BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gorzelany Józef (Uniwersytet Rzeszowski), Matłok Natalia (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Badanie wybranych właściwości mechanicznych i chemicznych korzeni buraków cukrowych
The Study of Selected Mechanical and Chemical Properties of Sugar Beet Roots
Źródło
Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego, 2014, vol. 3(11), s. 11-14, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Polish Journal of Food Engineering
Słowa kluczowe
Surowce roślinne, Produkcja cukru, Warzywa, Chemia spożywcza
Raw plant materials, Sugar production, Vegetables, Food chemistry
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Znajomość właściwości mechanicznych korzeni buraków cukrowych ma znaczący wpływ na ograniczanie strat w procesie zbioru i ich przerobu. Ich poznanie umożliwia prawidłowe skonstruowanie zespołów maszyn do zbioru oraz ich przetwarzania. Wyniki takich badań pozwalają na wprowadzenie do produkcji odmian buraków cukrowych odznaczających się najlepszymi właściwościami fizyko-chemicznymi (odporność na uszkodzenia mechaniczne, zawartość cukru, itp.). Celem pracy było określenie wybranych właściwości mechanicznych (odporność na uszkodzenia mechaniczne) i chemicznych (zawartość cukru, popiołu oraz związków melasotwórczych) dla 8 wybranych odmian buraka cukrowego. W warunkach laboratoryjnych przy wykorzystaniu maszyny wytrzymałościowej Zwick/Roell Z010 wykonano pomiary i określono: siłę przebicia skórki i tkanki korzeni buraka, wartość siły niszczącej samą tkankę korzeni, odkształcenie do momentu zniszczenia tkanki wybranych odmian, naprężenie niszczące tkanki korzeni oraz współczynnik sprężystości. (abstrakt oryginalny)

Knowledge of the mechanical properties of sugar beet roots have a significant impact on the reduction of losses in the process of harvesting and processing. Their knowledge allows teams to construct the proper equipment to harvest and processing. The results of the research allow for the introduction to the production sugar beet varieties characterized by the best physico-chemical properties (resistance to mechanical damage, the sugar content, etc.). The aim of the study was to determine some mechanical properties (mechanical resistance) and chemical (sugar content, ash and molasses forming components) for 8 selected varieties of sugar beet. Under laboratory condition, using a machine Zwick / Roell Z010 determined: skin and tissue beet roots puncture force, the same destructive force root tissue, the deformation until the destruction of the tissue selected varieties, root tissue breaking strength and modulus of elasticity. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bzowska -Bakalarz M., 1995. Wskaźniki twardości tkanki korzeni buraków cukrowych. Zeszyty Problemowe Nauk Rolniczych, 423, 77-84.
 2. Byszewski W., Ostrowska W., Pala J., 1988. Produkcja a jakość surowców roślinnych. PWN, Warszawa, 19-34.
 3. Chelemskij M. Z., 1993. Technologijczeskije kaczestwa sacharnoj swiekły. Piszcz. Promyszl. Moskwa.
 4. Dobrzycki J., 1984. Chemiczne podstawy technologii cukru. WNT. Warszawa, 102-138.
 5. Gorzelany J., Sosnowski S., 2003. Wpływ wybranych czynników na właściwości mechaniczne tkanki korzenia buraka cukrowego. Acta Agrophysica, 2(1), 73-82.
 6. Jabro, J. D., Stevens, W. B., Iversen, W. M., and Evans, R. G. 2010. Tillage Depth Effects on Soil Physical Properties, Sugarbeet Yield, and Sugarbeet Quality. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 41, 908-916.
 7. Kuc P., Tendziagolska E., 2011. Plonowanie buraka cukrowego w różnych wariantach uprawy roli. Fragmenta Agronomica, 28(3), 63-69.
 8. Meier U., 1997. Growth Stages of Plants. Blackwell-Verlag, Berlin, 42-49.
 9. Rajewski J., Zimny L., Kuc P., 2008. Wpływ różnych wariantów uprawy konserwującej na wartość technologiczną korzeni buraka cukrowego. Problemy Inżynierii Rolniczej, 109-116.
 10. Šařec P., Šařec O., 2008. Straty plonu podczas zbioru różnych odmian buraka cukrowego. Inżynieria Rolnicza 2(100), 239-245.
 11. Rajewski J., Zimny L., Kuc P., 2012. Wpływ różnej uprawy konserwującej buraka cukrowego na właściwości chemiczne gleby. Fragmenta Agronomica, 29(2), 98-104.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-9494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu