BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zagożdżon Beata (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu)
Tytuł
Miejsce operatorów prywatnych na rynku transportu zbiorowego w aspekcie efektywności systemów zarządczo-organizacyjnych
The Place of Private Operators in the Public Transport Market in Terms of Effectiveness of the Managerial-Organizational System
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki, 2012, nr 19, s. 233-245, tab., bibliogr. 26 poz.
Tytuł własny numeru
Europejska przestrzeń transportu. Uwarunkowania mobilności
Słowa kluczowe
Transport, Operatorzy niezależni
Transport, Independent operators
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie o właściwą rolę i miejsce operatorów prywatnych na rynku transportu zbiorowego, w aspekcie efektywności ekonomicznej systemów zarządczo-organizacyjnych. Problem ten wpisuje się w trwający ponad sto lat spór ekonomistów odnośnie do najbardziej właściwej roli państwa w gospodarce. (fragment tekstu)

The article attempts to answer the question about the proper role and place of private operators in the market of urban public transport. This problem has been presented in terms of economic efficiency of two different organizational arrangements: competition in the transport activity and operation of separate units of transport organizer and a solution when the carrier, usually communal, has a monopoly position in the market, while meeting the tasks of the carrier and organizer. The article discusses the results of the analysis carried out by the author and the conclusions of previous studies by other authors, which indicate a higher economic efficiency of organizational solutions using the mechanism of competition, including competition from private operators. Next, a share of private carriers in an operational work of urban public transport was set, in the country scale and in a system based on competition. The results were analyzed by comparing them with the participation of private sector in the global production of other spheres of public activity, as to such certified is public transport. The analysis made it possible to formulate the following conclusion: in the cities where by the organizational solution the conditions for competition was made, the involvement of private transport companies reached a level corresponding to a different public spheres. Thus, the proper place and role of private operators in public transport can be considered that which is determined by the system based on competition.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Contracting in Urban Public Transport, D. van de Velde et.al., EC - DG TREN, Amsterdam 2008.
 2. Friedman M., Friedman R., Tyrania status quo, Wyd. PANTA, Sosnowiec 1997.
 3. Komunikacja Miejska w Liczbach. Dane za 1998, 2000, 2002, 2004 rok, IGKM, Warszawa.
 4. Preston J., The Deregulation and Privatisation of Public Transport in Britain. Twenty Years On, Transport Research Fundation, 2005.
 5. Samuelson P.A., W.D. Nordhaus, Ekonomia 1, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 6. Samuelson P.A., W.D. Nordhaus, Ekonomia 2, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 7. Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 8. Tomanek R., Konkurencyjność transportu miejskiego, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2002.
 9. Transport miejski. Ekonomika i organizacja, red. O.Wyszomirski, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.
 10. Wolański M., Efektywność ekonomiczna demonopolizacji komunikacji miejskiej w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
 11. Zagożdżon B., Komunikacja miejska w Polsce w okresie transformacji. Analiza na przykładzie wybranych miast, Monografia nr 48, Politechnika Radomska Radom 2001.
 12. Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, red. T. Dudycz, Ł. Tomaszewicz, Prace Naukowe AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007, nr 1183.
 13. "Komunikacja Miejska w Liczbach", IGKM, Warszawa 2001, nr 4/00.
 14. "Komunikacja Miejska w Liczbach", IGKM, Warszawa 2003, nr 2/02.
 15. "Komunikacja Miejska w Liczbach", IGKM, Warszawa 2005, nr 2/04.
 16. "Komunikacja Miejska w Liczbach", IGKM, Warszawa 2007, nr 2/06.
 17. "Komunikacja Miejska w Liczbach", IGKM, Warszawa 2009, nr 2/08.
 18. "Komunikacja Miejska w Liczbach", IGKM, Warszawa 2011, nr 2/10.
 19. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2008, GUS, Warszawa 2008.
 20. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2009, GUS, Warszawa 2009.
 21. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2010, GUS, Warszawa 2010.
 22. Tomanek R., Czynniki efektywności zarządów transportu miejskiego, "Transport Miejski i Regionalny" 2005, nr 3.
 23. Wojciechowski E., Sektor publiczny w gospodarce, "Gospodarka w Praktyce i Teorii", Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego 1998, nr 2(3).
 24. Wolański M., Wybrane trendy zmian organizacyjnych w niemieckim transporcie aglomeracyjnym, "Transport Miejski i Regionalny" 2007, nr 7-8.
 25. Wyszomirski O., Restrukturyzacja miejskiego transportu zbiorowego w Polsce w latach 1990-2010, "Przegląd Komunikacyjny" 2010, nr 5.
 26. Zagożdżon B., Wybrane aspekty oceny efektywności funkcjonowania komunikacji miejskiej w Polsce w latach 90., "Transport Miejski" 2001, nr 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-275X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu