BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skulska Bogusława (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Nowy regionalizm w Azji Wschodniej
New regionalism in Eastern Asia
Źródło
Stosunki Międzynarodowe, 2011, t. 44, nr 3/4, s. 93-115, tab., rys., bibliogr. 41 poz.
International Relations
Słowa kluczowe
Kryzys azjatycki, Regionalizm, Gospodarka regionalna, Międzynarodowa współpraca regionalna, Regionalne umowy handlowe, Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Asian crisis, Regionalism, Regional economy, International regional cooperation, Regional trade agreements, International economic relations
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej, Szczyt Wschodnioazjatycki
Association of South East Asian Nations (ASEAN), East Asia Summit (EAS)
Kraj/Region
Azja Wschodnia
Eastern Asia
Abstrakt
Szerokie spektrum czynników przemawia przeciwko postępowi regionalizmu w Azji Wschodniej. Przede wszystkim jest to prawdopodobnie najsilniej zróżnicowany region świata, tak ze względu na asymetrię poziomu rozwoju gospodarczego, jak i mieszankę systemów politycznych, tradycji społeczno-religijnych i ogólną specyfikę. Co więcej, region pełen jest historycznych animozji pomiędzy rywalizującymi narodami, w szczególności terytoriami o ugruntowanej i względnie nowej państwowości, niejednokrotnie czerpiącymi z idei nacjonalizmu. Azja Wschodnia zmuszona jest tym samym mierzyć się z szerokim spektrum wyzwań w procesie budowy wspólnoty regionalnej. Wbrew powyższym przeszkodom Azja Wschodnia jako podmiot regionalny wydaje się notować postępy w obszarze integracji i spójności. Powyższego dowodzą rosnąca skala regionalnej wymiany gospodarczej (handel, inwestycje, przepływy finansowe), aktywność biznesu międzynarodowego, transgraniczne powiązania infrastrukturalne, współpraca i koordynacja polityki międzynarodowej (włączając rozwój organizacji regionalnych), ruchy społeczne, rozwój kultury popularnej, rozmaite procesy socjalizacji w gronie społeczeństw wschodnioazjatyckich. Ostatnimi czasy nasiliły się wewnątrzregionalne kontakty państw Azji Wschodniej, co stanowi pochodną rozwoju sieci przemysłowych, transportowych i technologii komunikacyjnych, turystyki, migracji, mediów masowych. (fragment tekstu)

The research of new regionalism in Eastern Asia reveals that it is the experience of the Asian crisis of the period 1997-1998 and poor progress in the negotiations within the Doha Round that have become the stimuli for its development. They contributed to the creation of an efficient, mainly financial and currency, cooperation base, and at the same time they accelerated the removal of trade barriers through bilateral free trade and economic partnership agreements, which are concluded between countries at a different level of development. They also accelerated the establishment and sector-based relocation of international production networks, which facilitates lowering production costs by using the local comparative advantages of Asian countries, transfer and diffusion of technologies and knowledge among them, and at the same time increases their competitiveness in attracting direct foreign investments. New regionalism emphasises the cooperation between countries on the forum of the integration institutions which have been gradually established. Voluntary agreements between individual countries also play a significant role here and mutual trust is the basis for all cooperation. However, it is worth emphasising that in the region of Eastern Asia there is a conflict of influence of superpowers and groups of smaller states, which are afraid of the dominance of both China and Japan. Thus, it is highly probable that they will strive for the development of new regionalism around the ASEAN or EAS Community. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. B. Skulska (red.), Biznes międzynarodowy w regionie Azji i Pacyfiku, Toruń 2009.
 2. S.C. Cohen, Mapping Asian Integration: Transnational Transactions in the Pacific Rim, "American Asian Review" 2002, nr 3
 3. J.S. Nye, International Regionalism: Readings, Boston 1968, za: E. Cziomer, L. Zyblikiewicz, Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, Warszawa 2005.
 4. B. Hettne, Beyond the New Regionalism, "New Political Economy" 2005, nr 4.
 5. Ch.M. Dent, EastAsianRegionalism, London 2008
 6. E. Haliżak, R. Kuźniar (red.), Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, Warszawa 2006
 7. J. Misala, Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa. Teoria i mechanizmy funkcjonowania, Warszawa 2005
 8. R. Boyer, European and Asian Integration Processes Compared, Centre pour la recherché économique et ses applications, Paris 2003.
 9. F. Lu, Free Trade Area: Awakening Regionalism in East Asia, China Center for Economic Research Working Paper Series, nr E2003010, Pekin 2003.
 10. U. Beck, Władza i przeciwwładza w epoce globalnej. Nowa ekonomia polityki światowej, Warszawa 2005
 11. B. Hettne, A. Inotai, O. Sunkel (red.), Globalization andthe New Regionalism, Basingstoke 1999, za: J. Baylis, S. Smith (red.), Globalizacja polityki światowej. Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych, Kraków 2005
 12. Ch. Oman, Globalisation and Regionalisation: Challenge for Developing Countries, Paris 1994,
 13. E. Oziewicz, Nowy regionalizm azjatycki z perspektywy ASEAN, w: B. Drelich-Skulska, Procesy integracyjne w regionie Azji i Pacyfiku, Wrocław 2008
 14. M. Kawai, Regional Economic Integration and Cooperation in East Asia, Impact and Coherence of OECD Country Policies on Asian Developing Economies, Policy Research Institute of the Japanese Ministry of Finance / OECD, Tokyo 2004.
 15. B. Skulska, Proces integracji gospodarczej Chin z krajami ASEAN, "Studia Ekonomiczne" 2010, nr 4.
 16. M. Kawai, G. Wignaraja, Asian FTAs: Trends, Prospects, and Challenges, ADB Economics Working Paper Series, nr 226, ADB, Manila 2010
 17. R.V. Fior, J. Crawford, C. Toqueboeuf, The Landscape of Regional Trade Agreements and WTO Surveillance, w: R. Baldwin, P. Low (red.), Multilateralizing Regionalism: Challenges for the Global Trading System, Cambridge 2009.
 18. T.C. Koh, L. Lin, (red.), The United States - Singapore Free Trade Agreement: Highlights and Insights, Institute of Policy Studies and World Scientific Publishing Co. Ltd., Singapore 2004.
 19. M. Kawai, East Asian Economic Regionalism: Progress and Challenges, "Journal of Asian Economics" 2005, nr 1.
 20. R. Baldwin, Multilateralizing Regionalism: Spaghetti Bowls as Building Blocks on the Path to Global Free Trade, "World Economy" 2006, nr 29
 21. Trade Issues in East Asia: Preferential Rules of Origin, Policy Research Report, East Asia and Pacific Region (Poverty Reduction and Economic Management), World Bank, Washington, DC 2007.
 22. M. Kawai, G. Wignaraja, Asia's Free Trade Agreements: How Is Business Responding?, Cheltenham
 23. C.S. Yue, Regional and Bilateral FTAs in Southeast Asia, Singapore Institute of International Affairs; www.pecc.org/PECC2003Brunei/papers/trade-workshop/session-2/chia-r.pdf.
 24. T. Feridhanusetyawan, Preferential Trade Agreements in the Asia-Pacific Region, IMF Working Paper WP/05/149, International Monetary Fund, Washington, DC 2005.
 25. M.G. Plummer, Toward Win - Win Regionalism in Asia: Issues and Challenges in Forming Efficient Trade Agreements, ADB Working Paper Series on Regional Economic Integration No. 5, October 2006.
 26. R.E. Baldwin, The Path to Global Free Trade: Spaghetti Bowls as Building Blocks, World Economy Annual Lecture, Nottingham, 22nd June 2006.
 27. S.Y Chia, Regional Trade Policy Cooperation and Architecture in East Asia, ADBI Working Paper Series, nr 191, Asian Development Bank Institute, Tokyo 2010.
 28. N. Munakata, Regionalization and Regionalism: The Process of Mutual Interaction, RIETI Discussion Paper Series nr 04-E-006/2004.
 29. C. Ljungwall, O. Sjoberg, The Economic Impact of Globalization in Asia-Pacific: The Case of the Flying Geese, China Center for Economic Research Working Paper Series, nr E2005007, 2005.
 30. World Investment Report 2010. Investing in a Low-Carbon Economy, UNCTAD, New York and Geneva. 2010
 31. G. Heiduk, A. McCaleb, Does China Switch from it's Invite-In-Go-Out Strategy toward a Block-And-Attack Strategy?, referat wygłoszony na III Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Asia-Europe. Partnership or Rivalry?, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 22 listopada 2010 r.
 32. K. Żukrowska, Współpraca państw w Azji w zakresie polityki monetarnej, w: B. Skulska (red.), Integracja Azji Wschodniej. Mit czy rzeczywistość?, Wrocław 2009
 33. B. Drelich-Skulska (red.), Azja-Pacyfik. Obraz gospodarczy regionu, Wrocław 2007.
 34. Bulletin on Asia-Pacific Perspectives 2002/03, United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, s. 90-93.
 35. The Global Economic Crisis Challenges for Development Asia and ADB's Response, ADB, April 2009, s. 11, www.adb.org
 36. B. Skulska, Środowisko biznesu międzynarodowego w regionie Azji i Pacyfiku w warunkach globalnego kryzysu gospodarczego, w: J. Marszałek-Kawa (red.), Militarne i gospodarcze determinanty państwowości azjatyckiej, Toruń 2009.
 37. Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM) Comes Into Effect, ASEAN+3 Joint Press Release 24 marca 2010 r., http://www.boj.or.jp/en/type/release/adhoc10/un1003e.htm
 38. E. Oziewicz, Dylematy rozwoju gospodarczego krajów Azji Południowo-Wschodniej na tle procesów globalizacyjnych, Gdańsk 2007.
 39. T.M. Shaw, F. Soderbaum (red.), Theories of New Regionalizm, London 2003
 40. X. Mingqi, East Asian Economic Integration: China's Perspective and Policy, Pacific Economic Papers, nr 341, Australia - Japan Research Centre 2003.
 41. H. Kissinger, Dyplomacja, Warszawa 2002
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0209-0961
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu