BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wolf Wojciech (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Innowacyjne metody przetwarzania ścieków przemysłu rolno-spożywczego
Innovative waste processing methods in the agricultural and food industry
Źródło
Acta Innovations, 2014, nr 11, s. 37-40, rys., wykr., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka wodno-ściekowa, Przemysł rolno-spożywczy, Oczyszczanie ścieków
Water and wastewater management, Agri-food industry, Sewage treatment
Abstrakt
Artykuł przedstawia kompleksową charakterystykę ścieków, uwzględniającą zarówno ich klasyfikację jak również opis sposobów określania ładunku zanieczyszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem ścieków przemysłu rolno-spożywczego. Zaproponowano także metody oczyszczania ścieków z tego przemysłu w odniesieniu do głównych wad i zalet różnych technologii. (abstrakt oryginalny)

This article presents a comprehensive characterization of wastewater types, taking into account both their classification as well as ways of determining the pollutant load, with particular emphasis on waste water in agri-food industry. Methods for treatment of wastewater from the industry in relation to the main advantages and disadvantages of different technologies are described. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Ciepielowski, Podstawy gospodarowania wodą, SGGW, Warszawa, 1999.
 2. H. Manteuffel Szoege, Elementy ekonomiki gospodarowania wodą w rolnictwie, SGGW, Warszawa, 2002.
 3. Poradnik eksploatatora oczyszczalni ścieków, praca zbiorowa pod red. Z. Dymaczewskiego, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Poznań, 2011.
 4. W. Hermanowicz, J. Dojlido, W. Dożańska, B. Koziorowski, J. Zerbe, Fizyczno-chemiczne badanie, wody i ścieków, Arkady, Warszawa, 1999.
 5. Z. Sadecka, Podstawy biologicznego oczyszczania ścieków, Seidel-Przywecki, Warszawa, 2010.
 6. Z. Heidrich, A. Witkowski, Urządzenia do oczyszczania ścieków, Seidel-Przywecki, Warszawa, 2010.
 7. J. Bever, A. Stein, H. Teichmann, Zaawansowane metody oczyszczania ścieków, Projprzem-EKO, Bydgoszcz, 1997.
 8. M. Błaszczyk, Mikroorganizmy w ochronie środowiska, PWN, Warszawa, 2009.
 9. E. Klimiuk, M. Łebkowska, Biotechnologia w ochronie środowiska, PWN, Warszawa, 2006.
 10. Biotechnologia ścieków, praca zbiorowa pod red. K. Mikscha, J. Sikory, PWN, Warszawa, 2010.
 11. Gospodarka odpadami ściekowymi. Wybrane zagadnienia, praca zbiorowa pod red. Ł. Fukas-Płonki, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Poznań, 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5599
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu