BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Panasiewicz Marian (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Mazur Jacek (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Nadulski Rafał (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Zawiślak Kazimierz (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Sobczak Paweł (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Wybrane aspekty innowacyjności oraz zasad i procedur opracowywania nowego produktu spożywczego
Chosen Aspects of Innovation and the Rules and Procedures for the Development of a New Food Product
Źródło
Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego, 2014, vol. 3(11), s. 15-19, rys., bibliogr. 12 poz.
Polish Journal of Food Engineering
Słowa kluczowe
Innowacyjność produktu, Komercjalizacja produktu, Nowe produkty, Jakość produktów spożywczych
Product innovation, Product commercialization, New products, Quality of food products
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy poddano analizie wybrane etapy i podstawowe zasady oraz procedury, które należy zrealizować w ramach prac nad projektowaniem nowych produktów spożywczych oraz ich dystrybucją. Rozważania teoretyczne oparto na spostrzeżeniach oraz efektach samodzielnych zadań projektowych nowych wyrobów spożywczych opracowanych przez wybraną grupę studentów studiujących profil spożywczy. Dokonano zestawienia i oceny poszczególnych etapów projektowania nowego produktu, jego komercjalizacji oraz podstawowych zasady jego wdrażania na rynek konsumencki. (abstrakt oryginalny)

Chosen stages, basic principles and procedures which should be implemented in the context of work on the design of new food products and their distribution were analyzed. Theoretical considerations based on observations and results of independent design tasks of new food products developed by a select group of students studying the profile of the food. The statement and the assessment of the various stages of designing a new product, its commercialization and basic rules for its implementation to the consumer market were made. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartnikowska E., Zawadzka K. 2002. Nowe produkty mięsne. Cz. II. Opracowywanie i komercjalizacja nowych produktów mięsnych. Przemysł Spożywczy, 9, 10-12.
 2. Czajkowska K., Kowalska H., Piotrowski D. 2013. Rola konsumenta w procesie projektowania nowych produktów spożywczych. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 575, 23-32.
 3. Czapski J., Jankowski T. 1995. Opracowywanie nowych produktów spożywczych - kierunki rozwoju. Wyd. Food Product Development. Praca zbiorowa pod redakcją J. Czapskiego, 33-43. Wydawnictwo AR w Poznaniu, ISBN 978-83-01-14254-4.
 4. Earle M., Earle R., Anderson A. 2007. Opracowanie produktów spożywczych. Podejście marketingowe. WNT, Warszawa, ISBN 978-83-204-3076-9.
 5. Kall J., Sojkin B. 2008. Zarządzanie produktem - teoria, praktyka, perspektywy. PWE. ISBN 83-208-1629-2.
 6. Kutermankiewicz J. 2004. Użyteczność sensorycznych badań konsumenckich w procesie projektowania i wprowadzania nowych produktów na rynek. Brzozowska, K. Gutkowska (red.). Wybrane problemy nauki o żywieniu człowieka u progu XXI wieku. SGGW, Warszawa, ISBN 978-65-03-15146-3
 7. Lenart A. 2008a. Projektowanie nowych produktów spożywczych. Cz. I. Przemysł Spożywczy, 11, 2-7
 8. Lenart A. 2008b. Projektowanie nowych produktów spożywczych. Cz. II. Przemysł Spożywczy, 5, 8-12.
 9. Makała H., Olkiewicz M. 2004. Zasady opracowywania nowych produktów z uwzględnieniem oczekiwań konsumentów na przykładzie mięsa i jego przetworów. Żywność Nauka. Technologia. Jakość 1(38), 120-133.
 10. Morris R. 2009. Projektowanie produktu. PWN, ISBN 9788301159139,
 11. Sojkina B. (red). 2003. Zarządzanie produktem. PWE, ISBN 83-208-1425-1.
 12. Stewart B. 2009. Projektowanie opakowań. PWN, ISBN 9788301160418.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-9494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu