BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dworakowska Małgorzata (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Budżet partycypacyjny w zarządzaniu finansami jednostek samorządu terytorialnego w Polsce
Participatory Budgeting in Finance Management of Territorial Self-Government Units in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 115, s. 51-67, tab.,rys., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
10 lat polskich samorządów w Unii Europejskiej. 10. forum samorządowe
Słowa kluczowe
Budżet, Partycypacja finansowa, Zarządzanie finansami, Samorząd terytorialny
Budget, Financial participation, Financial management, Local government
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest wskazanie możliwości zastosowania budżetu partycypacyjnego w zarządzaniu finansami jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Służy temu scharakteryzowanie specyfiki budżetu partycypacyjnego, jego zalet i wad oraz wyzwań, jakie stawia posługiwanie się taką formą dysponowania środkami publicznymi. Dla całościowego przedstawienia podjętego tematu niezbędne jest odwołanie do rozwiązań w zakresie realizacji budżetu partycypacyjnego, co zaprezentowano na przykładzie m.st. Warszawy.(fragment tekstu)

The key to effective and efficient functioning of territorial self-government units is their management, including in particular finance management aimed at better use of public funds. One finance management instrument is the participatory budgeting initiative which has been gaining popularity in Poland in recent years and is being imple-mented by growing numbers of territorial units. The aim of this paper is to identify potential uses of participatory budgeting in fi-nance management of territorial self-government units in Poland. To this end, the characteristics of participatory budgeting, its strengths and weaknesses as well as challenges associated with this form of using public funds are discussed. A comprehensive presen-tation of the topic requires reference to practical implementations of participatory budg-eting as exemplified by the capital city of Warsaw. The analysis shows that involving citizens in the decision-making process con-cerning allocation of certain budgetary expenses of territorial self-government units through participatory budgeting requires meeting challenges associated with preparation and implementation of this initiative. It is worth noting that the strengths of this solution outweigh its weaknesses, and implementing the idea of participatory budgeting im-proves finance management. When analysing the situation in Warsaw city districts, the fund limits for participatory budgeting expressed in absolute values may seem large, but account only for 0.5%-1% of the district budget, which shows how little of the funds is left for management by citizens. Nevertheless, participatory budgeting should be con-sidered an important instrument for finance management in territorial self-government units and its further development should be pursued.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. "Dzielmy się doświadczeniami z budżetem partycypacyjnym" - nowa strona interneto-wa MAC, www.alebank.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=179 06:dzielmy-si-dowiadczeniami-z-budetem-partycypacyjnym-nowa-strona-interne- towa-mac&catid=359&Itemid=223.
 2. Aleksandrowicz P., Budżet obywatelski, czyli kieszonkowe dla wyborcy, www.obserwa- torfinansowy.pl/forma/rotator/budzet-obywatelski-czyli-kieszonkowe-dla-wybo- rcy/.
 3. Jastrzębska M., Zarządzanie długiem jednostek samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.
 4. Kożuch A.J., Budżetowanie jako instrument zarządzania finansami jednostki samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 5. Kraszewski D., Mojkowski K., Budżet obywatelski w Polsce, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2014.
 6. Poniatowicz M., Salachna J.M., Perło D., Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
 7. Urząd m.st. Warszawy, Budżet partycypacyjny w dzielnicach, twojbudzet.um.warsza- wa.pl/grupa-menu-1/bud-et-partycypacyjny-w-dzielnicach.
 8. Urząd m.st. Warszawy, Głosowanie, twojbudzet.um.warszawa.pl/grupa-menu-2/g-oso- wanie
 9. Urząd m.st. Warszawy, Harmonogram działań, twojbudzet.um.warszawa.pl/grupa-menu-1/harmonogram-dzia-a.
 10. Urząd m.st. Warszawy, Ile kosztuje miasto?, twojbudzet.um.warszawa.pl/ile_kosztuje_ miasto.
 11. Urząd m.st. Warszawy, Wyniki głosowania w warszawskim budżecie partycypacyjnym, twojbudzet.um.warszawa.pl/sites/twojbudzet.um.warszawa.pl/files/lista_zwycies- kich_projektow_prasowy.doc.
 12. Urząd Miasta Łodzi, Głosowanie, uml.lodz.pl/budzet_obywatelski/budzet_obywatelski_ na_2015/glosowanie/.
 13. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, tekst jednolity: (Dz.U. 2013, nr 0, poz. 595 ze zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu