BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawłuszko Tomasz (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Anglosaskie źródła nauki o stosunkach międzynarodowych
Anglo-Saxon sources of the discipline of International Relations
Źródło
Stosunki Międzynarodowe, 2011, t. 44, nr 3/4, s. 117-140, bibliogr. 48 poz.
International Relations
Słowa kluczowe
Stosunki międzynarodowe, Badania naukowe, Filozofia
International relations, Scientific research, Philosophy
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Wielka Brytania, Stany Zjednoczone Ameryki
United Kingdom, United States of America (USA)
Abstrakt
Większość autorów popularnych podręczników z zakresu stosunków międzynarodowych wywodzi tradycję ich badania od myślicieli starożytnych (Tukidydes, Polibiusz) oraz nowożytnych (jak Niccolò Machiavelli, Thomas Hobbes, Hugo Grotius, Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant). Studia nad historią dyscypliny stoją jednak w obliczu wielu kontrowersji i trudności, gdyż autorzy z dawnych epok nie byli stricte badaczami stosunków międzynarodowych, ponieważ ich twórczość poświęcona tej problematyce miała charakter marginalny względem całości ich zainteresowań poznawczych. (fragment tekstu)

The discipline called International Relations was developed in the United States from the study of international law, which attracted researchers from political science and historical studies, in the general context of the classic political philosophy. The basic aim of the author is to examine the effect of this development in its historical context of the interwar period as well as the postwar period. The starting point of the analysis is the idea of the current understanding of the theory of international relations and its historical roots. Mainstream theories treat the past of the international theory as a chain of methodological and theoretical debates concerning the scope of the discipline and its mission. The problem of the identity of International Relations lies in the argument over the today's vision of the discipline's history. The so-called Great Debate between realists and idealists is an arguable phenomenon as well as the identity of political realists' vision of the international order and its rules, especially the international balance of power. The study tries to show the determinants of the theory of international relations before the era of positivism. It is a fascinating period of the emergence of this "laboratory of the world". The analysis reveals the opinion of several American, British and Australian authors on the identity of international studies from the perspective of political science. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Antoszewski, A. Dumała, B. Krauz-Mozer, K Radzik (red.), Teoretyczne i metodologiczne wyzwania badań politologicznych w Polsce, Lublin 2009
 2. M. Wight, Why is There No International Theory?, w: H. Butterfield, M. Wight (red.), Diplomatic Investigations: Essays in the Theory of International Politics, London 1967
 3. J. Kukułka, Teoria stosunków międzynarodowych, Warszawa 2000.
 4. Report on the Teaching of International Law in the Educational Institutions of the United States, za: R. Rogowski, International Politics: The Past as Science, "International Studies Quarterly" 1968, nr 4
 5. N. Angell, The Great Illusion. A Study of the Relation of Military Power in Nations to Their Economic and Social Advantage, New York-London 1910.
 6. S. Bieleń, O pojmowaniu równowagi sił w stosunkach międzynarodowych, w: S. Sulowski (red.), Polska-Niemcy. Nadzieja i zaufanie. Księga Jubileuszowa na 80-lecie Urodzin Profesora Mieczysława Tomali, Warszawa 2002
 7. J. Baylis, S. Smith (red.), Globalizacja polityki światowej, Kraków 2009
 8. N. Palmer, The Study of International Relations in the United States: Perspectives of Half a Century, "International Studies Quarterly" 1980, nr 3
 9. A. Zimmern, The Study of International Relations, Oxford 1934
 10. M. Kaplan, Review: Toward a Theory of International Politics: Quincy Wright's Study of International Relations and Some Recent Development, "The Journal of Conflict Resolution" 1958, nr 4, s. 335-347.
 11. S. Smith, The United States and the Discipline of International Relations: Hegemonic Country, Hegemonic Discipline, "International Studies Review" 2002, nr 4.
 12. E. Haliżak, Ujęcie roli państwa w ekonomii politycznej stosunków międzynarodowych, w: J. Symonides, M. Sułek (red.), Państwo w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych, Warszawa 2009
 13. S. Smith, The Discipline of International Relations: Still an American Social Science?, "British Journal of Politics and International Relations" 2000, nr 3
 14. H. Bull, A View From Abroad: Consistency Under Pressure, "Foreign Affairs" 1979, nr 57
 15. R. Keohane, J.S. Nye, Power and Interdependence, World Politics in Transition, Boston 1977.
 16. K. Knorr, Economics and International Relations - Problems in Teaching, "Political Science Quarterly" 1947, nr 4
 17. R. Jackson, G. S0rensen, Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych. Teorie i kierunki badawcze, Kraków 2006.
 18. F. Sonderman, Methodology in International Studies: A Critique, "International Studies Quarterly" 1968, nr 1, s. 119-121.
 19. S. Hoffman, International Relations: The Long Road to Theory, "World Politics" 1959, nr 3.
 20. J.E. Dougherty, R.L. Pfaltzgraff, Contending Theories of International Relations: A Comprehensive Survey, New York 1990;
 21. M. Banks, The Inter-Paradigm Debate, w: M. Light, A.J.R. Groom (red.), International Relations: A Handbook of Current Theory, London 1985;
 22. J.A. Tickner, Hans Morgenthau's Principles of Political Realism: A Feminist Reformulation, "Millennium: Journal of International Studies" 1988, nr 3;
 23. S. Smith, Paradigm Dominance in International, Relations: The Development of International Relations as a Social Science, "Millennium: Journal of International Studies" 2000, nr 2;
 24. S. Smith, The Self-Images of a Discipline: A Genealogy of International Relations Theory, w: K. Booth, S. Smith (red.), International Relations Theory Today, Oxford 1995;
 25. J. Der Derian, Introduction: Critical Investigations, w: J. Der Derian (red.), International Theory: Critical Investigations, Hound- mills 1995;
 26. Ch. Brown, Understanding International Relations, Houndsmills 1997.
 27. J. Czaputowicz, Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja, Warszawa 2006;
 28. T. Łoś-Nowak, Stosunki międzynarodowe. Teorie-systemy-uczestnicy, Wrocław 2000
 29. H.J. Morgenthau, Another "Great Debate": The National Interest of the United States, "American Political Science Review" 1952, nr 4.
 30. L. Ashworth, Did the Realist-Idealist Great Debate Really Happen? A Revisionist History of International Relations, "International Relations" 2002, nr 1
 31. F.M. Russell, Theories of International Relations, New York 1936.
 32. E.H. Carr, Twenty Years' Crisis 1919-1939: An Introduction to the Study of International Relations, London 1939.
 33. H.J. Morgenthau, Polityka między narodami. Walka o potęgę i pokój, Warszawa 2010.
 34. R. Niebuhr, The Nature and Destiny of Man. Christian Interpretation of History, New York 1943
 35. R. Good, The National Interest and Political Realism: Niebuhr's Debate with Morgenthau and Kennan, "The Journal of Politics" 1960, nr 4
 36. E. Carr, Nationalism and After, London 1945.
 37. S. Molloy, Realism. A Problematic Paradigm, "Security Dialogue" 2003, nr 34
 38. G. Algosaibi, Morgenthau and His Critics, "Background" 1965, nr 4.
 39. K.N. Waltz, Review: Dilemmas of Politics, "The American Political Science Review" 1959, nr 53
 40. A. Wojciuk, Dylemat potęgi. Praktyczna teoria stosunków międzynarodowych, Warszawa 2010.
 41. M. Kaplan, System and Process in International Politics, New York 1957.
 42. K. Knorr, S. Verba, The International System: Theoretical Essays, "World Politics" 1961, nr 1
 43. H. Bull, International Theory: The Case for a Classical Approach, "World Politics" 1966, nr 3
 44. M. Trachtenberg, Strategic Thought in America 1952-1966, "Political Science Quarterly" 1989, nr 2
 45. M. Kaplan, Problems of Theory Building and Theory Confirmation in International Politics, "World Politics" 1961, nr 1.
 46. K. Deutsch, On Communication Models in the Social Sciences, "The Public Opinion Quarterly" 1952, nr 3
 47. M. Kaplan, The Calculus of Nuclear Deterrence, "World Politics" 1958, nr 1
 48. M. Kaplan, The New Great Debate: Traditionalism vs. Science in International Relations, "World Politics" 1966, nr 1
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0209-0961
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu