BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mickiewicz Antoni (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Mickiewicz Bartosz (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Kierunki zmian dopłat bezpośrednich w świetle rozporządzeń Unii Europejskiej
Directions of Changes in Direct Payments According to European Union Regulations
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 1, s. 231-237, tab., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Wspólna Polityka Rolna, Dopłaty dla rolnictwa
Common Agricultural Policy (CAP), Payments for agricultural
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Podstawowym celem opracowania była analiza dokumentów Wspólnoty Europejskiej, jakimi są rozporządzenia Rady (WE). Po podpisaniu Traktatu Akcesyjnego Rada (WE) wydała rozporządzenie w 2003 r., poprzez który regulowała systemy wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej. Akt prawny obejmował dawne państwa UE-15 i ustanawiał systemy jednolitej płatności (SPS). W sprawie regulacji dla 10 nowoprzyjętych krajów odsyłał do postanowień traktatowych, zaś przyjęto odmienny system jednolitej płatności obszarowej (SAPS), według stawek obliczanych do 1 ha użytków rolnych. Po dokonaniu oceny funkcjonowania WPR przez Parlament Europejski, wydano nowe Rozporządzenie Rady (WE) w 2009 r. Nadal utrzymywał w mocy występowanie odrębnych systemów wsparcia bezpośredniego w krajach UE-15 i NUE-10. (abstrakt oryginalny)

The primary objective of the study was to analyze the documents of the European community, such as Council Regulation. After signing the Accession Treaty Council issued a regulation in 2003, which regulated direct support schemes for farmers under the Common Agricultural Policy. The legal instrument related to the old EU-15 countries and established the Single Payment Scheme (SPS). In the case of regulations for the 10 newly acceded countries would send the treaty provisions, and adopted a different Single Area Payment Scheme (SAPS), at rates calculated to 1 ha of agricultural land. After evaluation of the CAP by the European Parliament there was issued anew Council Regulation in 2009, which still remained in force the separate existence of support schemes in EU-15 and NEU-10. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników.
  2. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie oceny funkcjonowania reformy WPR.
  3. Rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników.
  4. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1250/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 73/2009 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu