BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Musiał Stanisław (Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni)
Tytuł
Współczesne rozumienie pojęcia geopolityki i pojęć pochodnych
Źródło
Stosunki Międzynarodowe, 2011, t. 44, nr 3/4, s. 163-177, bibliogr.107 poz.
International Relations
Słowa kluczowe
Geopolityka, Stosunki międzynarodowe
Geopolitics, International relations
Abstrakt
Geopolityka i związane z nią kategorie używane są w ostatnich kilkunastu latach zarówno w światowej, jak i w polskiej nauce o stosunkach międzynarodowych coraz częściej. Można nawet powiedzieć, że korzystanie z nich stało się swojego rodzaju modą. W konsekwencji weszły one do języka tej nauki i stosowane są obok istniejącej do tej pory siatki pojęciowej. Brak określenia wzajemnych relacji i zależności między nimi powoduje jednak chaos pojęciowy, szkodzący obrazowi współczesnej nauki o stosunkach międzynarodowych. Dla realizacji tych postulatów powinniśmy przede wszystkim objaśnić genezę, ewolucję, przyczyny odrodzenia się oraz rozumienie geopolityki. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Chauprade, Constantes et changements dans l'histoire, Paris 2001
 2. Géopolitique du goût: la guerre culinaire, Paris 2004
 3. La estetica geopolitica: cine y espacio en el sistema mundial, Barcelona 2003.
 4. G. Cimek, Znaczenie geopolityki w warunkach procesu globalizacji, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, 2009, nr 3;
 5. S.B. Cohen, Geopolitics of the World System, New York 2002;
 6. P. Gentelle, Géopolitique du monde contemporaine: Etats, continents, puissances, Paris 2008;
 7. И.А. Василенко, Геополитика современного мира, Москва 2005;
 8. F. Buck, Geopolityk heute: Weltordnung im Wandel (Gebundene Ausgabe), Stuttgart 1996.
 9. F.J. Rosenberg, The Avant Garde and Geopolitics in Latin America, Pittsburg 2006;
 10. R. Lim, Geopolitics of East Asia. The Search for Equilibrium, New York 2005;
 11. P. Deger, R. Hettlage (red.), Der europäische Raum, Wiesbaden 2007;
 12. P. Verluise, Géopolitique de l'Europe: l'Union européenne élargie a-t-elle les moyens de la puissance?, Paris 2005;
 13. S. Kahn, Géopolitique de l'Union europeéenne, Paris 2007;
 14. К.С. Гаджиев, Геополитика Кавказа: Монография, Москва 2001
 15. Y Lacoste, Géopolitique des régions française, Paris 1986;
 16. B. Giblin-Delwallet, Nouvelle géopolitique des régions française, Paris 2005;
 17. J. Olimpio, Geopolitica do Brasil, Rio de Janeiro 1967;
 18. S. Graham (red.), Cities, War, and Terrorism: Toward an Urban Geopolitics (Studies in Urban and Social Change), Oxford 2004;
 19. F. Encel, Géopolitique de Jeruzalem, Paris 2008;
 20. S. Barber (red.), The Geo-Politics of the City, London 2007;
 21. F. Hulbert, L'Espace politique de la ville: plaidoyer pour une géopolitique urbaine, "L'Espace Politique" 2009, nr 8, http://espacepolitique.revues.org/index1330.html (26.07.2011).
 22. E.C. Dolman, Astropolitik. Clasical Geopolitics in the Space Age, London 2002
 23. J.M. Collins, Military Space Forces. The Next 50 Years, New York 1989,
 24. S. Cohen, Geopolitics: The Geography of International Relations, New York 2008.
 25. Z. Brzeziński, Wielka szachownica. Główne cele polityki amerykańskiej, Warszawa 1998;
 26. Ch. Kupchan, The End of American Era: U.S. Foreign Policy and the Geopolitics of the Twenty-first Century, New York 2003
 27. A. Дугин, Основы геополитики. Геополитическое будущее России, Москва 1997
 28. P. Marchand, Géopolitique de la Russie, Paris 2007;
 29. K. Broesgaard, China's Place in Global Geopolitics: Domestic, Regional and Internation Affairs, London 2002;
 30. L. Vairon, Défis chinois: Introduction à une géopolitique de la Chine, Paris 2006.
 31. M.F. Gawrycki, Geopolityka w myśli i praktyce politycznej Ameryki Łacińskiej, Warszawa 2003.
 32. E. Wyciszkiewicz (red.), Geopolityka rurociągów. Współzależność energetyczna a stosunki międzypaństwowe na obszarze postsowieckim, Warszawa 2008;
 33. P. Le Billon, The Geopolitics of Resource Wars (Cass Studies in Geopolitics), New York 2005;
 34. M.T. Klare, Rising Powers, Shrinking Planet: The New Geopolitics of Energy, New York 2008;
 35. S. Furfari, Le monde et l'énergie - Enjeux géopolitiques, Paris 2007.
 36. G.-F. Dumont, Démographie politique: Les lois de la géopolitique de populations, Paris 2007.
 37. S. Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, New York 1996
 38. S. Huntington, Zderzenie cywilizacji i kształtowanie nowego ładu światowego, Warszawa 2005;
 39. I. Wallerstein, Geopolitics and Geoculture: Essays on the Changing World-System, Cambridge 1991;
 40. S. Chautard, Géopolitique des religions, Paris 2008.
 41. F. Thual, Géopolitique du chiisme, Paris 1995.
 42. В.А. Дергачев, Цивилизационная геополитика (Геофилософия), Москва 2004;
 43. С.А. Модестов, Геополитика ислама, Москва 2003.
 44. The Geopolitics of Hunger, 2000-001: Hunger andPower: Action Against Hunger, Boulder 2001;
 45. S. Brunei (red.), Géopolitique de la faim, Paris 1999-2001;
 46. S. Brunei (red.), Famines et politique, Paris 2002.
 47. A. Labrousse, M. Koutouzis, Géopolitique et Géostratégies des Drogues, Paris 1996.
 48. E.N. Luttwak, From Geopolitics to Geoeconomics. Logic of Conflict, Grammar of Commerce, ,,The National Interest", Summer 1990.
 49. P. Lorot (red.), Introduction à la géoéconomie, Paris 1999;
 50. В. Дергачев, Геоэкономика (Современная геополитика), Москва 2002;
 51. "Géoéconomie", Paris, kwartalnik.
 52. S. Musiał, Ewolucja i stan francuskiej nauki o stosunkach międzynarodowych, "Stosunki Międzynarodowe-Intenational Relations" 2003, t. 28, nr 3-4, s. 107-112.
 53. Д. Каррер, Э. Анкос, Евразийская империя, Москва 2007
 54. A. Dugin, Гелополитика постмодернизма. Времена новых империй. Очерки геополитики XXI века, Москва 2007
 55. Д.В. Жмуров, Проблемы научного статуса геополитики, http://www.npocmo.info/evr7/evr7_index.html (26.07.2001).
 56. W. Schneider-Deters, P.W. Schulze, H. Zimmermann (red.), Die Europäische Union, Russland und Euroasien: Die Rückkehr der Geopolityk, Berlin 2008.
 57. G. Parker, Geopolitics. Past, Present and Future, London 1998;
 58. P.J. Taylor, C. Flint, Political Geography. World-Economy, Nation-State & Locality, London 2000;
 59. C. Flint, Wstęp do geopolityki, Warszawa 2008;
 60. G. O'Tuathail, Critical Geopolitics, New York 1997;
 61. G. O'Tuathail, The Geopolitics Reader, New York 2003;
 62. A.K. Riemer, Geopolitik und Strategie am Beginn des 21. Jahrhuderts: Theoretische Überlegungen, Frankfurt 2006.
 63. L. Moczulski, Geopolityka. Potęga w czasie i przestrzeni, Warszawa 1999.
 64. P. Eberhardt, Twórcy polskiej geopolityki, Kraków 2006.
 65. Z. Lach, J. Wendt (red.), Geopolityka. Elementy teorii, wybrane metody i badania, Częstochowa 2010.
 66. R. Kjellen, Der Staat als Lebenform, Leipzig 1917
 67. M. Korinman, Quand l'Allemagne pensait le monde. Grandeur et décadence d'une géopolitique, Paris 1990
 68. N.J. Spykman, The Geography of Peace, New York 1944
 69. A. Chauprade, Géopolitique. Constantes et changements dans l'histoire, Paris 2001.
 70. Y. Lacoste, Géopolitique. La longue histoire d'aujourd'hui, Paris 2006
 71. Y. Lacoste, Dictionnaire de géopolitique, Paris 1995
 72. Y. Lacoste, Vive la nation, Destin d'une idée géopolitique, Paris 1997.
 73. S. Rosière, Géographie politique et géopolitique. Une grammaire de l'espace politique, Paris 2003,
 74. Ph. Moreau Defarges, Dictionnaire de géopolitique, Paris 2002
 75. В. Дергачев, Геополитика. Учебник, Москва 2004
 76. К.С. Гаджиев, Геополитические горизонты России. Контуры нового миропорядка, Москва 2007
 77. P.J. Taylor, Political Geography of the Twentieth Century: A Global Analysis, London 1993
 78. S.B. Cohen, Geography and Politics in a World Divided, New York 1973.
 79. P.M. Gallois, Géopolitique. Les voies de la puissance, Lausanne 2000
 80. C.S. Gray, The Geopolitics of the Nuclear Era, New York 1977
 81. R. Kuźniar, Globalizacja, geopolityka i polityka zagraniczna, "Sprawy Międzynarodowe" 2000, nr 1
 82. P. Lorot, Histoire de la Géopolitique, Paris 1995, s. 71.
 83. S. Otok, Geografia polityczna. Geopolityka - ekopolityka - globalistyka, Warszawa 2006
 84. Z. Rykiel, Podstawy geografii politycznej, Warszawa 2006
 85. C. Flint, Introduction to Geopolitics: Tensions, Conflicts and Resolutions, New York 2006
 86. R.H. Harkavy, Great Power Competition for Overseas Bases. The Geopolitics of Access Diplomacy, New York 1982
 87. K. Dodds, Geopolitics: A Very Short Introduction, Oxford 2007
 88. K. Dodds, Geopolitics in a Changing World (Insights Into Human Geography), London 1999;
 89. M.R. Polelle, Raising Cartographic Consciousness: The Social and Foreign Policy Vision of Geopolitics in the Twentieth Century, Lanham 1999;
 90. E.W. Anderson, International Boundaries: A Geopolitical Atlas, Norwich 2003;
 91. J. Agnew, Geopolitics: Re-visioning World Politics, New York 2003.
 92. G. Chaliand, J.-P. Rageau, Atlas des diasporas, Paris 1991;
 93. Atlas des empires, Paris 1993; Atlas stratégique. Géopolitique des rapports de force dans le monde, Paris 1991;
 94. G. Chaliand, J.P. Rageau, C. Petit, Atlas stratégique, Paris 2008;
 95. J. Guellec, Atlas de l'espace mondial, Paris 1999;
 96. J.Ch. Victor, V. Raisson, F. Tétart, F. Lernoud, Le Dessous des Cartes: Atlas géopolitique, Paris 2006;
 97. Le Dessous des Cartes: tome 2, Atlas d'un monde qui change, Paris 2007.
 98. E. Luttwak, The Endangered American Dream, New York 1993.
 99. B. Blouet, B.W. Blou- et, Geopolitics and Globalization in the Twentieth Century, London 2001;
 100. В. Дергачев, Геозкономика (Современная геополитика), Мосkва 2002.
 101. G. Durando, Della nazionalita italiana: saggio politico-militare, Lausanne 1846.
 102. Th. de Montbrial, L'action et le système du monde, Paris 2002
 103. Z. Brzeziński, Plan gry: USA-ZSRR, Warszawa 1990.
 104. R. Kuźniar, Geostrategiczne uwarunkowania bezpieczeństwa Polski, "Sprawy Międzynarodowe" 1993, nr 1
 105. P. Claval, Géopolitique et géostratégie. La pensée politique, l'espace et le territoire au XXe siècle, Paris 1996
 106. C. Jean, Geopolityka, Wrocław 2003
 107. J. Kukułka, Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0209-0961
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu