BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gorzałczyńska-Koczkodaj Małgorzata (Uniwersytet Szczeciński), Koczkodaj Rafał (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
System bankowy w Polsce w kontekście utworzenia europejskiej unii bankowej
Polish Banking System in he Context of the Creation of a European Banking Union
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 115, s. 85-97, tab.,rys., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
10 lat polskich samorządów w Unii Europejskiej. 10. forum samorządowe
Słowa kluczowe
System bankowy, Unia bankowa, Banki, Nadzór bankowy
Banking system, Banking union, Banks, Bank supervision
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zintegrowane ramy finansowe, które są fundamentem stworzenia unii bankowej w Europie, mają składać się z jednolitego europejskiego systemu nadzoru bankowego, europejskiego systemu gwarantowania depozytów, europejskiego systemu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków. Przystąpienie do unii bankowej oznacza dla banków komercyjnych polskiego sektora bankowego duże szanse, takie jak wzrost bezpieczeństwa systemowego czy wzrost stabilności finansowej w Eurolandzie oraz całej Unii Europejskiej. Unia bankowa z założenia główny nacisk swojej działalności nadzorczej ma położyć na funkcjonowanie największych europejskich instytucji bankowych. Z tego powodu oddziaływanie bezpośrednie na polski system bankowy będzie ograniczone, ale poprzez powiązania właścicielskie, działalność polskich banków będzie również uzależniona od decyzji w ramach nowych struktur nadzorczych(abstrakt autora)

An integrated financial framework, which are the foundation of the creation of a banking union in Europe, will consist of a unified European banking supervision sys-tem, a European deposit guarantee system, the European system of restructuring and or-derly banks liquidation. Joining the banking union means a good chance for commercial banks Polish banking sector such as security of the system and increase financial stability in Euroland and the European Union. Banking Union is going to assume the main focus of its supervisory activity on the functioning of Europe's largest banking institu-tions. For this reason, the direct impact on the Polish banking system will be limited, but through ownership ties, the activities of Polish banks will also depend on the deci-sion under the new supervisory structures.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Narodowy Bank Polski, Czy nowy nadzór spełnia swoje zadania? Zmiany w nadzorze finansowym w Europie oraz ich konsekwencje dla polski, NBP, Warszawa 2013.
  2. Orłowski W., Europejska unia bankowa, "Polityka" 16.10.2012.
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r.
  4. Szpringer Z., Unia bankowa , "Infos" 18.04.2013.
  5. Waliszewski K., Koncepcje unii bankowej-szanse i zagrożenia dla sektora banków komercyjnych w Polsce, www.credit-expert.pl/uploads/Koncepcjauniibankowej.pdf.
  6. www.nbp.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu