BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łukaszuk Leonard (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Współpraca i rywalizacja na morzach azjatyckich a bezpieczeństwo żeglugi
Cooperation and competition on Asian seas and sailing safety
Źródło
Stosunki Międzynarodowe, 2011, t. 44, nr 3/4, s. 73-91, tab., bibliogr. 18 poz.
International Relations
Słowa kluczowe
Transport morski, Żegluga morska, Terroryzm międzynarodowy, Bezpieczeństwo w transporcie, Bezpieczeństwo międzynarodowe, Gospodarka morska, Międzynarodowe prawo morza
Sea transport, Sea navigation, International terrorism, Transport safety, International security, Maritime economy, International law of the sea
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej, Międzynarodowa Organizacja Morska
Association of South East Asian Nations (ASEAN), International Maritime Organisation (IMO)
Kraj/Region
Region Azji i Pacyfiku
Asia-Pacific Region
Abstrakt
Dynamicznie rozwijające się gospodarki państw Azji i Pacyfiku są uzależnione od pozyskiwania surowców energetycznych i innych z wykorzystywaniem węzłowych szlaków morskich, usytuowanych na obszarach zagrożonych nasiloną, zorganizowaną przestępczością. Utrudnia to międzynarodową wymianę handlową, odbywającą się w warunkach politycznej i gospodarczej rywalizacji, ale jednocześnie jest czynnikiem wymuszającym nawiązywanie i rozwijanie współpracy międzynarodowej w celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa handlowemu transportowi morskiemu. Wiąże się to również z zaangażowaniem odpowiednich potencjałów militarno-morskich, zarówno państw nadbrzeżnych w zagrożonych akwenach, jak też sił morskich innych państw, zainteresowanych ochroną własnych interesów gospodarczych i handlowych, uzależnionych od stanu bezpieczeństwa na morzach. W działania ochronne angażują się wyspecjalizowane organizacje międzynarodowe, a zwłaszcza należąca do systemu ONZ Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO), oraz regionalne organizacje integracyjne, a wśród nich zwłaszcza ASEAN. Zapewnieniu bezpieczeństwa międzynarodowemu obrotowi handlowemu, odbywającemu się w zdecydowanej większości drogą morską, ze względu na jego coraz większą masowość i dużą liczebność niezbędnych wyspecjalizowanych środków transportu morskiego, służą także podejmowane przez "społeczność międzynarodową", okresowo dostosowywane do rodzajów występujących zagrożeń przestępczych, regulacje prawne. Są one jednak niekiedy mało skuteczne i nieadekwatne. (fragment tekstu)

The author presents the major indicators of the geopolitical and economic situation in the Asia and the Pacific region, which is marked with the elements of the developing regional cooperation as well as competition on the economic and military plane. What arises from that is the problems resulting from the needs to ensure proper safety of transporting a large quantity of raw materials and other goods via the sea in the face of the threat of piracy acts and other forms of organised crime which bears crossborder attributes, particularly in straits, archipelago passages and in the area of high seas. The object of the analysis is both the considerations of the international law as to navigation protection in the waters of Asia and the Pacific against piracy acts and armed robbery in the light of the evaluation of the effectiveness of applying the primary regulations in the form of selected conventions (UNCLOS-1982, SUA - 1988) and the development of the legal and treaty as well as organisational forms of the fairly broad regional and subregional cooperation - also with the participation of the International Maritime Organisation and ASEAN. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. L. Łukaszuk, Piractwo - stałym zagrożeniem dla bezpieczeństwa żeglugi międzynarodowej, w: J. Symonides (red.), Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń, Warszawa 2010
 2. L. Łukaszuk, Społeczność międzynarodowa wobec problemu piractwa morskiego - wybrane aspekty prawne, "Prawo Morskie" 2009, t. XXV
 3. P. Das, India's Security Concerns and Emerging Challenges for the Navy, w: A. Forbes (red.), Sea Power: Challenges Old and New. Proceedings of the Royal Australian Navy Sea Power Conference 2006, The Sea Power Centre, Sydney 2007
 4. A. Lim, B. Rodrigues, Z. Xu, Transportation Procurement with Seasonally Varying Shipper Demand and Volume Guarantees, "Operation Research" 2008, t. 56, nr 3
 5. R.D. Kaplan, The Geography of Chinese Power. How Can Beijing Reach on Land and at Sea?, "Foreign Affairs" 2010, nr 3
 6. M. Janikowski, S. Zarychta, Piractwo morskie - ogólnoświatowy problem, "Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego" 2009, r. III
 7. India Challenges China in South China Sea, "Asia Times Online" z 26 kwietnia 2000 r.
 8. M. Karwowski, Polityka zagraniczna Wietnamu, Warszawa 2010
 9. S. Wu, Joint Development: An ad hoc Solution to the China Sea Dispute, w: A. Forbes (red.), Sea Power: Challenges Old and New. Proceedings of the Royal Australian Navy Sea Power Conference 2006, The Sea Power Centre, Sydney 2007
 10. V. Lowe, S. Talmon (red.), The Legal Order of the Oceans. Basic Documents on Law of the Sea, Oxford-Portland, Oregon 2009
 11. H. Djalal, Challenges of Maritime Resource and Shipping Security that Face Archipelagic States, w: A. Forbes (red.), Sea Power: Challenges Old and New. Proceedings of the Royal Australian Navy Sea Power Conference 2006, The Sea Power Centre, Sydney 2007
 12. N. Renwick, J. Abbot, Piratical Violence and Maritime Security in Southeast Asia, "Security Dialogue" 1999, t. 30, nr 2.
 13. Piracy and Armed Robbery Against Ships: Annual Report, London 1998.
 14. "American Journal of International Law" 2009, t. 103, nr 4
 15. J. Kraska, B. Wilson, Fighting Piracy. International Coordination Is the Key to Countering Modern day Freebooters, "Armed Forces Journal" z lutego 2009 r
 16. H.J. Sutarji, The Royal Malaysian Navy: Adapting to Nontraditional Security Challenges, w: A. Forbes (red.), Sea Power: Challenges Old and New. Proceedings of the Royal Australian Navy Sea Power Conference 2006, The Sea Power Centre, Sydney 2007
 17. R. Geiss, Piracy andArmed Robbery at Sea. The Legal Framework for Counter-piracy Operations in Somalia and the Gulf of Aden, Oxford 2011.
 18. L. Willett, Old Roles and New Capabilities for Maritime Coalitions in the New World Order, w: A. Forbes (red.), Sea Power: Challenges Old and New. Proceedings of the Royal Australian Navy Sea Power Conference 2006, The Sea Power Centre, Sydney 2007
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0209-0961
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu