BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marcysiak Adam (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Marcysiak Agata (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Nadwyżki zasobów pracy w gospodarstwach rolnych - próba oceny
The Surplus of Labour in Agricultural Farms - the Attempt of Assessment
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 1, s. 213-216, rys., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Zasoby pracy, Siła robocza, Zatrudnienie w rolnictwie
Arable farm, Labour resources, Labour force, Employment in agricultural sector
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rolnictwo polskie charakteryzuje się wysokimi nadwyżkami siły roboczej w gospodarstwach rolnych. Celem artykułu była próba oceny nadwyżek zasobów pracy w gospodarstwach rolnych. Oceny tej dokonano wykorzystaniem dwóch kryteriów: obiektywnego i subiektywnego. (abstrakt oryginalny)

Polish agriculture is characterized by high labour surplus in agricultural farms. The aim of the study is shawing the methods use for assessment of labour surplus in agricultural farms. The assessment was made taking advantage of two criteria: objective and subjective. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Aktywność ekonomiczna ludności Polski NSP 2002. 2003: GUS, Warszawa, 142-153.
  2. Aktywność ekonomiczna ludności związanej z rolnictwem. PSR 1996. 1997: GUS, Warszawa, 97-108.
  3. Frenkel I. 2002: Przemiany ludnościowe w gospodarstwach domowych rolników indywidualnych w latach 1996-2000. "Wieś i Rolnictwo", 3, 116-118.
  4. Frenkel I. 2003: Ludność zatrudnienie i bezrobocie na wsi. Dekada przemian. IRWIR PAN, Warszawa. 43.
  5. Frenkel I. 2008: Ludność wiejska. [w:] Polska wieś 2008. Raport o stanie wsi (red. J. Wilkin, I. Nurzyńska). FDPA, Warszawa, 47-57.
  6. Michna W. 2002: Źródła utrzymania ludności wiejskiej i wykorzystanie zasobów siły roboczej w różnych regionach. Studia i monografie, 108. IERiGŻ, Warszawa.
  7. Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2010. 2011: GUS, Warszawa, 37, 114, 367.
  8. Szafraniec K. 2006: Kapitał ludzki i zasoby społeczne wsi. IRWiR PAN, Warszawa, 49-64.
  9. Zegar J.S. 2008: Dochody rolników po akcesji do UE. [w:] Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w roku 2007 (red. A. Kowalski). IERiGŻ, Warszawa, 62-73.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu