BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chudzian Joanna (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Tytuł
Impact of Advertising on Behaviour of Consumers of Low and High Level of Consumption of Dairy Products
Wpływ reklamy na zachowania konsumentów o niskim i wysokim poziomie konsumpcji produktów mleczarskich
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2014, R. 13, nr 4, s. 19-30, rys., bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe
Zachowania konsumenta, Rynek mleka, Reklama, Badania empiryczne
Consumer behaviour, Milk market, Advertising, Empirical researches
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszej pracy było określenie wpływu reklamy na zachowania konsumentów na rynku produktów mleczarskich. Cel ten został zrealizowany z wykorzystaniem danych pochodzących z badania własnego przeprowadzonego na próbie 550 respondentów. Wyniki badania pokazały, że badani cechują się różną wrażliwością na komunikaty reklamowe w zależności od stopnia spożycia produktów mleczarskich. Zoperacjonalizowany model teoretyczny oddziaływania reklamy AIDA posłużył do przedstawienie skuteczności reklamy. Dla wskazania różnic pomiędzy grupami konsumentów zbudowano drzewa regresji dla grup konsumentów różniących się poziomem spożycia produktów mleczarskich. Zaobserwowano istotne znaczenie komunikatów o charakterze emocjonalnym wśród użytkowników intensywnych oraz komunikatów racjonalnych u sporadycznych użytkowników produktów mleczarskich. (abstrakt oryginalny)

The main goal of this work was to evaluate the influence of the advertising of dairy products on consumer behaviour on the specific market. The objective was completed based on the primary data from a research carried out on a sample of 550 interviewees. The study revealed that examined sample differed in sensitivity to advertising messages depending on the level of consumption. The effectiveness of advertising was measured by operationalizing theoretical model of the advertising impact, namely AIDA. Regression tree models were built across groups of consumers with different consumption levels of dairy products in order to illustrate the differences between them. It was observed that advertising messages of emotional nature have significant importance for heavy users while light users are more sensitive to rational communication. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aronson E., 2005. Człowiek - istota społeczna [The social animal]. PWN, Warszawa.
 2. Berg E.M., Lippman L.G., 2001. Does humor in radio advertising affect recognition of novel product brand names. Journal of General Psychology 128, 194-205.
 3. Breiman L., Fiedman J., Stone Ch.J., Olshen R.A., 1984. Classification and Regression Trees. Chapmann & Hall, Boca Raton.
 4. Burke M.C., Edell J.A., 1989. The impact of feelings on ad-based affect and cognition. Journal of Marketing Research 26, 199-213.
 5. Chudzian J., 2013. The specificity of the groups of dairy products users in Poland. EDAMBA Conference Proceedings. University of Economics, Bratislava, 587-598.
 6. Cline T.W., Kellaris J.J., 1999. The joint impact of humour and argument strength in a print advertising context: a case for weaker arguments. Psychology and Marketing 16, 69-86.
 7. Colley R.H., 1961. Defining Advertising Goals for Measured Advertising Results. Association of National Advertisers, New York.
 8. Doliński D., 2000. Psychologia wpływu społecznego [Psychology of social influence]. Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum, Wrocław.
 9. Doliński D., 2003. Psychologiczne mechanizmy reklamy [Psychological mechanisms of advertising]. GWP, Gdańsk.
 10. Dołhasz M., 2006. Telewizja i prasa jako główne media wykorzystywane w działalności reklamowej współczesnego przedsiębiorstwa [Television and newspapers as the main media used in advertising strategies in contemporary company]. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie 720, 41-51.
 11. Evans M., Jamal A., Foxall G., 2006. Consumer behaviour. J. Wiley & Sons, West Sussex.
 12. Gail T., 1995. Classical conditioning of unattended stimuli. Psychology and Marketing 12, 79-87.
 13. Hatfield E., Sprecher S., 1986. Mirror, mirror... The importance of looks in everyday life. Suny Press, Albany, New York.
 14. Heath R., 2006. Ukryta moc reklamy. Co tak naprawdę wpływa na wybór marki? [The hidden power of advertising. What really affects the choice of the brand?]. GWP, Gdańsk.
 15. Jachnis A., 2007. Psychologia konsumenta. Psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania zachowań konsumenckich [Consumer psychology. Psychological and sociological determinants of consumer behaviour]. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa.
 16. Kall J., 2002. Reklama [Advertising]. PWE, Warszawa.
 17. Kamins M.A., Marks L.J., Skinner D., 1991. Television commercial evaluation in the context of program induced mood: congruency versus consistency effects. Journal of Advertising 6, 1-14.
 18. Kirmani A., 1990. The effect od perceived advertising costs on brand perceptions. Journal of Consumer Research 17, 160-171.
 19. Kłeczek R., 2006. Techniki przyciągania uwagi w reklamach prasowych. W: J. Kall, R. Kłeczek, A. Sagan (Eds). Zarządzanie marką [Techniques to attract attention in newspaper advertisements. In: Brand management]. Oficyna Ekonomiczna, Kraków: 223-236.
 20. Kotler P., 2005. Marketing management. 11th edn. Prentice Hall, Harlow.
 21. Kuziak M., 2005. Formy reklamowe w Internecie [Forms of online advertising]. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie 677, 145-157.
 22. Łodziana-Grabowska J., 1996. Efektywność reklamy [The effectiveness of advertising] PWE,Warszawa.
 23. Macinnis D.J., Park C.W., 1991. The defferential role of characteristics of timing on attribute importance. Journal of Consumer Research 13, 643-654.
 24. Maddox L., Metha D., 1997. The role and effect of web addresses in advertising. Journal of Advertising Research 2(37), 47-59.
 25. Maison D., 1997. Uleganie reklamie [Succumbing the advertising]. Marketing i Rynek 5, 30-35.
 26. Maison D., 1998. Przez serce czy przez rozum? Drogi oddziaływania przekazu reklamowego. W: A. Strzałecki (Ed.). Percepcja reklamy [Through the heart or the mind? Impact of advertising. In: Perception of advertising]. ATK, Warszawa.
 27. Maison D., 2007. O badaniach reklamy, czyli jak na podstawie badań przewidzieć skuteczność reklamy i ocenić skuteczność przeprowadzonej kampanii. W: D. Maison, A. Noga-Bogomilski. (Eds). Badania marketingowe. Od teorii do praktyki [About the advertising research how to predict the effectiveness of advertising and to assess the effectiveness of the campaign. In: Marketing Research. From theory to practice]. GWP, Gdańsk: 153-177.
 28. Miller N., Maruyama G., Beaber R.J., Valone K., 1976. Speed of speech and persuasion. Journal of Personality and Social Psychology 1, 173-195.
 29. Ogilvy D., Raphaelson J., 1982. Research on advertising techniques that work and don't work. Harvard Business Review 4, 14-18.
 30. Pociecha J., 1996. Metody statystyczne w badaniach marketingowych [Statistical methods in marketing research]. PWN, Warszawa.
 31. Rook D.W., 1987. The buying impulse. Journal of Consumer Research 1, 189-199.
 32. Smith S.M., 1993. Does humour in advertising enhance systematic processing? In: L. McAlister, M.L. Rotschild (Eds). Advanced in Consumer Research 20. Provo, UT: Association for Consumer Research: 155-158.
 33. Sutherland M., Sylvester A.K., 2003. Reklama a umysł konsumenta [Advertising and the mind of the consumer]. PWN, Warszawa.
 34. Terelak J.F., 1998. Modele psychologiczne zachowania się konsumenta. W: A. Jachnis, J.F. Terelak (Eds). Psychologia konsumenta i reklamy [Psychological models of consumer behavior. In: Consumer and advertising psychology]. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz: 19-66.
 35. Zajonc R.B., 1985. Uczucia a myślenie: nie trzeba się domyślać, by wiedzieć, co się woli [Affection vs thinking: you do not have to guess to know what you prefer]. Przegląd Psychologiczny 28, 27-72.
 36. Zajonc R.B., Markus H., 1982. Affective and cognitive factors in preferences. Journal of Consumer Research 9, 123-131.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu