BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Powęska Halina (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Tytuł
The Share of Cross-Border Shopping in Poland's Trade Turnover of Food Products with the Neighbouring Countries on the EU's External Border
Udział handlu przygranicznego w obrotach towarowych artykułami żywnościowymi Polski z krajami sąsiadującymi na zewnętrznej granicy UE
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2014, R. 13, nr 4, s. 147-155, tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Handel zagraniczny, Handel artykułami żywnościowymi, Produkty żywnościowe
Foreign trade, Food trade, Food products
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Ukraina, Białoruś, Rosja, Polska
Ukraine, Belarus, Russia, Poland
Abstrakt
W artykule dokonano analizy zmian udziału towarów żywnościowych w strukturze obrotów handlowych z Ukrainą, Białorusią i Rosją, uwzględniając obroty rejestrowane i nierejestrowane. Przedstawiono także tendencje w zakresie udziału sektora nierejestrowanego w ogólnej wartości obrotów towarami żywnościowymi. Traktując łącznie sektor rejestrowany i nierejestrowany, wykazano, że eksport artykułów żywnościowych Polski na rynki ukraiński, rosyjski i białoruski w latach 2010-2012 był zdecydowanie większy niż import towarów spożywczych z tych krajów. Jednocześnie odnotowano znaczne różnice w zakresie wielkości eksportu i importu z poszczególnymi krajami. W handlu z Ukrainą wartości importu i eksportu były zbliżone do siebie, a w przypadku Rosji i Białorusi zdecydowanie eksport przewyższał import, co odnotowano zarówno w sektorze rejestrowanym, jak i w nierejestrowanym. (abstrakt oryginalny)

The paper contains an analysis of the changes in the share of food products in the structure of Poland's trade turnover with Ukraine, Belarus and Russia taking into account registered and unregistered turnover. Also, trends related to the share of unregistered sector in the total value of turnover of food products are presented. By considering registered and unregistered sectors together, it was concluded that in the years 2010-2012 Poland's exports of foodstuffs into Ukrainian, Russian and Belarusian markets were definitely higher than its imports of food products from these countries. At the same time, considerable differences were noted in the volume of Poland's exports and imports with the particular countries. As regards the trade with Ukraine, the volumes of imports and exports were similar, while in the case of Russia and Belarus Polish exports were definitely higher than imports, which was recorded in both registered and unregistered sector. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dudziński J., 2006. Handel zagraniczny. Wybrane problemy [Foreign trade. Selected problems]. Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, Szczecin.
 2. Powęska H., 2008. Cross-border shopping in Poland in the early 21st century. Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia 7(1), 111-121.
 3. Powęska H., 2011. Functions of retail trade in borderlands of Poland - a theoretical perspective. Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia 10(2), 65-74.
 4. Powęska H., 2012. The financial dimension of unregistered cros-border trade in the Polish segment of European Union's external border. In: Proceedings of the International Scientific Conference Marketing and Finance in Agribusiness, Section New Trends in Finance, Nitra, 88-98.
 5. Powęska H., 2013a. Spatial extent of cross-border trade in the Polish-Ukrainian border area, 2013. Region and Regionalism 11, 2.
 6. Powęska H., 2013b. The development of retail trade in the border areas in Poland in the Light of selected theoretical approaches. Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia 12(2), 77-84.
 7. Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2011 [Yearbook of Foreign Trade Statistics of Poland 2011], Warsaw, Central Statistical Office]. [Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2012, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa [Yearbook of Foreign Trade Statistics of Poland 2012, Warsaw, Central Statistical Office].
 8. Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2013, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa [Yearbook of Foreign Trade Statistics of Poland 2013, Warsaw, Central Statistical Office].
 9. Ruch graniczny oraz przepływ towarów i usług na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski w 2010 roku, Warszawa-Rzeszów 2011 [Border Traffic and Movement of Goods and Services at The European Union's External Border on The Territory of Poland In 2010, Central Statistical Office, Statistical Office in Rzeszów, Warsaw-Rzeszów 2011].
 10. Ruch graniczny oraz przepływ towarów i usług na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski w 2011 roku, Warszawa-Rzeszów 2012 [Border Traffi c and Movement of Goods and Services at The European Union's External Border on The Territory of Poland In 2011, Central Statistical Office, Statistical Office in Rzeszów, Warsaw-Rzeszów 2012].
 11. Ruch graniczny oraz przepływ towarów i usług na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski w 2012 roku, Warszawa-Rzeszów 2013 [Border Traffic and Movement of Goods and Services at The European Union's External Border on The Territory of Poland In 2012, Central Statistical Office, Statistical Office in Rzeszów, Warsaw-Rzeszów 2013].
 12. Rymarczyk J., 2007. Teoretyczne podstawy międzynarodowej wymiany handlowej. W: J. Rymarczyk, M. Niemiec (Eds). Współczesne tendencje w handlu międzynarodowym, Wrocław [Theoretical aspects of international trade. In: Contemporary trends in international trade, Wroclaw].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu