BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łukaszuk Leonard (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
"Polityka kosmiczna" państw - współdziałanie i rywalizacja
The "space policy" of states - cooperation and competition
Źródło
Stosunki Międzynarodowe, 2012, t. 45, nr 1, s. 27-48, bibliogr. 26 poz.
International Relations
Słowa kluczowe
Polityka międzynarodowa, Międzynarodowa współpraca naukowa, Współpraca międzynarodowa, Konkurencja międzynarodowa, Polityka kosmiczna
International politics, International scientific cooperation, International cooperation, International competition, Space policy
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Organizacja Paktu Północnego Atlantyku
North Atlantic Treaty Organization (NATO)
Kraj/Region
Chiny, Indie, Japonia, Rosja, Stany Zjednoczone Ameryki
China, India, Japan, Russia, United States of America (USA)
Abstrakt
"Polityka kosmiczna" państw współczesnych, coraz szerzej uczestniczących na wielu polach i płaszczyznach, a także rywalizujących ze sobą w dziedzinie gospodarczej, komercyjnej i wojskowej, nabiera coraz większego znaczenia w kształtowaniu stosunków międzynarodowych - zarówno w relacjach dwustronnych, jak i regionalnych, i globalnych. Sprzyja temu rozwój nauki i techniki oraz przemysłu i wielu sektorów gospodarki - wspomagany zaangażowaniem coraz większej liczby państw i korporacji: zarówno w obecnie realizowane ambitne i wysoce kosztowne programy kosmiczne, jak i w perspektywicznie postrzegane i oczekiwane korzystanie z wyników postępującej eksploracji przestrzeni kosmicznej. (fragment tekstu)

The author introduces the reader into the current problems of the "space policy" of states presented in a comparative manner, their bilateral and multilateral cooperation, and crucial planes and areas of economic and military competition. He outlines the premises, motives and scale of involvement of the "international community" in the outer space - both on the regional and global scale. He presents the results achieved thus far, selected problems arising from the exploration of the outer space in new geopolitical, scientific and technical, as well as commercial considerations, and also prospective general assumptions and programmes of the leading states and international organisations which are involved and advanced in this area to the greatest extent - as an already signifi cant sector of civilisation and global economy. The major characteristics and development directions of the space policy are demonstrated on the examples of selected countries, i.e. the USA, the Russian Federation, China, India and Japan, and their role in forming the regional and global international cooperation. Certain problems related to employing satellite techniques by NATO are also signalled. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. M. Senn, Non-state Regulatory Regimes. Understanding Institutional Transformation, Heidelberg 2011;
 2. J.Ph. Terhechte, International Competition Enforcement Law between Cooperation and Convergence, Heidelberg 2011.
 3. Commercial Aspects of Space Exploration Including Spin-off Benefits /A/CONF. 184/BP/7/, 1998;
 4. Management of Earth Resources /A/CONF. 184/BP/3/, 1998;
 5. United Nations Treaties and Principles on Outer Space /A/AC, 105/722/, Vienna 1999;
 6. Economic and Societal Benefits /A/CONF. 184/BP/11/, 1998.
 7. The European Union and Space: Fostering Applications, Markets and Industrial Competitiveness, Communication from the Commission, Luxembourg 1996;
 8. Europe and Space: Turning to a New Chapter, Communication from the Commission, Luxembourg 2000.
 9. S.E. Zabusky, Launching Europe: An Ethnography of European Cooperation in Space Science, Princeton 1995;
 10. D. Banaszak, Współpraca krajów zachodnioeuropejskich w opanowaniu przestrzeni kosmicznej, Warszawa 1989.
 11. A. Behrens, Culture and Management in the Americas, Stanford 2009;
 12. G.T. Svedsen, G.L.H. Svedsen (red.), Handbook of Social Capital: The Troika of Sociology, Political Science and Economics, Surrey UK 2009.
 13. E. Sadeh (red.), The Politics of Space. A Survey, London-New York 2011.
 14. K. Myszona-Kostrzewa, Nawigacja satelitarna w świetle prawa międzynarodowego, Warszawa 2011,
 15. Dziennik.Ustaw" 2009, nr 203, poz. 1569.
 16. M. Polkowska, Prawo kosmiczne w obliczu nowych problemów współczesności, Warszawa 2011
 17. H.R. Hertzfeld, International Organizations in Civil Space Affairs, w: E. Sadeh (red.), The Politics of Space. A Survey, London-New York 2011.
 18. J.A. Vedda, Non-governmental Space Organizations, w: E. Sadeh (red.), The Politics of Space. A Survey, London-New York 2011.
 19. B.R. Posen, Command of the Commons. The Military Foundation of U.S. Hegemony, "The MIT Press Journals", http://mitpress.mit.edu/journals; "International Security" 2003, t. 28, nr 1, s. 12-14.
 20. J. Pike, The Next Space Race, Chicago 2000.
 21. B.D. Nordwall, Flight Tests Highlight New GPS Uses, Emphasize Need for GPS/Glonass Systems, "Aviation Week and Space Technology" z 2 grudnia 1991 r.;
 22. N.L. Johnson, Glonass Spacecraft, "GPS World" z listopada 1994 r.;
 23. B. Galoch, Wojskowo-satelitarny potencjał Federacji Rosyjskiej, "Kwartalnik Bellona" 2010, nr 3;
 24. GLONASS Status and Development. An Interim Report, Russian Institute of Radionavigation and Time, 1993.
 25. http://www.onlinebangalore.com.
 26. Assured Access to the Global Commons, by Major General Mark Barret, Dick Bedford, Elisabeth Skinner, Eva Yergles. Norfolk, Virginia USA, 3 April 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0209-0961
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu