BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kogut-Jaworska Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Decyzje finansowe i scenariusze wdrażania przedsięwzięć zorientowanych na podnoszenie efektywności w gospodarce finansowej JST
Financial Decisions and Models of Increasing Efficiency in the Local Self-Government Financial Management
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 115, s. 113-124, rys., bibliogr. 4 poz.
Tytuł własny numeru
10 lat polskich samorządów w Unii Europejskiej. 10. forum samorządowe
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Finanse samorządu terytorialnego, Gospodarka, Finanse, Efektywność
Local government, Local government finance, Economy, Finance, Effectiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Funkcjonowanie jednostek samorządowych jawi się jako problem wielkiej wagi zarówno dla całych społeczności, jak i pojedynczych mieszkańców. Pod-noszenie efektywności w gospodarce finansowej jednostek samorządu terytorialnego jest zorientowane na efekty i osiągane wyniki w realizacji przypisanych zadań. Zmiany w sposobie zarządzania środkami publicznymi dotyczą wszystkich jednostek samorządowych działających w obecnej rzeczywistości gospodarczej. Finanse samorządowe oraz specjalne procedury związane z ich efektywnym wykorzystaniem są nie tylko interesujące, ale wymagają również pogłębionych studiów i analiz. W artykule przedstawiono wybrane problemy dotyczące podnoszenia efektywności zarządzania środkami publicznymi.(abstrakt autora)

The paper presents selected problems in raising the efficiency of public funds management. Functioning of self-government units appears as the problem of the great weight this way for the entire society as well as individuals. The quality and the scope of performed tasks are a function of had stores particularly their effective application. Changes in philosophy of administering funds concern all self-government units acting in current economic reality. Financial resources are a special source and processes associated with drawing them and disbursing are not only interesting but also require the special look and analyses.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Finanse samorządowe. Narzędzia, decyzje, procesy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  2. Filipiak B., Finanse samorządowe. Nowe wyzwania bieżące i perspektywiczne, Difin, Warszawa 2011.
  3. Kożuch A.J., Budżetowanie jako instrument zarządzania finansami jednostki samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
  4. Sochacka-Krysiak H., Niektóre problemy efektywności w gospodarce finansowej samorządu terytorialnego, w: W poszukiwaniu efektywności finansów publicznych, red. S. Wieteska, M. Wypych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu