BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Domoradzki Marek (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), Szymura Jacek (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), Lamkiewicz Jan (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), Sadowski Czesław (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Tytuł
Warzywa ekologiczne - przygotowanie nasion do siewu. Inokulacja nasion zarodnikami grzybów
Organic Vegetables - Preparating Seed for Sowing Seeds Inoculation of Fungal Spores
Źródło
Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego, 2014, vol. 4(12), s. 11-14, tab., bibliogr. 15 poz.
Polish Journal of Food Engineering
Słowa kluczowe
Produkty ekologiczne, Warzywa, Nasiennictwo
Ecological product, Vegetables, Seed
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zaproponowano przedsiewną obróbkę nasion roślin baldaszkowatych zebranych z plantacji ekologicznej metodą inokulacji zarodnikami pożytecznych grzybów, które otoczkowano i suszono. Porównano otrzymany materiał siewny z wymaganiami jakościowymi dla nasion dopuszczonych do handlu, uzyskując nasiona spełniające wszystkie wymagania. (abstrakt oryginalny)

This paper presents seed pretreatment of organic plant Umbelliferae harvested from organic farm by inoculation of beneficial fungi spores, coating and drying. Obtained seeds were compared to seeds quality requirements admitted to trading, yielding seeds with all guidelines. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baturo, A. (2006). Effect of thermotherapy, grain treatment and leaf spraying with biological control agents on spring barley (Horedeum vulgare) heath in organic farming. Phytopathologia Polonica, 41, 15-26, ISSN 1230-0462.
 2. Domoradzki, M., Korpal, W. (2004). Technologia otoczkowania i powlekania nasion. Wybrane zagadnienia z nasiennictwa roślin ogrodniczych. Kraków: Sekcja Hodowli Roślin i Nasiennictwa PTNO. ISBN 83-905196-3-1.
 3. Domoradzki, M. Kaniewska, J., Korpal, W. (2012). Zastosowanie granulacji aglomeracyjnej do nasion (cz. 1.). Przeżywalność zarodników grzyba Trichoderma viride. Chemik-nauka-technologia-rynek, 66(5), 467-472.
 4. Domoradzki, M., Korpal, W., Weiner, W., Witek, Z. (2007). Wpływ operacji szlifowania na jakość nasion buraka ćwikłowego. Inżynieria Rolnicza, 5(93), 123-130.
 5. Grzybowska-Brzezińska, M. (2007). The preferences of ecological food consumers. Polish Journal of Natural Sciences, Supplement, 4, 161-167.
 6. Kaniewska, J., Domoradzki, M., Korpal, W. (2010). Odporność termiczna nasion fasoli zwyczajnej (Phaseolus vulgaris) na wygrzewania w gorącym powietrze. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 546, 127-134.
 7. Kaniewska, J., Domoradzki, M., Poćwiardowski, W. (2010). Przygotowanie nasion do produkcji kiełków konsumpcyjnych. Acta Agrophysica, 16(2), 315-325.
 8. Kaniewska, J., Płaczkowska, M., Poćwiardowski, W. (2012). Wpływ stężenia kwasu nadoctowego na zdolność kiełkowania nasion rzodkiewki. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 570, 65-72.
 9. Nega, E.; Roswitha, U., Sigrid, W., Marga, J. (2003). Hot water treatment of vegetable seed - an alternative seed treatment method to control seed borne pathogens in organic farming. Journal of Plant Diseases and Protection, 110(3), 220-234.
 10. PN-R-65950:1994. Materiał siewny. Metody badania nasion.
 11. Poćwiardowski, W., Kaniewska, J., Domoradzki, M., Korpal, W. (2010). Odkażanie nasion marchwi podchlorynem sodowym. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 546, 279-286.
 12. Sadowski, C., Lenc, L., Korpal, W. (2006). Z badań nad otoczkowaniem nasion warzyw z wykorzystaniem Trichoderma viride i zdrowotnością roślin w uprawie ekologicznej. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 51(2), 150-154.
 13. Taylor, A. G., Harman, G. E. (1990). Concepts and technologies of selected seed treatments. Annual Review of Phytopatology, 28, 321-339.
 14. Taylor, A. G., Harman, G. E., Nielsen, P. A. (1994). Biological seed treatments using Trichoderma harzianum for horticultural crops. HortTechnolology, 4, 105-109.
 15. Yohalem, D, S. (2003). Microbiological management of foliar pathogens in glasshouses. DJF Rapport, 49, 65-70.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-9494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu