BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zawiślak Kazimierz (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Sobczak Paweł (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Mazur Paweł (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Nadulski Rafał (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Starek Agnieszka (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Wpływ wielkości frakcji otrąb pszennych na jakość granulatu
Effect of Fractions of Wheat Bran on the Quality of the Granules
Źródło
Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego, 2014, vol. 3(11), s. 25-28, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Polish Journal of Food Engineering
Słowa kluczowe
Zboża, Technologia produkcji żywności
Corn, Food production technology
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W prezentowanych badaniach przedstawiono charakterystykę otrąb pszennych, jako materiału służącego do wytwarzania tabletek lub granul. Otręby pszenne są naturalnym środkiem leczniczym, ponieważ absorbują z organizmu substancje szkodliwe i wspomagają ich wydalanie, zapobiegają chorobom nowotworowym jelita grubego, przeciwdziałają rakowi sutka itp. Regularne spożycie otrąb może zapobiegać otyłości, gdyż ich obecność w diecie zwiększa objętość pokarmu, nadaje uczucie sytości i reguluje pracę układu pokarmowego. Stąd diety bogate w otręby mogą być stosowane w kuracjach odchudzających. Otręby pszenne rozdzielono na trzy frakcje, a następnie przeprowadzono proces tabletkowania i wytłaczania w komorze otwartej. Uzyskane produkty w formie tabletek i granul poddano ocenie na odporność na ściskanie. Wyniki badań wykazały, że trwałość gra-nul zależy od stopnia rozdrobnienia otrąb i rodzaju komory użytej do zagęszczania. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the characteristics of wheat bran as the raw material for the manufacture of tablets or granules. Wheat bran is a natural therapeutic agent because they absorb harmful substances from the body and support their excretion, prevent cancer of the colon, prevent breast cancer, etc. Regular consumption of bran may prevent obesity since their presence in the diet increases the volume of food, gives a feeling of satiety and regulate the activity of gastrointestinal tract. Thus, a diet rich in bran can be used in slimming treatments. Wheat bran was separated into three fractions, followed by the compression and extrusion in the open chamber. The resulting products in the form of tablets and granules were evaluated for resistance to compression. The results showed that the stability of the granules depends on the degree of fragmentation and cell type used for compaction. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Angulo E., Brufau J., Esteve-Garcia E. 1996. Effect of sepiolite product on pellet durability in pig diets differing in particie size and in broiler starter and finisher diets. Animal Feed Science and Technology, 63, 25-34.
 2. Audet L., 1995. Emerging feed mill technology: keeping competitive. Animal Feed Science and Technology, 53, 157-170.
 3. Aydin I., Briscoe B. J., Ozkan N. 1997. Modelling of Pow-der Compaction: A Review. MRS Bulletin, 22(12), 45-51.
 4. Georget D.M.R., Parker R., Smith A.C. 1994. A study of the effects of water content on the compaction behaviour of breakfast cereal flakes. Powder Technology, 81, 189-195.
 5. Grochowicz J. 1998. Granulatory - budowa, modyfikacja, zastosowanie. Pasze Przemysłowe, 2, 18-19.
 6. Hejft R. 2002. Ciśnieniowa aglomeracja materiałów roślinnych. Białystok, ISBN 83-7204-251-9.
 7. Kulig R., Laskowski J. 2006. Wpływ wybranych właściwości surowców na cechy wytrzymałościowe granulatu. Inżynieria Rolnicza, 13(88), 251-260.
 8. Kulig R., Laskowski J. 2006a. Wpływ wybranych właściwości surowców na cechy wytrzymałościowe granulatu. Inżynieria Rolnicza, 13(88), 251-260.
 9. Laskowski J. 1989. Studia nad procesem granulowania mieszanek paszowych. Rozprawa habilitacyjna. Akademia Rolnicza, Lublin.
 10. Laskowski J., Skonecki S. 2004. Wpływ masy materiału i średnicy komory na parametry zagęszczania ziarna pszenicy. Inżynieria Rolnicza, 5(60), 195-204.
 11. Laskowski J., Skonecki S. 2005. Wpływ parametrów ko-mory i masy materiału na zagęszczanie nasion łubinu. Inżynieria Rolnicza, 7, 101-108.
 12. Marks N., Sobol Z., Baran D. 2006. Ocena wytrzymałości granulatu paszowego. Inżynieria Rolnicza, 3, 289-296.
 13. O'Dogherty M. J. 1989. A review of the mechanical behaviour of straw when compressed to high densities. Journal of Agricultural Engineering Research., 44, 241-265.
 14. Obidziński S., Hejft R. 2007. Wpływ parametrów aparaturowo- procesowych na wartość nacisków zagęszczających w procesie granulowania pasz. Inżynieria Rolnicza, 5(93), 313-319.
 15. Romaniuk W., Rynkiewicz M. 2003. Badanie wytrzymałości kinetycznej pasz granulowanych. Przegląd Techniki Rolniczej i Leśnej, 7, 6-7.
 16. Rouéche E., Serris E., Thomas G., Périer-Camby L. 2006. Influence of temperature on the compaction of an organic powder and the mechanical strength of tablets. Powder Technology, 162, 138-144.
 17. Rynkiewicz M. 2007. Ocena wpływu temperatury chłodzenia na wytrzymałość kinetyczną granulatu. Inżynieria Rolnicza 6(94), 223-229.
 18. Skonecki S. 2004. Modelowanie ciśnieniowego zagęszczania materiałów roślinnych. Rozprawy Naukowe. Akademia Rolnicza w Lublinie, 279, 1-98.
 19. Sobczak P., Zawiślak K. 2007. Czynniki wpływające na trwałość granulatu. Pasze Przemysłowe, 5(6), 22-24.
 20. Thomas M., van Zuilichem D.J., van der Poel A.F.B. 1997. Physical quality of pelleted animal feed. 2. Contribution of processes and its conditions. Animal Feed Science Technology, 64, 173-192.
 21. Walczyński S. 1997. Jakość granulatu i aparatura pomiarowa do jego oceny. Pasze Przemysłowe, 2, 14-16.
 22. Walczyński S. 1997a. Porównanie metod oznaczania wytrzymałości kinetycznej granulatów. Pasze Przemysłowe 11(12), 17-19.
 23. Walczyński S., Zawiślak K. 2000. Badania jakości granul uzyskiwanych w procesie aglomeracji bez dodatku pary wodnej. Biuletyn Naukowy Przemysłu Paszowego, 1(4), 95-101.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-9494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu