces cerevisiae immobilized on the natural carriers (oat flakes, wheat bran, hay and straw) was carried out in the research. Heating with low power microwaves (180 W) at the simultaneously lowered pressure (4-6 kPa) was applied. It was found out that in the applied microwave - vacuum conditions, water from yeast cells was removed in a mild way, without damage to cell structures and dry material obtained within 30 minutes proved high vitality (84-95%) and enzymatic activity after rehydration.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bayrock, D.; Ingledew, W.M. (1997). Mechanism of viability loss during fluidized bed drying of baker's yeast. Food Research International. 30(6), 417-425.
 2. Cui, Z.W.; Sun, L.J.; Chen, W.; Sun D.W. (2011). Preparation of dry honey by microwave-vacuum drying. Journal of Food Engineering, 84(4), 582-590.
 3. Ghandi, A.; Powell, I.; Chen, X.D.; Adhikari, B. (2012). Drying kinetics and survival studies of dairy fermentation bacteria in convective air drying environment using single droplet drying. Journal of Food Engineering, 330, 405-417.
 4. Jałoszyński, K.; Szarycz, M.; Surma, M.; Pasławska, M. (2011). Analiza suszenia owoców głogu w warunkach obniżonego ciśnienia z nagrzewaniem mikrofalowym. Kinetyka suszenia i skurcz suszarniczy. Inżynieria Rolnicza, 5(130), 91-97.
 5. Kudra, T.; Strumiłło, C. (1998). Thermal processing of biomaterials. Gordon and Breach Science Publishers. OPA Amsterdam.
 6. Melin, P.; Schnürer, J.; Håkansson, S. (2011). Formulation and stabilisation of the biocontrol yeast Pichia anomala. Antonie van Leeuwenhoek , 99, 107-112.
 7. Morgan, C.A.; Herman, N.; White, P.A.; Vesey, G. (2006). Preservation of micro-organisms by drying. Journal of Microbiological Methods, 66 (2), 183-193.
 8. Nedović, V. A.; Obradović, B.; Leskosek-Cukalović, I.; Trifunović, O.; Pesic, R.; Bugarski B. (2001). Electrostatic generation of alginate microbeads loaded with brewing yeast. Process Biochemistry, 37, 17-22.
 9. Nyanga, L.; Nout, M; Smid, E.; Boekhout, T.; Zwietering, M. (2012). Yeasts preservation: alternatives for lyophilization. World J Microbiol Biotechnol, 28, 3239-3244.
 10. PN-90/A-75101/03, (1990). Przetwory owocowe i warzywne. Przygotowanie próbek. Metody badań fizykochemicznych. Oznaczanie zawartości suchej masy metodą wagową.
 11. PN-A/79002, (1998). Drożdże piekarskie prasowane i drożdże piekarskie suszone.
 12. Schubert, H.; Regier, M. (2005). The microwave processing of foods, CRC Press, Cambridge England.
 13. Tsaousi, K.; Koutinas, A.; Bekatorou, A.; Loukatos, P. (2010). Fermentation efficiency of cells immobilized on delignified brewers' spent grains after low and high-temperature thin layer thermal drying. Appl Biochem Biotechnol, 162, 594-606.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu