BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łuczka Władysława (Poznan University of Life Sciences, Poland)
Tytuł
Network Interconnections as a Driver of Innovativeness in Meat Industry Companies
Powiązania sieciowe jako stymulator innowacyjności przedsiębiorstw przemysłu mięsnego
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2014, R. 13, nr 4, s. 115-124, rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Powiązania sieciowe, Przemysł mięsny, Innowacyjność przedsiębiorstw
Network relationships, Meat industry, Enterprise innovation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawione zostały wyniki badań ankietowych przeprowadzone wśród przedsiębiorstw przetwórstwa mięsnego zlokalizowanych na terenie województwa wielkopolskiego. Celem badań była diagnoza działalności innowacyjnej tych przedsiębiorstw oraz identyfikacja jej uwarunkowań ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia powiązań sieciowych. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że większość przedsiębiorstw nie uczestniczy w nowoczesnych powiązaniach sieciowych stymulujących działalność innowacyjną. Jest to spowodowane wieloma przyczynami leżącymi po stronie samych przedsiębiorstw, ale także innych podmiotów będących potencjalnymi uczestnikami owych sieci. Główną tego przyczyną jest niedostrzeganie skali korzyści, jaka może wynikać z powiązań sieciowych oraz niedostatecznej wiedzy na ten temat. Wprawdzie przedsiębiorstwa oczekują współpracy w tym zakresie z nauką i innymi ośrodkami zajmującymi się transferem wiedzy, ale nie podejmują działań zmierzających do jej inicjowania. (abstrakt oryginalny)

The article presents the outcomes of survey research conducted among meat industry companies located in the Wielkopolska Voivodeship. The aim of the research was to diagnose the innovativeness in these companies and to identify its determinants and particularly - the significance of network interconnections. It was concluded on the basis of the research that the majority of companies did not participate in modern network inter- connections. This is caused by a number of factors, both on the part of the companies and on the part of other subjects - potential network participants. It mainly results from not noticing the scale of advantages resulting from network interconnections and insufficient knowledge in this area. Although companies remain open to cooperation with the science sector and other institutions dealing with the transfer of knowledge, they do not take actions aimed to initiate it. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Kalinowski T.B., 2008. Innovations in the light of the research outcomes. The Quality Problems 10, 29.
 2. Kłopotek A., 2002. Proinnovative policy as the condition of the increase of company competitiveness. In: S. Jurek-Stępień (Ed.) Competitiveness-Marketing-Information. IFGN, SGH, Warsaw.
 3. Kozioł-Nadolna K., 2011. Network relationships of companies. Internet Financial Quarterly "e-Finance" 1.
 4. Łuczka-Bakuła W., 2011. The role of network relationships in company innovativeness. The Scientific Annals SERiA XIII, 2.
 5. The Main Statistical Office, 2006. The innovative activity of manufacturers in years 2002-2004. Warsaw, 77.
 6. Martin M., 2010. The trends and priorities of development of small and medium innovative enterprises in Poland. In: T. Baczko (Eed.) The report on the innovativeness of Poland's economy in year 2009. PAN, Warsaw, 65-66.
 7. Plawgo B., Klimczuk M., 2009. Innovativeness and network relationships of companies. In: K. Meredyk, J. Sikorski, K. Turowski (Eds) Innovativeness of the Polish economy. The level and conditions of growth, The State High Professional School. Suwałki, 305-306.
 8. Ratajczak-Mrozek M., 2009. The main features of companies network relationships (network approach). The Organization and Managing, 4, 75-76.
 9. Rosińska M., 2005. The network approach as an element of the concept of improving companies competitiveness in modern economy (on the example of strategy of the European Union entrepreneurship development) In: J. Bilski, A. Kłysik-Uryszek (Eds) Poland on the market of European community. The world economy at the edge of XXI century. Lodzkie Science Society, Lodz.
 10. Rychtowski S., 2004. External and internal conditions of innovativeness and the situation of companies in Poland. The Science Works of Economic Academy in Wroclaw, 1045, 589-591.
 11. Szopik K., 2007. Companies innovativeness in the face of improvement of economy competitiveness. Scientific Book of the Szczecin University 453, 296-297.
 12. Szybiga K., Prymon K., 2009. Competitiveness and innovativeness of meat industry companies, FOOD. Science. Technology. Quality 3(64), 84-85.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu