BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Anioła-Mikołajczak Paulina (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Gołaś Zbigniew (Poznan University of Life Sciences, Poland)
Tytuł
The Socioeconomic Conditions of Saving Behaviours in Polish Households
Socio-ekonomiczne uwarunkowania zachowań oszczędnościowych gospodarstw domowych
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2014, R. 13, nr 4, s. 7-17, tab., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa domowe, Oszczędności gospodarstw domowych, Model logitowy, Zachowania finansowe
Households, Household savings, Logit model, Financial behaviour
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przeprowadzone badania miały na celu identyfikację czynników wpływających na zachowania finansowe gospodarstw domowych w aspekcie oszczędzania, tj. skłonności do oszczędzania (wyrażonej faktem posiadania oszczędności) oraz stopy oszczędzania (mierzonej relacją oszczędności do uzyskiwanych dochodów). W pracy wykorzystano dane jednostkowe Diagnozy Społecznej, na podstawie których zbudowano modele logitowe. Ich wyniki wskazują, że zachowania oszczędnościowe polskich gospodarstw domowych są najbardziej determinowane przez poziom uzyskiwanych dochodów oraz wykształcenie głowy gospodarstwa domowego. (abstrakt oryginalny)

The study attempts to identify the socioeconomic determinants of propensity to save and saving rate in Polish households. The research was done on the individual data of the Social Diagnosis by means of the method of logistic regression The results of logistic regression analysis confirmed the fact that above all, the significant factors affecting the propensity to save in households are as follows: the householder's sex, place of residence, level of education, socio-occupational status and marital status, health aspects (disability and health problems), the biological type of the family, the number of people in the household and the income level in its absolute and relative aspect. On the other hand, the saving rate is chiefly determined by: the householder's sex, age, level of education, disability as well as the socio-occupational status and income level. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Avery R.B., Kennickell A.B., 1991. Household saving in the U.S. Review of Income and Wealth 37(4), 409-432.
 2. Beer Ch., Mooslechner P., Schürz M., Wagner K., 2006. Austrian Households' Financial Wealth: An Analysis Based on Microeconomic Data. Monetary Policy & The Economy Q2, 94-110.
 3. Czapiński J., Panek T., 2011. Diagnoza Społeczna, Raporty 2011. www.diagnoza.com [Accessed: 2.01.2012].
 4. Demery D., Duck N.W., 2006. Savings - age profi les in UK. Journal of Population Economics 19, 521-541.
 5. Diagnoza społeczna: zintegrowana baza danych. www.diagnoza.com [Accessed: 2.01.2012].
 6. Douthitt R.A., Fedyk J.M., 1989. The use of saving as a family resource management strategy to meet childrearing costs. Lifestyles: Family and Economic Issue 10(3), 233-248.
 7. Fatuła D., 2010. Zachowania polskich gospodarstw domowych na rynku finansowym. Wyd. UE w Krakowie, Kraków.
 8. Fisher P., 2010. Gender differences in personal saving behaviors. Journal of Financial Counseling and Planning Education 21, 1, 14-24.
 9. Friedman M., 1957. A Theory of Consumption Function. Priceton. Princeton University Press, Princeton.
 10. Guariglia A., 2001. Saving behaviour and earnings uncertainty: Evidence from the British Household Panel Survey. Journal of Population Economics 14, 619-634.
 11. Gutter M.S., Fox J.J., Montalto C.P., 1999. Racial differences in investor deciosion making. Financial Services Review 8, 64-78.
 12. Japelli T., 2005. The life-cycle hypothesis, fiscal policy and social security. Center for Studies in Economics and Finance Working Paper 140.
 13. Keynes J.M., 1936/1997. The General Theory of Employment, Interest and Money. Harcourt, Brace and World, New York.
 14. Liberda B., 1999. Stopy oszczędzania gospodarstw domowych w Polsce. Determinanty oszczędzania w Polsce. Raporty CASE 28, Warszawa.
 15. Liberda B., 2000. Oszczędzanie w gospodarce polskiej. PTE, Dom Wyd. Belona, Warszawa.
 16. Lusardi A., Mitchell L., 2007. Financial Literacy and retirement preparedness: Evidence and implications for financial education. Michigan Retirement Research Center Research Paper WP 2006-144.
 17. Modigliani F., Brumberg R., 1954. Utility Analysis and the Consumption Function: An Interpretation of the Cross-Section Data. In: K. Kurihara (Ed.): Post-Keynesion Economics. Rutgers University Press, New Brunswick, NJ, 388-436.
 18. Postawy Polaków wobec oszczędzania, 2011. Raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, TNS Pentor.
 19. Rha J., Montalto C., Hanna S., 2008. The Effect of Self-Control Mechanisms on Household Saving Behavior. Financial Counseling and Planning 17(2), 3-16.
 20. Rószkiewicz M., 2006. Tworzenie zabezpieczenia materialnego w świetle badań polskich gospodarstw domowych. Gospodarka Narodowa 4, 69-85.
 21. Rószkiewicz M., 2008. Oszczędzanie. Postawy i zachowania polskich gospodarstw domowych wobec oszczędzania. AUREUS, Kraków.
 22. Rytelewska G., Kłopocka A., 2010. Wpływ czynników demograficznych na poziom i strukturę oszczędności gospodarstw domowych w Polsce. Bank i Kredyt 41/1, 57-80.
 23. Schmidt-Hebbel K., Webb S.B., Corsetti G., 1992. Household saving in developing countries: first cross-country evidence. The World Bank Economic Review 6, 3, 529-547.
 24. Wójcik E., 2007. Polskie gospodarstwa domowe na rynku oszczędności. Bank i Kredyt 7, 55-66.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu