BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marcysiak Agata (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Marcysiak Adam (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Zróżnicowanie źródeł dochodów szansą poprawy sytuacji dochodowej polskiego rolnictwa
Diversification of Income Sources as a Chance to Improve Income Situation of Polish Agriculture
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 1, s. 217-220, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Dochody gospodarstw domowych, Dochody rolnicze
Arable farm, Household income, Farm household income
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu była próba przedstawienia zakresu zróżnicowania źródeł dochodów w gospodarstwach rolnych. Szansą poprawy sytuacji dochodowej szczególnie dla gospodarstw małych obszarowo stały się dochody pozarolnicze. Głównym źródłem dochodów pozarolniczych w badanych gospodarstwach były: praca zarobkowa i świadczenia emerytalno-rentowe. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was an attempt to show the range of diversification of the income sources in agricultural farms. Non-agricultural incomes have become the chance of the improvement of income situation specially for small sized farms. In the investigated farms the main source of non-agricultural income was: paid work and pension benefits. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Frenkel I. 2008: Ludność wiejska. [w:] Polska wieś 2008. Raport o stanie wsi, red. J. Wilkin, I. Nurzyńska. FDB Warszawa, 47-57.
  2. Goraj L. 2008: Poziom i struktura dochodów rodzin z gospodarstw rolnych prowadzących rachunkowość w 2007 roku. IERiGŻ, Warszawa, 5-7.
  3. Goraj L., Mańko S. 2009: Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym. Difin, Warszawa, 69-77.
  4. Goraj L., Mańko S., Michalak P. 2010: Poziom i struktura dochodów rodzin rolniczych z gospodarstw prowadzących rachunkowość w 2009 roku. IERiGŻ, Warszawa, 5-31.
  5. Kowalski A. 2008: Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w roku 2007. IERiGŻ, Warszawa, 40-47.
  6. Wiatrak A.P. 1998: Czynniki zróżnicowania dochodów rolniczych gospodarstw rodzinnych. [w:] Dochodowe zróżnicowanie rodzin chłopskich i jego tendencje w gospodarce rynkowej w Polsce. Wyd. SGGW, Warszawa, 205-218.
  7. Zegar J.S. 2004. Dochody w strategii rozwoju rolnictwa. IERiGŻ, Warszawa, 184-195.
  8. Zegar J.S. 2008. Dochody w rolnictwie w okresie transformacji i integracji europejskiej. IERiGŻ, Warszawa, 99-105.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu