BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Luberański Adam (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Wiercioch Marian (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Krzyś Aleksander (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Skalska Danuta (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Stabilność podciśnienia w aparatach udojowych IQ i Classic 300 podczas symulowanego doju mechanicznego
Stability of vacuum in IQ I Classic 300 milking clusters during simulation of mechanical milking
Źródło
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 4 (147), s. 203-212, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Agricultural Engineering
Słowa kluczowe
Maszyny i urządzenia, Rolnictwo, Zwierzęta gospodarcze
Machinery and equipment, Agriculture, Livestock
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy była analiza porównawcza parametrów doju wyznaczonych w aparacie udojowym IQ wyposażonym w niestandardowy kolektor z czterema odrębnymi komorami mlecznymi oraz w aparacie Classic wybranych ciśnieniowych 300 wyposażonym w kolektor o budowie standardowej. Pomiary przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych przy doju do rurociągu mlecznego górnego, przy zmiennych masowych natężeniach przepływu cieczy (w zakresie 0-8 kg·min-1), dla trzech penetracji sztucznych strzyków (100, 75, 62 mm), przy trzech wartościach podciśnień systemowych (50, 48 i 46 kPa). Wykazano, stosując analizę statystyczną, istotny wpływ zmiennych niezależnych doświadczenia na wyznaczone ciśnieniowe parametry doju. Analiza parametrów doju w aparacie IQ i w klasycznym aparacie udojowym Classic 300 w aspekcie wahań i stabilizacji podciśnienia daje podstawy do stwierdzenia, że jego konstrukcja nie pogorsza warunków ciśnieniowych w obrębie aparatu.(abstrakt oryginalny)

The objective of the paper was to carry out a comparative analysis of the selected pressure parameters of milking determined in IQ cluster equipped with a non-standard claw with four separate milk chambers and in Classic 300 cluster equipped with a standard claw. Measurements were carried out in the laboratory conditions with milking to the upper milk pipeline, at variable mass intensity of liquid flow (within 0-8 kg·min-1), for three penetrations of artificial teats (100, 75, 62 mm), at three values of the system vacuum (50, 48 and 46 kPa). When applying the statistical analysis, a significant impact of independent variables of the experiment on the determined vacuum parameters of milking, were determined. Analysis of the milking parameters in IQ cluster and in a classic cluster Classic 300 in the aspect of fluctuations and stabilizations of vacuum produces a basis for a statement that its structure does not deteriorate vaccum conditions within the clusters.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. ISO 6690: 2007. Milking machine installations - Mechanical tests.
 2. Kupczyk, A.; Osiak, J.; Gancarz, F. (1996). Urządzenia udojowe na rynku polskim. Technika Rolnicza, 3, 20-21.
 3. Kupczyk, A. (1999). Doskonalenie warunków doju mechanicznego ze szczególnym uwzględnieniem podciśnienia w aparacie udojowym. Inżynieria Rolnicza, 3(9), 114.
 4. Luberański, A. (2002). Stymulacyjna funkcja gumy strzykowej w procesie doju mechanicznego krów. Maszynopis rozprawy doktorskiej. Wrocław, 113.
 5. Neja, W.; Sawa, A. (2004). Wpływ warunków doju, liczby krów w stadzie i pory roku na liczbę komórek somatycznych w mleku. Zeszyty Naukowe Przeglądu Hodowlanego, 74, Warszawa, 149-155.
 6. Szlachta, J. (1986). Studia nad wybranymi elementami budowy i użytkowania aparatu udojowego. Zeszyty Naukowe AR Wrocław, Rozprawy, 58, ISSN 0209-1321.
 7. Szlachta, J.; Luberański, A.; Krzyś, A. (2000). Wpływ typu i pojemności kolektora na podstawowe parametry ciśnieniowe aparatu udojowego w warunkach dużego natężenia wypływu cieczy. Inżynieria Rolnicza, 2(13), 109-114.
 8. Szlachta, J.; Wiercioch, M. (1984a). Analiza zmian podciśnienia i parametrów doju w komorach kubka klasycznego aparatu udojowego. Roczniki Naukowe Zootechniki, Monografie i Rozprawy, 22, 314-325.
 9. Szlachta, J.; Wiercioch, M. (1984b). Analiza zmian podciśnienia i parametrów doju w komorach kubka udojowego z periodycznym doprowadzeniem powietrza. Roczniki Naukowe Zootechniki, Monografie i Rozprawy, 22, 325-335.
 10. Wiercioch, M. (1994). Przepływy w kubku udojowym dojarki mechanicznej. Zeszyty Naukowe AR we Wrocławiu, Rozprawy, 260, ISSN 0867-1427.
 11. Wiercioch, M.; Bujak, E. (2008). Wpływ połączenia kolektora z gumą strzykową na parametry doju. Inżynieria Rolnicza, 5(103), 359-365.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu