BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tomaszewski Marek (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Ośrodki Innowacji i przedsiębiorczości a kooperacja innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych - analiza porównawcza województw dolnośląskiego i zachodniopomorskiego
Centres of Innovation and Entrepreneurship and Innovation Cooperation of Industrial Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 115, s. 307-321, tab.,rys., bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
10 lat polskich samorządów w Unii Europejskiej. 10. forum samorządowe
Słowa kluczowe
Innowacje, Przedsiębiorczość, Przedsiębiorstwo przemysłowe
Innovations, Entrepreneurship, Industrial enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Na terenie województwa dolnośląskiego funkcjonuje zdecydowanie więcej ośrodków innowacji oraz instytucji finansowych, które wspierają rozwój aktywności innowacyjnej i przedsiębiorczości niż na terenie województwa zachodniopomorskiego. Jedynie liczba ośrodków przedsiębiorczości na terenie obu województw jest jednakowa. Większa liczba instytucji dostarczających kapitał dla nowych przedsięwzięć proinnowacyjnych oraz większa liczba instytucji pośredniczących w transferze technologii ze sfery nauki do sfery biznesu sprzyja szybszemu rozwojowi województwa dolnośląskiego w porównaniu do województwa zachodniopomorskiego. W tym kontekście celem artykułu jest ukazanie wpływu Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości na kształtowanie się współpracy innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych z obu województw. Z kolei podstawową hipotezą badawczą jest twierdzenie, że większa ilość Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości na terenie danego regionu wpływa na większą liczbę powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw przemysłowych z tego regionu(abstrakt autora)

The number of innovation centres and financial institutions supporting innovation and entrepreneurship is much greater in Lower Silesian than in West Pomeranian province. Only the numbers of entrepreneurship centres in both provinces are comparable. Higher number of institutions financing new pro-innovative enterprises and higher number of the institutions providing services related to technology transfer from academia to business influences the faster development of Lower Silesian province relative to West Pomeranian one. In this context, the aim of the article is to analyse the impact of the Innovation and Entrepreneurship Centres on shaping the innovative collaboration between industrial companies in both provinces. The investigated research hypothesis is as follows: the higher the number of the Innovation and Entrepreneurship Centres in a given province, the higher the number of cooperative relations between the industrial companies of this province(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Burdecka W., Instytucje Otoczenia Biznesu, PARP, Warszawa 2004.
  2. Matusiak K.B., Ośrodki Innowacji i Przedsiębiorczości, w: Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, pod red. K.B. Matusiaka, PARP, Warszawa 2005.
  3. Matusiak K.B., Rozwój systemów wsparcia przedsiębiorczości. Przesłanki, polityka i instytucje, IE, Radom-Łodź 2006.
  4. Ośrodki Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2012, pod red. A. Bąkowskiego i M. Marzewskiej, PARP, Warszawa 2012.
  5. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretowania danych dotyczących innowacji, wydanie III, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu